Cieľom mozgu je nemyslieť

Cieľom mozgu je nemyslieť

Každé ráno, keď pripravujem a veziem deti do školy, v čase, keď je moja manželka na služobnej ceste, si uvedomujem, aký je rozdiel medzi tým, že niečo poznám (viem), a tým, čo denno-denne robím v praxi. Niečo vedieť a niečo realizovať v praxi je obrovský rozdiel.

Nie že by som bol vtedy v nadmernom strese, ale vnímam, ako musím myslieť na všetky detaily, nad ktorými moja manželka už nemusí premýšľať a robí ich úplne automaticky. To, že je v tom efektívnejšia, rýchlejšia a väčšinou na nič nezabudne, tak ako som napríklad ja dnes zabudol na synove rukavice, nie je tým, že má na to väčší talent ako ja. Je to výsledok pravidelného opakovania danej činnosti, keďže to robí oveľa častejšie ako ja.

Presne tak funguje aj náš mozog. Ak sa niečomu venu- jeme pravidelne a tú istú činnosť opakujeme veľakrát, stáva sa automatickou.

 

Celý článok si môžete prečítať alebo voľne stiahnuť na slideshare:

 

 

Viac o fungovaní mozgu, najnovších výskumoch neurovedy a ich aplikácii v manažérskej praxi nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

Peter Minárik