Akadémia rozvoja mozgu

Brain Development Academy

 

Čokoľvek robíte, akékoľvek vzdelávanie a rozvoj alebo akékoľvek zmeny vo firme, neuroveda vám to pomôže zlepšiť:

získať lepšie výsledky, podporiť lepšie učenie lepšie, zabezpečiť udržateľnosť a najmä lepšiu aplikovateľnosť v praxi

Komplexné portfólio workshopov a služieb - Akadémia rozvoja mozgu

 

01 HR a neuroveda v praxi

chcem vedieť viac

02 Leadership a neuroveda

03 Manažérsky výkon a neuroveda

04 Výkonnosť ľudí vo firme a neuroveda

05 Efektívne vzdelávanie podľa neurovedy

06 Mozog a jeho vplyv na mňa podľa neurovedy

07 SMART Brain Boot Camp
viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte
Cieľom lídrov je meniť správanie ľudí, podporovať ich rast a rozvoj. Zmena správania je možná len cez zmeny mozgu. Ako sme doteraz chceli meniť správanie, keď sme o mozgu moc nevedeli? Neuroveda postupne odkrýva ako vzniká určité správanie a návyky v našom mozgu.

Fungovanie lídrov, manažérov alebo pracovníkov firiem už nemôže v dnešnom náročnom svete ostávať len na princípoch „guess work - guess knowledge“ ale potrebuje reálne poznanie - vedecky podložené fakty a znalosti.

 

Moderná neuroveda a behaviorálna ekonómia prinášajú prevratné fakty a ponúkajú mnohé vysvetlenia o ľudskom fungovaní, ktoré menia roky zabehané princípy a nekompromisne ukazujú ich nefunkčnosť.

Akadémia rozvoja mozgu vám tieto postupy a znalosti prináša v prakticky realizovateľných krokoch.

 

01 HR a neuroveda v praxi

čo by malo HR vedieť o mozgu

vybrané fakty a zistenia neurovedy dôležité pre prácu HR

línia workshopov prispôsobená HR podmienkam a potrebám

prepájame myslenie, teóriu a vzdelávanie spolu s reálnym konaním a aktivitami priamo v praxi

myslenie a nové know - how neostáva len ako prázdna teória v hlavách ľudí, ale reálne mení našu realitu a naše konanie

vzdelanie nie je cieľ, vzdelanie je len prostriedok - prostriedok k lepšiemu, spokojnému a šťastnému životu

z pohľadu firmy manažérske vzdelávanie zabezpečuje dlhodobé prežitie firmy a lepšie firemné výsledky

podpora a zvyšovanie povedomia Ambasádormi inovácie v HR

Aká je budúcnosť HR v dnešnom modernom svete? Human friendly HR - spoznajte vízie a stratégie & poslanie a hodnoty

 

 

02 Leadership a neuroveda

každodenný a efektívny leadership a jeho rozvoj

línia workshopov efektívny mozog - top objavy neurovedy potrebné pre neuroleadership a moderné prvky leadershipu podľa výskumov neurovedy

bez akých znalosti o mozgu strácame svoj líderský výkon a potenciál

čo potrebuje líder vedieť o mozgu, aby mohol efektívne riadiť a fungovať

strategické rozhodovanie - vplyv emócii a racionalizácia mozgu 

firemné a líderské vízie a ich realizácáia vo firemnej praxi

TOP manažment, exekutíva a exekutívne rozhodovanie

 

 

03 Manažérsky výkon a neuroveda

efektívne rozvíjanie people management skills v praxi

línia workshopov efektívny mozog - top objavy neurovedy potrebné pre každodenný a efektívny pracovný a manažérsky výkon

bez akých znalosti o mozgu strácame svoj manažérsky výkon a potenciál

čo potrebuje manažér vedieť o mozgu, aby mohol efektívne riadiť a fungovať

Brain Friendly Education vychádza z potrieb a princípov fungovania ľudského mozgu a na rozdiel od štandardných - historických prístupov a metód nejde proti prirodzeným potrebám nášho mozgu.

 

 

04 Výkonnosť ľudí vo firme a neuroveda

dôležité fakty o mozgu, ktoré ovplyvňujú výkonnosť ľudí vo firme

čo nás učí neuroveda o ľudskom správaní a výkonnosti

praktické dopady výskumov neurovedy na dosahovanie lepšej firemnej výkonnosti a plnenia firemných cieľov

predpoklady a podmienky efektívnej motivácie

moderný performance management

 

 

05 Efektívne vzdelávanie podľa neurovedy

ako zvýšiť účinnosť manažérskeho vzdelávania

predpoklady a podmienky efektívneho vzdelávania a rozvoja vo firemnej praxi

efektívnosť a výsledky manažérske vzdelávania a rozvoja podľa poznatkov neurovedy

čo potrebujeme vedieť o mozgu - aby sme mohli aplikovať vzdelanie z workshopov priamo v praxi

čo potrebujeme vedieť o mozgu - aby sme boli schopní aplikovať a dlhodobo používať získané manažérske znalosti a zručnosti v praxi

vybrané fakty o mozgu, potrebné a umožňujúce efektívne využívanie manažérskeho know-how v praxi

čo potrebuje manažér / pracovník vedieť o mozgu, aby malo zmysel ho manažérsky vzdelávať a posielať na workshopy

 

 

06 Mozog a jeho vplyv na mňa podľa neurovedy

osobný dopad a význam neurovedy

ako si dokážem zlepšiť zdravie a svoj život cez pochopenie môjho mozgu

aktívny rozvoj mozgu nie je len investícia do firmy, ale je to predovšetkým osobná investícia do každého z nás

vlastná aktivita a rozvoj mozgu počas celého nášho života dáva predpoklady aktívneho zdravia a mentálnej stability aj v seniorskom veku

 

 

07 SMART Brain Boot Camp

úvod do aktívneho rozvoja ľudského mozgu vo firme

kontext rozvoja mozgu je zasadený do reálneho prostredia, ktoré využije človek vo firme praxi

praktické výstupy vzdelávania získavate už počas workshopu, priamo použiteľné vo firemnej a pracovnej praxi ľudí

vybrané oblasti:

leadership a tímová práca

sales a predajcovia

marketing, web dizajnéri

junior manažéri / team lídri

HR a starostlivosť o ľudský kapitál vo firme

majstri

kvalitári

tvorba a realizácia inovácie

vzťahy - relationship management

 

Moderné a úspešné firmy vyžadujú a podporujú princípy Brain Based Education - princípy realizovania vzdelávania v 21. storočí.

 

Realizujeme komplexný manažérsky a firemný rozvoj

získajte best practices, TOP trendy a nové možnosti aktívneho manažérskeho a firemného rozvoja - biznis consulting

využívajte najnovšie výskumy neurovedy a spoznajte prekvapivé možnosti, ktoré prináša aplikácia princípov fungovania ľudského mozgu v manažérskej a pracovnej praxi

získajte podporu vytvorenia vhodného firemného prostredia pre optimálnu pracovnú a manažérsku výkonnosť - vitality manažment

pokračujte ďalej

Manažérske vzdelávanie a Brain Based Coaching

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

Management consulting a Biznis Solutions

systém realizácie a výsledkov, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

SMART Brain - neuroveda a rozvoj mozgu v praxi

Aktívny rozvoj mozgu. Najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi moderného manažéra. Neuroleadership a manažérske zručnosti 21. storočia.

Vitality manažment - aktívne workshopy

Náš manažérsky štýl opvplyvňuje naše zdravie. Nové vedecké fakty menia náš pohľad a chápanie manažérskej reality. Sedenie je „fajčením dnešnej doby“.

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH