Demografia a demografický vývoj Slovenska

kľúčové fakty a pohľady expertov na budúcnosť Slovenska

 

 

Spoznajt najnovšie vedecké výskumy o megatrendoch a budúcom vývoji: prejdite do projektu Megatrendy 2030 - Megatrendy 2030

 

 

 

Prognóza demografického vývoja Slovenska

zaujímavé a šokujúce fakty

 

 

starnutie populácie

nedostatok kvalitnej pracovnej sily

klesajúci počet detí

klesajúci počet produktívneho obyvateľstva

 

Dokáže Slovensko zvládnuť negatívne populačné trendy?

Séria rozhovorov s demografom - Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prodekan pre rozvoj a informačné technológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Slovensko starne - akým výzvam bude čeliť HR?

Kde získať kvalifikovanú pracovnú silu?

Aké následky má pre Slovensko negatívny demografický vývoj?

Narastá počet seniorov - čo to znamená pre firmy?

 

Starnutie Slovenska - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Kde získať pracovnú silu - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Slovensko - jedna z najstarších populácii sveta - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Generácie X Y Z a ich rozdiely - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Dôchodkové zabezpečenie Slovenska - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH