21 najčastejších chýb na projektoch

Najčastejšie chyby na projektoch – 21 najčastejších chýb na projektoch

Pred pár rokmi sa o projektoch nehovorilo veľa. Dnes je toto slovo na dennom poriadku každého manažéra. Napriek tomu sa v praxi stále stretávame s veľkým nepochopením, čo projektový manažment je. Mnoho krát ľudia nevnímajú projektový manažment ako nástroj, ktorý pomáha tímu a firme efektívnejšie dosahovať svoje ciele. Vnímajú ho len ako prebytočnú administratívu, či kontrolu. Prečo tomu tak je? Jednou z hlavných príčin je neznalosť projektového riadenia.

 

Najcastejsie chyby na projektoch_2_w

Čo teda je projekt? Aký je rozdiel medzi procesom a projektom?

80% toho, čo voláme projekty v princípe ani projekty nie sú. Ak riešime bežnú štandardnú úlohu, nie je to projekt. Podstatou projektu je tvorba niečoho nového, inovatívneho, práca na niečom, čo sme ešte nerobili. Projekt má jasne definované hranice, začiatok a koniec projektu.

Výsledkom projektu sú konkrétne, špecificky definované výstupy, ktoré musíme dodať zadávateľovi projektu v požadovanom čase, vykonané s určenými zdrojmi v rámci definovaného rozpočtu. To všetko v požadovanej kvalite. Príkladom projektu je stavba domu, ale aj ukončenie prevádzky bloku jadrovej elektrárne.

 

21 najčastejších chýb na projektoch:

1.    Nedostatočné špecifikovanie projektového cieľaNajcastejsie chyby na projektoch_1_w

2.    Slabá podpora vedenia firmy a zadávateľa projektu

3.    Nesprávne pochopenie očakávaní zadávateľa projektu

4.    Zle vytvorený projektový tím

5.    Nedostatočné vtiahnutie tímu do procesu plánovania a tvorby projektu

6.    Nepochopenie prostredia, kde sa má projekt realizovať

7.    Projektový tím sa nestotožnil s projektom a jeho cieľmi

8.    Nedostatočné vytvorenie podmienok pre realizáciu projektu

9.    Slabá identifikácia stakeholdrov na projekte

10. Nedostatočná analýza rizík a potenciálnych problémov na projekte

11. Nedostatočné plánovanie projektu

12. Nevnímanie projektu v súvislostiach – nepochopenie ako môže projekt ovplyvniť iné firemné procesy a projekty

13. Podcenenie potrebného času a zdrojov na realizáciu projektu

14. Slabá a neefektívna komunikácia na projekte – interne aj externeNajcastejsie chyby na projektoch_3_w

15. Chýba priebežné riadenie a kontrola projektových aktivít

16. Neefektívny projektový reporting

17. Chybne definované priority členov tímu (Líniová práca vs. práca na projekte)

18. Nesprávne ukončenie a odovzdanie projektu do každodennej aplikácie

19. Slabá schopnosť projektového manažéra riadiť a viesť ľudí

20. Nepočúvanie tímových návrhov v rámci plánovania a neskôr realizácie projektu

21. Mikromanažment a slabý „empowement“ tímu

 

S akými najčastejšími chybami sa stretávate na vašich projektoch?

V ďalších článkoch sa budeme venovať téme projektového manažmentu.

Krok po kroku si prejdeme ako projekt inicializovať, naplánovať a ukončiť projekt. Vysvetlíme si ako zostaviť a efektívne riadiť projektový tím. Zameriame sa na proces pochopenia prostredia, kde sa bude projekt realizovať. Spoznáte analýzu rizík a Projektovy manazment_1stakeholdov – vplyvov na projekt. Detailne sa budeme venovať procesu tvorby projektový aktivít – WBS, časovému plánovaniu, plánovaniu zdrojov a tvorbe rozpočtu. Zameriame sa na efektívnu komunikáciu na projekte a projektový marketing. Samotné ukončenie projektu, odovzdanie do praxe,  vyhodnotenie projektu a „lessons learnt“ je ďalšou nevyhnutnou súčasťou znalostí kvalitného projektového tímu.

 

Najcastejsie chyby na projektoch_4_wOdovzdáme vám naše skúsenosti z realizácie stoviek projektov, implementácie systémov riadenie projektového manažmentu. Podelíme sa o najčastejšie chyby na projektoch a povieme si ako môžeme týmto chybám predchádzať.

Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie a podelíte sa o vaše skúsenosti z oblasti riadenia projektov.

Prinášame vám komplexný pohľad na projektový manažment.

 

Ak máte akákoľvek otázky, obráťte sa na nás.

 

Odborné poradenstvo na linke „COMM-PASS Solutions“ je vám k dispozícií od 9:00 do 16:00 na telefónnom
čísle 0905 85 22 31.

Prípadne napíšte svoj problém na solutions@commpass.sk

 

Ďalšie rady a typy ako úspešne realizovať vaše projekty nájdete v časti: Manuál – návody na úspešné projekty

Bližšie informácie o komplexnom biznis pohľade na riešenia vašich projektov nájdete v časti COMM-PASS Solutions – Projektový manažment

 

Ing. Peter Minárik, COMM-PASS, project management expert