Ako lepšie predávať podľa mozgu

efektívny predaj v modernom svete podľa princípov neurovedy

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Vaša najväčšia konkurencia je mozog

1. Váš vlastný mozog

2. Mozog vášho zákazníka

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu v službách predajcov

 

Efektívny predaj v modernom svete - lepší predaj v súlade s fungovaním ľudského mozgu

spoznajte nové prístupy, možnosti a techniky predaja vychádzajúce z najnovších výskumov neurovedy, behaviorálnych prístupov a metód, stiahnite si prezentáciu workshopu Efektívny predaj v modernom svete

Ako sa rozhoduje ľudský mozog?

pochopenie ako sa rozhoduje ľudský mozog prináša zvýšenie efektivity predaja

inovácie napredujú a predaj sa musí tiež vyvíjať a inovovať, aby tak reflektoval dnešný spôsob myslenia ľudí

 

príjemný pocit z dobrého nákupu je ďalší zdroj príjemného pocitu - čo je ďalší zdroj dopamínu

Čo to znamená pre samotný predaj a predajcov?

 

90% našich rozhodnutí vychádza z nášho podvedomia a emócii, nie z logiky...

náš mozog je výrazne racionalizujúci a oveľa menej racionálny ako sme si doteraz mysleli

čo to znamená pre predaj?

neurovedecké výskumy ukazujú naše myslenie, spôsob konania a prijímanie rozhodnutí v úplne nových súvislostiach

 

 

Najnovšie výskumy neurovedy

zdôrazňujú fakt, že ľudský mozog sa rozhoduje najskôr podvedome a na základe emócií a a až potom si svoje rozhodnutie logicky racionalizuje na základe faktov a dát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudský mozog - čo je pre nás dôležité?

ako funguje naša motivácia - systém odmien mozgu a dopamín = prečo sa rozhodneme pre kúpu

význam dôvery a vzájomného vzťahu - ako na nás vplýva oxytocín = od koho sme ochotní nakupovať

vplyv podvedomia, rozhodovanie pod stresom a reakcia amygdaly = kedy kupujeme naozaj racionálne

ako a prečo nás ovládajú predpojatosti mozgu - "systémové chyby" v našom myslení a rozhodovaní = čo nás ovplyvňuje

Ako a kedy nás mozog dokáže manipulovať

Kedy a prečo sa stávame obeťami evolúcie mozgu?

Priming | Decoy Effect | The illusion of scarcity | Loss aversion | Reciprocity | Social proof | Anchoring

 

využite poznatky neurovedy a behaviorálne prístupy a podporte vašich ľudí v dosahovaní lepších predajných výsledkov

 

 

 

 

 

 

 

 

Behaviorálne vplyvy a predsudky mozgu

 

"Zvýšite svoje znalosti o behaviorálnych vplyvoch a predsudkoch mozgu pri rozhodovaní, ktoré sú dôležité v predajnom procese."

komunikácia so zákazníkom, ktorá oslovuje jeho emócie a aktivuje jeho vizualizáciu obchádza logický hodnotiaci systém, prechádza priamo do limbického systému, kde sa tvorí základ jeho rozhodnutia
následne je zákazník ochotný počúvať aj fakty a svoje rozhodnutie si obhajuje faktami a dátami

 

Keď porozumieme ľudskému mozgu - dokážeme lepšie rozumieť zákazníkovi:

 

Náš mozog náš veľakrát prekvapí - naše reakcie sú úplne iné ako by sme očakávali a niekedy sú úplne neracionálne - PREČO?

 

Predaj dokáže efektívne pracovať s "predpojatiami mozgu - BIAS"

Predpojatie mozgu – BIAS = je systémová chyba a teda sa dá predpovedať a využiť

 

Rôzne predpojatia mozgu generujú rôzne správanie:

Confirmation Bias - hľadanie si faktov na potvrdenie si nášho doterajšieho presvedčenia

Loss aversion Bias - oveľa viac sa bojíme straty ako rizika spojeného s možnosťou získať niečo nové = preto nechcú zákazníci riskovať a meniť dodávateľov za pár ušetrených %

Anchoring Bias - vnímanie vašej sales prezentácie nastavuje to, čo spomeniete ako prvé

Consistancy Bias - malé súhlasy pripravujú mozog na veľký súhlas

a mnoho ďalších - pre viac informácii o workshope nás kontaktujte

 

Každý den robíme 2 - 10 tisíc rozhodnutí

väčšinu z našich rozhodnutí robíme bez toho, aby sme si ich vôbec uvedomovali - robíme ich podvedome

cieľom predaja je podporiť zákazníka, aby urobil to správne rozhodnutie - správne rozhodnutie pre zákazníka alebo pre predajcu?

Efektívny predaj v modernom digitálnom svete

 

Svoj predajný čas využívate efektívne

prijímate správne rozhodnutia, vykonávate činnosti s pridanou hodnotou

eliminujete riziká, znižujete straty a neefektívnosti

zvyšujete vlastnú akceptáciu, podporujete spoluprácu a komunikáciu so zákazníkmi - to všetko s využívaním moderného know - how, vašich skúseností a najnovších výskumov neurovedy o fungovaní ľudského mozgu a správania ľudí v predajnom procese

 

Mozgové centrá a významné funkcie

lepšie chápanie fungovania ľudského mozgu dáva predajcom šancu rozumieť ako ich predajný proces bude vplývať na zákazníka

 

vnímanie skutočných potrieb ľudí / zákazníkov, prináša lepšie pochopenie ich mozgu a možnosť uspokojiť ich potreby a túžby prostredníctvom ponúkaných produktov / služieb

uspokojujeme krátkodobé aj dlhodobé potreby a túžby

Inovácie napredujú a predaj sa musí tiež vyvíjať a inovovať, tak aby reflektoval dnešný spôsob myslenia ľudí

Vhodné podmienky pre riadenie a realizáciu predaja

podpora predajného procesu a systému v dnešnej dobe potrebuje reflektovať behaviorálne zistenia o zákazníckom správaní a zároveň rešpektovať firemné nastavenie efektívneho predajného systému

praktické a efektívne nástroje riadenia predajných aktívít poskytuje Projektový manažment pre Sales a predajcov

aktívna práca s emóciami - význam EQ v predajnom procese

schopnosť prekonať odpor k zmene počas predaja

úloha, význam a využívanie sociálnej validácie

schopnosť nenechať sa zaskočiť fenoménom "cognitive bias" pri zákazníckom rozhodovaní

to sú len zlomky nových a inovatívnych postupov, ktoré prináša moderný predaj v súlade s fungovaním ľudského mozgu - pre viac informácii o workshope nás kontaktujte

 

inovácia vlastných predajných činností prináša lepšie výsledky, menej stresu a lepší vzťah so zákazníkmi

 

Dôvera - emócie a fakty?

Ľudia kupujú od tých predajcov, ktorým dôverujú a veria
Dôvera sa tvorí v podvedomých úrovniach mozgu - v limbickom systéme
Lepšia komunikácia = lepší vzťah = lepšie výsledky

Nepredávate vedcom, ale bežným ľuďom. Zamerajte sa na emócie, praktický prínos, nie len na fakty...

 

Posuňte svoje predajné schopnosti a zručnosti na vyššiu úroveň

 

Moderné výskumy neurovedy aplikované v bežnej predajnej praxi

efektívne prepájate moderné znalosti s overenými a praxou potvrdenými predajnými technikami
na čo reagujú jednotlivé časti mozgu - získajte viac - inovujte
kedy a ako je naše rozhodovanie a konanie ovplyvňované
ako vnímať vnútorné a vonkajšie námietky - aktívny sebarozvoj

 

 

Efektívna a cielená komunikácia

komunikácia so zákazníkom, ktorá oslovuje jeho emócie a aktivuje jeho vizualizáciu, obchádza logický hodnotiaci systém, prechádza priamo do častí mozgu v limbickom systéme, kde sa tvorí základ jeho rozhodnutia

následne je ochotný počúvať aj fakty a svoje rozhodnutie si obhajuje faktami a dátami

 

spoznajte praktické nástroje podporujúce vaše predajné aktivity - viac informácii získate na workshope Projektový manažment pre Sales a predajcov

 

nové techniky predaja vám umožnia zvýšiť efektívnosť vášho predajného procesu - Predajné zručnosti I.

lepšie pochopenie psychológie predaja - predaj nie je boj a nové nástroje získate na workshope Predajné zručnosti II.

 

získajte nové inšpirácie na workshope Spokojný zákazník a spoznajte nové možnosti ako správne zladiť technické znalosti a ľudskú stránku spolupráce

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

nezáleží v ktorej oblasti pracujete

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu a podporu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - Rozvoj mozgu a manažérske vzdelávanie, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH