Human friendly HR

vízie a stratégie & poslanie a hodnoty

Aká je budúcnosť HR v dnešnom modernom svete?

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím žije HR? 

aké sú hlavné problémy a výzvy dnešného HR

 

Aká je budúcnosť HR v dnešnom modernom svete?

VÍZIE A STRATÉGIE & POSLANIE A HODNOTY

 

 

 

 

 

Aktuálne výzvy HR

fluktuácia a výkonosť ľudí

motivácia a engagement

biznis agilita a partnerstvo

aktívne vzdelávanie a rozvoj

 

HR trendy a moderné HR

HR a moderné technológie

modernizácia a inovácia HR

efektívnosť a výkonnosť HR

Human friendly HR - Employer branding

 

HR a neuroveda v praxi

prečo mozog a neuroveda - význam mozgu

optimálny výkon mozgu a pracovný výkon

ako dosiahnuť zmeny správania

EQ - význam emócii v manažérskej praxi

 

 

Human friendly HR

neuroveda začína ponúkať vysvetlenia ako mozog reaguje na rôzne pracovné podnety, rôzne pracovné situácie a podmienky

znalosti o fungovaní ľudského mozgu sa v dnešnej dobe stávajú štandardom pre lídrov, manažérov, profesorov na univerzitách a dokonca pre bežnú populáciu

pokrok modernej medicíny a techniky umožnil neurovedcom získať nové poznanie o fungovaní nášho mozgu a jeho vplyvu na náš bežný - každodenný život

 

 

 

 

 

 

 

 

Priame benefity neurovedy

praktické koncepty, spôsoby a techniky vychádzajúce z neurovedeckých výskumov mozgu, ktoré môžu zlepšiť vaše individuálne výkony, leadership performance, a taktiež aj výkonnosť vášho tímu alebo firmy

 

neuroveda prináša vysvetlenia a nové možnosti ako zlepšiť osobné a líderské správanie a výkonnosť

Moderná neuroveda a existencia "Guess work"

manažérske vzdelávanie by nemalo byť založené len na „guess work“ - na tom, čo sme odpozorovali, čo je viditeľné navonok a voľne pozorovateľné

potrebujeme reálnejšie podklady toho, čo sa učíme

psychologické pozorovania správania a ľudských reakcii dnes už nestačia

zažívame toľko zmien a takú dynamiku, že nestíhame zodpovedne a relevantne odpozorovať a tak si vysvetliť všetko, čo sa deje v našom vnútri - potrebujeme niečo viac - neuroveda ponúka insight do nášho vnútra - do nášho mozgu

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne výzvy HR

 

Hlavné problémy a výzvy dnešného HR

Čím žije HR?

 

Stabilita ľudí

Výkonosť ľudí

Biznis agilita

Motivácia a engagement

Vzdelávanie a rozvoj

Demografický vývoj

 

Stabilita ľudí

nedostatok ľudí

fluktuácia, absentizmus / presentizmus

Employer Branding

udržateľnosť ľudí a atraktívnosť zamestnávateľa

nízka loyalita ľudí

 

Výkonnosť ľudí

veľký tlak na ľudí a na ich výkonnosť

stres, preťaženie, únava

rastúca hrozba vyhorenia

Biznis agilita

odpor k zmenám

adaptabilita na nové podmienky a požiadavky

inovatívnosť a kreativita

 

Motivácia a engagement

slabá angažovanosť ľudí

nízka motivácia a pasivita

firemné vzťahy

vzájomná spolupráca

Vzdelávanie a rozvoj

neochota vzdelávať sa

nízka ochota učiť sa nové veci a rozvíjať sa

efektívnosť a ROI vzdelávania

dosahovanie a aplikácia výsledkov v praxi

 

Demografický vývoj

nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

zlá demografická štruktúra - demografický strom - stárnutie populácie

nové požiadavky a motivácie novej generácie - mileniáli

zlá štruktúra školského systému vzdelávania

vplyv štrukúry hospodárstva a HDP

HR trendy a moderné HR

 

Aká je budúcnosť HR?

HR trendy 2018

 

HR a moderné technológie

HR a biznis - HR ako strategický partner biznisu

Modernizácia a inovácia HR

HR a neuroveda v manažérskej a firemnej praxi

Efektívnosť a výkonnosť HR

Human friendly HR

 

HR A MODERNÉ TECHNOLÓGIE

HR analytics - efektívna analytika, moderné technológie spracovania a vyhodnocovania dát - Biznis Inteligencia, Big data, používanie AI

digitalizácia HR, efektívna automatizácia procesov s cieľom odbremeniť HR od administratívnej záťaže

 

HR A BIZNIS

HR strategický partner biznisu - prínos HR a relevantnosť pre biznis, schopnosť dodať svoje výstupy ako vstupy pre biznis rozhodnutia

HR impact - dopad a význam HR - HR sa stáva reálnym hráčom vo firme, nezastupiteľná úloha HR

MODERNIZÁCIA A INOVÁCIA HR

moderné prístupy k riadeniu a rozvoju ľudského kapitálu vo firmách - on-the-job / project learning

learning in real time & real life, flexibilita práce, multigeneračné riadenie, streamline procesov

 

 

HR A NEUROVEDA

HR a neuroveda - aktívna a efektívna aplikácia výskumov neurovedy o fungovaní ľudského mozgu v manažérskej a firemnej praxi

EFEKTÍVNOSŤ A VÝKONNOSŤ HR

Efektívnosť HR - interná efektívnosť, produktivita HR, nastavenie procesov, Admin LEAN, rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť HR funkcii

HR performance management - správne nastavenie a používanie KPI, aktívne riadenie výkonu firmy / oddelení / interne HR, efektívny HR controlling

 

HUMAN FRIENDLY HR

atraktívnosť a stabilizácia zamestnancov - schopnosť získať a udržať si zamestnancov, engagement, rešpekt, reciprocity, hodnota - EVP

prostredie Human friendly company, vytváranie a podpora klutúry SMART firmy, rozvoj neuro-diversity

podpora Employee trust - Employee experience - Employer branding a employee satisfaction

HR a neuroveda v praxi

 

Čo by malo HR vedieť o fungovaní mozgu?

HR a neuroveda v praxi

 

Prečo mozog a neuroveda - význam mozgu

Ako dosahovať optimálny výkon mozgu a pracovný výkon

Ako dosiahnuť zmeny správania

Mozog a emócie - EQ - význam emócii v manažérskej praxi

Mozog a spôsoby ako zvyšovať spokojnosť v práci - wellbeing

 

Kľúčové zistenia neurovedy podporujúce efektívne HR

 

Prečo mozog - význam mozgu

Optimálny výkon mozgu a pracovný výkon

Mozog a zmeny

Ako dosiahnuť zmeny správania

Mozog a emócie - EQ

Motivácia ľudí

Aplikácia výskumov neurovedy v manažérskej a firemnej praxi

 

Mozog a vzdelávanie

Coaching a mozog

Mozog a leadership

Mozog a spokojnosť v práci - wellbeing

Mozog a vitalita & zdravie

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

 

Kedy sa zaujímať o inovácie?

 

nezáleží v ktorej oblasti pracujete

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH