COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú šokujúce zistenia o manažérskom fungovaní - viac sa dozviete v špecializovanej časti - SMART Brain

 

BENEFITY

COMM-PASS Evolead DNA

 

inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

TOP manažérske trendy - najnovšie výskumy neurovedy - vitality manažment

podpora projektového manažmentu a manažérskych riadiacich systémov

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy

dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

Inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

 

COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Manažérske zručnosti & know – how

 

comm-pass_manazerske-zrucnosti-a-know-how

 

vyššia ziskovosť o 48%

vyššia produktivita o 22%

rast angažovanosti o 17%

vyšší predaj o 19%

TOP trendy v manažmente

stabilný manažérsky tím

rozvoj a udržanie talentov

 

 

SMART Brain - výskumy mozgu a neurovedy

 

comm-pass_smart-brain

 

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii

tvorba nových mozgových máp – vedecké fakty

aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu

najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi

 

 

Vitality Manažment - zdravie a sedenie v práci

 

comm-pass_vitality-manazment

 

následky dlhého sedenia

prevencia funkčných porúch pohybového aparátu a civilizačných chorôb

zníženie - fluktuácia o 65%

zníženie chorobnosti

zvýšenie - udržateľnosť ľudí

efektívny employer branding

 

 

Projektový manažment & manažérsky systém

 

comm-pass_projektovy-manazment-a-manazersky-system

 

dosahované úspory - financie: o 20 – 30%

čas: o 50 % (ročne šetríte až 40 dní)

zníženie zlyhaní projektov o 31%

okamžité biznis výsledky

80% Exekutívy určilo projektový manažment ako kľúčovú kompetenciu pre udržanie konkurencieschopnosti

 

Realizácia inovácie a zmeny

 

programy dosahovania prevádzkovej excelentnosti, manažérskeho rozvoja a biznis inovácie

podpora a tvorba strategických plánov realizácie inovácii

realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky

rozvojové projekty naprieč firmou

 

Inovácie a zmena 2020 | Akadémia projektového manažmentu | Implementácia projektového manažmentu | Realizácia firemných cieľov | Modulové - katalógové workshopy | SMART Brain | Vitality manažment | Benefičné projekty - CSR | COMM-PASS Solutions | COMM-PASS Inspire | COMM-PASS Live

viac informácii nájdete nižšie

manažérska a biznis inovácia v praxi

Modulové - katalógové workshopy

 

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know - how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

SMART Brain

Social Brain Leadership

 

najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra

neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu

neuroleadership a neurocoaching

najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu

kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra

mozgové mapy a manažérske zručnosti

 

Vitality manažment

Manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

 

vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality - manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita

 

Benefičné projekty - CSR

Vzájomná podpora a rozvoj

 

podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít

aktívne učenie a podpora komunity

vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke

CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania

benefičný rozmer vzdelávania

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

tvorba a implementácia biznis riešení

projektové biznis programy - „business driven“

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

 

COMM-PASS Inspire

Open mind - new brain programy

 

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách

krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 - 3 hodiny

podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí

1 HOUR CHALLENGE - špeciálny podporný projekt

 

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH