Expertné dobrovoľníctvo efektívnejšie

projekt prináša COMM-PASS Live

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

COMM-PASS Live prináša projekt:

Expertné dobrovoľníctvo efektívnejšie 🙂

 

Krása a sila dobrovoľníctva je v tom, že vytvára pre ľudí priestor tvoriť. Možnosti dobrovoľníctva sú nekonečné a neobmedzené. Je to nádherný priestor pre sebarealizáciu a vlastný rozvoj, ktorý pomáha robiť svet okolo nás lepším.

 

Najsilnejším produktom dobrovoľníctva je pomoc a podpora iným. Jeho tvorba je sprevádzaná radosťou a spoznávaním nového.

 

Podporujeme slovenských dobrovoľníkov v efektívnejšom fungovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sila a význam expertného dobrovoľníctva

 

Počet nadácií, neziskových organizácií, dobrovoľníckych skupín, nadšencov podpory komunity a svojho okolia neustále pribúda. Mnoho zamestnancov firiem začína využívať fenomén expertného dobrovoľníctva na svoju vlastnú sebarealizáciu, ale aj ako formu profesijného rozvoja.

Vzájomná podpora a spolupráca

 

Spoločnosť COMM-PASS sa už viac ako 10 rokov intenzívne angažuje v expertnom dobrovoľníctve. Zjednodušene povedané ponúkame naše profesijné služby manažérskeho riadenia, efektivity a rozvoja pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré by si štandardne tieto služby nemohli dovoliť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivita nepatrí len do biznisu - efektívne dobrovoľníctvo môže dosiahnuť viac

Aktívna podpora a spolupráca

 

 

pred 5 rokmi sme nadviazali spoluprácu s CARDO - národné dobrovoľnícke centrum a spoločne sme podporili viaceré neziskové organizácie v ich efektívnejšom fungovaní

Efektivita v praxi

 

 

Z našej praxe vidíme, že mnoho nadšencov by mohlo mať oveľa väčší dopad na fungovanie komunít a spoločnosti ako takej, a hoci dávajú do svojich projektov veľa energie, času a ich vnútornej motivácie, nie sú efektívni. Často im chýba správny systém riadenia ich projektov.

Dobrovoľníctvo má zmysel.

 

Stretnutie s Prezidentom a oceňovanie Dobrovoľníka roka ma nakoplo…

 

Pred pár rokmi som dobrovoľníctvo vnímal „LEN“ ako dobrovoľné zbieranie odpadkov, natieranie plotov na škôlkach, či starých ošarpaných lavičiek v parku. Dobrovoľníkov som vnímal ako premotivovaných „nadšencov“, ale nikdy som sa do žiadnej väčšej akcie nezapojil.

 

Dnes dobrovoľníctvo vnímam oveľa intenzívnejšie a v širších rozmeroch. Vo svojej práci sa denne stretávam s ľuďmi, ktorí sa neustále sťažujú a vyhovárajú na okolie. Majú milión argumentov na to, prečo sa niečo nedá a prečo im to systém neumožní…

 

Sťažovať sa vie každý, ale prísť s návrhom riešenia a dokázať ho realizovať je oveľa náročnejšie.

 

celý článok si môžete prečítať TU

Finančné zdroje by mohli byť efektívnejšie vynaložené, ak by boli projektové aktivity správne naplánované a načasované

Podporíme vaše dobrovoľníctvo nasledovnými aktivitami:

... ako získať zo svojho nadšenia maximum

 

 

1. Projektový manažment pre neziskové organizácie

efektívne a úspešné riadenie projektu nie je otázkou náhody - Aplikovaný Projektový manažment je odpoveďou na dnešný dynamický spôsob riadenia a to nielen v biznise, ale aj v dobrovoľníckom sektore

viac informácii nájdete v časti Projektový manažment

 

 

2. Efektívna realizácia cieľov

efektívny a prehľadný proces riadenia a dosahovania vašich cieľov - podporíme vás počas nastavovania, definovania a prípravy vašich projektov a cieľov

spoločne nastavíme efektívnu cestu realizácie vašich dobrovoľníckych aktivít

viac informácii nájdete v časti Efektívna realizácia cieľov

 

 

3. COMM-PASS Efektívny štart projektov

efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody - podporíme vás počas štartu vašich projektov a spoločne nastavíme efektívnu cestu realizácie vašich dobrovoľníckych aktivít

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

 

 

ďalšie informácie vám radi poskytneme osobne, manažérske témy a nástroje projektového riadenia pripravíme a prispôsobíme podľa potrieb vašich dobrovoľníckych aktivít - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

COMM-PASS Live prináša vzájomnú podporu a rozvoj

vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj - vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti na workshopoch

prejdite do časti COMM-PASS Live

 

projekt ÚSPECH PO SLOVENSKY prináša Workshopy inšpirácie, podpory a rozvoja pre deti - žiakov - tínedžerov - študentov - matky a seniorov, viac informácii a programy workshopov nájdete v časti Workshopy ÚSPECH PO SLOVENSKY

 

Ak by ste mali záujem o iné naše služby formou expertného dobrovoľníctva - kontaktujte nás

Prečo a kedy využiť naše služby expertnej podpory projektov?

 

Vysoká odbornosť našich expertných konzultantov v riadení projektov prináša konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

Získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

Ak nemáte špecialistov na riadenie projektov

Projektový špecialista je katalyzátor naštartovania zmeny a nového pohľadu na efektívnejšie riadenie projektov

Získavate expertný konzulting a tréning vášho tímu

Externá motivácia tímu a nové pohľady na projekt

Externá podpora tímu a ich znalostí

 

Efektívnejšie projekty = viac radosti z výsledku

Podporujeme slovenských dobrovoľníkov v efektívnejšom fungovaní

efektívnejšie projekty = viac radosti z výsledku

 

 

1. Zorganizujte workshop pre vašich ľudí

2. Zdieľajte know-how a skúsenosti

3. Fungujte efektívnejšie

4. Spájajte sa

 

 

 

COMM-PASS Benefičné projekty - CSR podpora

vzájomná podpora a inšpirácia

nové myšlienky, nápady a príležitosti

aktívny rozvoj a osobnostný rast každého z nás

vitalita a radosť zo života pre každého

 

viac informácii o aktuálnych benefičných projektoch nájdete v časti Benefičné projekty - CSR podpora alebo nás kontaktujte

 

Partneri projektu

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

prejsť na web - dobrovolnictvo.sk

 

COMM-PASS

Úspech po Slovensky

prejsť na web - úspech po slovensky

 

Projekt môžete podporiť aj vašim partnerstvom. Kontaktujte nás pre viac informácií o možnostiach podpory tohto projektu.

Viac informácii o aktuálnych benefičných projektoch nájdete v časti Benefičné projekty - CSR podpora alebo nás kontaktujte

 

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH