Cvičenie a aktívny pohyb

inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v práci aj v živote

 

Spoznajte najnovšie výskumy sedavého spôsobu práce a moderného štýlu života a ich vplyv na náš život - prejdite do časti Vitality manažment

 

„Tí, čo nemajú čas na telesné cvičenia, si ho čoskoro budú musieť nájsť na chorobu.“

z prejavu - Edward Stanley, gróf z Derby, vystúpenie na Liverpool College, 1783

 

 

Vieme, že škodíme svojmu zdraviu?

sedavý štýl práce a moderný životný štýl môže ohrozovať naše zdravie...

 

spoznáte najnovšie výskumy prečo potrebujeme aktívny pohyb ako formu prevencie bolestí chrbta

spoznáte ako funguje váš mozog podľa najnovších výskumov neurovedy a ako riadi naše zdravé fungovanie

získate postupy ako zamedziť nadbytočnému opotrebeniu vášho pohybového aparátu

zistíte ako zostať vitálny, svieži a plný energie počas celého dňa

ako predchádzať bolestiam chrbta pri dlhej ceste autom & ako správne nastupovať do auta

 

spoznáte hlavné spúšťače a rizikové faktory vzniku bolestí chrbta

prevencia nadmerného a nesprávneho zaťažovania chrbtového svalstva

prevencia a správne cvičenie v pracovnom prostredí pod vedením fyzioterapeuta

zistíte aká pohybová aktivita odďaľuje vekom podmienené ochorenia

ergonómia na pracovisku - „Hýbme sa, aby sme mohli sedieť"

 

Hýbme sa, aby sme mohli sedieť a rozmýšľať

 

 

Cvičenie v práci

 

 

 

Cvičenie v pracovnom prostredí

najnovšie výskumy prečo potrebujeme aktívny pohyb ako formu prevencie bolestí chrbta

inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v práci aj manažérskom živote

prevencia a správne cvičenie v pracovnom prostredí pod vedením fyzioterapeuta

 

konkrétne cviky a návody nájdete v časti Cvičenie v práci

 

 

 

Cvičenie doma

 

 

 

Cvičenie v domácom prostredí

aktívna prevencia bolestí chrbta

inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v našom osobnom živote

cviky zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva

pevné chrbtové svalstvo svalstvo pomáha predchádzať bolesti chrbta

 

konkrétne cviky a návody nájdete v časti Cvičenie doma

 

 

 

Sedenie v aute

 

 

 

Prevencia bolesti chrbta počas jazdy autom

správne nastupovanie do auta

ergonomické nastavenie sedadla

správne nakladanie batožiny

vhodný a dostatočný pitný režim

 

konkrétne cviky a návody nájdete v časti Správne sedenie v aute

 

Aktívny rozvoj zdravia a vitality

video séria - najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela v manažérskom živote, viac informácii nájdete v časti Aktívny rozvoj zdravia a vitality

 

Náklady sedavého štýlu práce - Vitality manažment - rozvoj zdravia a vitality

 

 

Aktívne riadenie stresu (Manažérsky re-ŠTART - Ako funguje ľudský mozog)

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

 ďalšie zaujímavé informácie o fungovaní ľudského mozgu nájdete vo video sérii - Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Kompletné a aktualizované znenie a podmienky Vyhlásenia o zodpovednosti COMM-PASS s.r.o. nájdete v časti Vyhlásenie o zodpovednosti

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH