COMM-PASS INOVÁCIE A ZMENA 2020

Operational Excellence Program

COMM-PASS Inovácie a zmena 2020

Operational excellence program

Program dosahovania prevádzkovej excelentnosti, manažérskeho rozvoja a biznis inovácie, strategický plán realizácie inovácii, realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky, projekty naprieč firmou

 

1. SMART PROJEKTY

2. SMART MANAŽÉR

3. SMART CHANGE

4. SMART HR

5. SMART BRAIN

6. VITALITY MANAŽMENT

7. OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

8. SMART PROCES

pre viac info nás kontaktujte

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_64_w

COMM-PASS Inovácie a zmena 2020

operational excellence program

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH