Aplikácia najnovších objavov neurovedy do praxe manažéra

…a veci hneď dávajú väčší zmysel!

Aplikácia najnovších objavov neurovedy do praxe manažéra

 

Mozog každého človeka je unikátny. Či sa nám to páči, alebo nie, náš mozog je vo veľkej miere ovplyvnený našimi skúsenosťami a zážitkami. Všetko to, čo v živote zažijeme, formuje náš mozog. Náš mozog je formovaný podnetmi a prostredím, v ktorom žijeme. Aký to má praktický význam pre náš život?

 

Táto skvelá informácia nám dáva možnosť aktívnej tvorby nášho mozgu. Ak zmeníme podnety, ktoré dávame nášmu mozgu, krok po kroku dokážeme meniť aj naše reakcie na okolitý svet.

Príklad z praxe: V mladosti som mal strach z prezentovania pred väčšou skupinou ľudí. Prezentovanie pred ľuďmi ma dostávalo do stresu, mal som chladné ruky, potil som sa, triasol sa mi hlas a celkovo som sa necítil dobre. Keďže som o tomto mojom bloku vedel, vždy keď bolo potrebné niečo prezentovať, prirodzene som sa tomu vyhýbal. Snažil som sa tomu nepríjemnému pocitu vyhnúť. Dlho som to ignoroval, ale práca na projektoch a postupný manažérsky rast ma jednoducho prinútili stále viac a viac predstupovať pred ľudí.

 

Celý článok si môžete prečítať alebo voľne stiahnuť na slideshare:

 

 

Viac o fungovaní mozgu, najnovších výskumoch neurovedy a ich aplikácii v manažérskej praxi nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

Peter Minárik