Akadémia majstrov - SMART Majster

rozvojové školenie pre majstrov - efektívny systém riadenia v praxi 

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Majster je kľúčová osoba vo výrobe

Akadémia majstrov - praktická a efektívna forma rozvoja

akadémia majstrov vychádza z praktických požiadaviek a potrieb majstrov, ľudí a firmy

praktická kombinácia:

1. získanie potrebného know - how (manažérska teória - workshop)

2. tvorba a aplikácia systému riadenia v praxi - priamo vo výrobe s majstrami

 

 

 

BENEFITY

Akadémia majstrov - SMART Majster

 

podpora majstrov výroby v efektívnejšom fungovaní a výkone ich každodennej riadiacej a manažérskej práce

rozšírenia zručností majstrov v oblasti riadenia a vedenia tímu

implementácia základných / vybraných nástrojov pre podporu efektívneho riadenia

podpora majstrov, aby boli viac aktívni a viac sa venovali ľudom vo výrobe a netrávili toľko času v kancelárii

majstri získajú vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu efektívnejšie zvládnuť riadenie svojich oddelení a zvýšiť vzájomnú spoluprácu

 

 

Akadémia majstrov - SMART Majster

efektívna výbava moderného majstra

 

držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami
aj technické a manažérske nástroje, systémy, KPI alebo projekty majú svoju ľudskú stránku - za každým úspechom firmy sme MY - ĽUDIA

5 krokov úspešného rozvoja efektívnych majstrov:

 

 

BENEFITY: čo získate - čo sa naučíte

 

1. čo získa firma:

praktická aplikácia 5 základných krokov ako efektívne rozvíjať majstrov vo výrobe

efektívna analýza aktuálneho systému riadenia - zadávanie práce, priebežné sledovanie výkonu, ukončenie a odovzdanie zmeny

efektívny systém porád a aktívna práca s KPI

systém rolovania a realizácie firemných cieľov vo výrobe spolu s majstrami - SMART Ciele

aktívna podpora majstrov pri zavádzaní nástrojov do praxe

vyššia flexibilita, inovatívnosť a lepšia adaptabilita k zmenám

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

 

 

2. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev vo výrobe

efektívny a praktickejší výkon práce majstra

spoznáte základné princípy riadenia a zavádzania zmien

jednoduchšia a prehľadnejšia komunikácia - efektívna spätná väzba

schopnosť prinášať inovácie a zvyšovanie produktivity nie na úkor ľudí, ale lepším využívaním systému

 

 

3. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

majstri získajú základné zručnosti a vedomosti, ktoré ich podporia v efektívnejšej komunikácií s tímom a vo vedení a rozvoji ich tímu

majstri budú spolupracovať na tvorbe systémových auditov a svojich plánov rozvoja

majstri spoznajú a budú sa podieľať na tvorbe základných manažérskych nástrojov pre riadenie ich oddelenia

majstri budú aktívne podporení pri zavádzaní manažérskych nástrojov v praxi formou skupinového a individuálneho koučingu 

 

 

Excelentná výroba

Operational Excellence Program - dosahovanie prevádzkovej excelentnosti

Na základe konkrétnych požiadaviek, s ktorými sa dnes stretáva väčšina našich klientov z oblasti automotive a výroby, sme pre vás pripravili praktickú podporu - manažérsky rozvojový program

pokračujte na manažérsky program Excelentná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

Dnes oveľa viac záleží na spôsobe riadenia ako kedysi

Kvalita výkonu závisí aj od kvality pracovného prostredia. Ak sa ľudia necítia u vás vo firme príjemne, idú hľadať ten pocit niekde inde. Neznamená, že ho musia nájsť, ale odídu od vás.

V takýchto prípadoch firmy mnoho krát strácajú skúsených odborníkov, majstrov a manažérov = strácajú skutočnú hodnotu v ľuďoch.

 

Priebežná podpora majstrov pri aplikácií vybraných nástrojov v praxi

spoznáte aktuálny stav vášho systému riadenia - jeho efektívnosť, spoľahlivosť, potenciálne riziká a možnosti zlepšenia

kontinuálne audity využívania systému riadenia a hodnotenie majstrov - dlhodobá udržateľnosť a rozvoj

návrh a implementácia nástrojov pre riadenie výroby

príklady projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu implementácie - COMM-PASS Solutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopov

komplexný program rozvoja tímu majstrov

5 krokov úspešného rozvoja efektívnych majstrov:

... aktívna rola majstra vo výrobe

 

Pomôžeme vám zabezpečiť, aby majstri boli viac aktívni a aby sa viac venovali ľudom vo výrobe a netrávili toľko času v kancelárií, zároveň dosiahli vyššiu dôslednosť v dodržiavaní pravidiel práce vo výrobe.

 

Základné oblasti tréningového a rozvojového programu

A. Vstupná analýza aktuálneho systému riadenia

1. Analýza systému riadenia - Zadávanie práce, Priebežné sledovanie výkonu, Ukončenie a odovzdanie zmeny

2. Analýza priebehu porád a práca s KPI

3. Vyhodnotenie efektívnosti systému porád

 

B. Realizácia tréningového a rozvojového programu

2 x 2 dňový workshop vybraných manažérskych a líderských zručností - základná úroveň (rozsah prispôsobíme potrebám firmy)

 

C. Implementácia základných nástrojov pre efektívne riadenie výroby

1. Systém efektívneho rolovania ročných cieľov s majstrami

2. Pravidelné 2-hodinové sledovanie výroby a definovanie príčin neplnenia plánu

3. Pravidlá efektívnych porád - definovanie agendy porád

 

D. Priebežná podpora majstrov pri aplikácií vybraných nástrojov v praxi

Priebežný koučing majstrov pri zavádzaní manažérskych nástrojov do praxe

 

E. Audity využívanie systému riadenia a hodnotenie majstrov

Realizácia auditov využívania systému riadenia a podpora pri hodnotení majstrov

 

 

Vybrané témy a oblasti workshopov:

V čom som ako majster dobrý?

Ciele výroby na rok 2018 - základné súvislosti

Paradigmy, základné princípy riadenia a zavádzania zmien

Základné zručnosti zmenového majstra

Systém riadenia - efektívny systém riadenia, SMART Ciele, Systém KPI

Priebežné sledovanie výroby - trubicová analógia, efektívne vedenie porád

 

Rola lídra, štýl líderstva, 5 úrovní líderstva

Tímová práca - model tímu

Komunikácia a formy komunikácie, subjektívne vnímanie

Deštruktívne námietky v komunikácii, techniky vylepšovania komunikácie

 

Skill - will matica, 3 úrovne zainteresovanosti pracovníkov v tíme

Formy motivácie zamestnancov, vybrané pravidlá budovania tímu

Proaktívny prístup k problémom a ich riešenia, vnútorný postoj a jeho dopad na efektivitu práce

Čo mi bráni v dobrých výsledkoch?

Môj osobný plán zlepšenia

 

spoznáte vybrané najnovšie výskumy neurovedy, ľudské správanie, fungovanie nášho mozgu ako to všetko vplýva na pracovné výsledky - SMART Brain

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

 

Výsledok - čo získate

Majstri získajú základné zručnosti a vedomosti, ktoré ich podporia v efektívnejšom a samostatnejšom riadení - manažovaní svojich tímov

Majstri získajú základné zručnosti a vedomosti, ktoré ich podporia v efektívnejšej komunikácií s tímom a vo vedení a rozvoji ich tímu

Majstri spoznajú a budú sa podieľať na tvorbe základných manažérskych nástrojov pre riadenie ich oddelenia

Majstri budú aktívne podporení pri zavádzaní manažérskych nástrojov v praxi formou skupinového a individuálneho koučingu

 

Rozsah realizácie rozvojových oblastí spoločne definujeme  podľa potreby s aplikáciou „CONDITIONS BASED EDUCATION APPROACH“

viac o našom prístupe získate v časti know - how COMM-PASS Body of Knowledge

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a manažérske nástroje pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

ak máte záujem o komplexný program rozvoja výrobných firiem - zlepšovanie prevádzkovej excelentnosti, efektívnosti a produktivity - spoznajte Operational Excellence Program - Excelentná výroba

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - kvalita, výroba, údržba, sklad, logistika alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH