Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

COMM-PASS prístup a forma realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

Social Brain Education - Vzdelávanie 6.0

 

akumulácia kolektívnych znalostí ľudstva dosahuje kritické úrovne - nastáva prelom vo vzdelávaní:

6. revolúcia vo vzdelávaní

AKO SME PRIPRAVENÍ?

spoznajte zlomové míľniky vo vývoji vzdelávania naprieč históriou ľudstva

Social Brain Education - 6. úroveň vzdelávania - viac informácii nájdete v časti Vzdelávanie 6.0

 

 

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

Spoznajte a nechajte sa inšpirovať inováciami v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

viac informácii o jednotlivých inováciach a princípoch manažérskeho vzdelávania a rozvoja nájdete nižšie

 

 

Inovácia #1

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

moderné a inovatívne vzdelávanie a rozvoj ľudí

 

1. zvyšovanie biznis hodnoty firmy

2. zvyšovanie kvality života manažérov

 

unikátny koncept a prístup - spájame výhody a benefity manažérskeho vzdelávania & rozvoja a manažérskeho biznis consultingu 

efektívna výbava moderného manažéra

 

Držíte krok nielen s modernými technológiami ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

 

Aj technické a manažérske nástroje, systémy, KPI alebo projekty majú svoju ľudskú stránku - za každým úspechom firmy sme MY - ĽUDIA

Spoločne môžeme odstrániť prekážky, ktoré nám berú radosť z práce...

viac informácii získate v časti Workshopy - manažérske vzdelávanie

 

 

 

 

Inovácia #2

 

COMM-PASS Prístup k rozvoju a inovácii

Body of Knowledge: know - how realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu

 

1. Experience based education

reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

vzdelávanie v praxi - Experience based education

riešenie konkrétnych biznis tréningových projektov - reálne zadania z praxe

COMM-PASS Projektový model workshopov

 

 

3. SMART Brain - mozog a najnovšie výskumy neurovedy

brain based education

contextové učenie

fixed mindset - growth mindset

najnovšie výskumy o moderných princípoch a formách učenia

viac informácii získate v časti COMM-PASS Body of Knowledge

 

 

2. Outcomes driven education

okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

vzdelávanie prinášajúce konkrétne biznis výsledky vo firemnej a manažérskej praxi

Demand driven education - Biznis Solutions

„On the job learning“

 

 

4. Merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov

real life education

konkrétna merateľnosť dosahovaných výsledkov a zmien

ROI tréningového projektu vs. investícia do realizácie vzdelávania

konkrétny tím rieši konkrétny projekt s konkrétnymi cieľmi

 

 

5. Vitality manažment

najnovšie výskumy sedavého štýlu práce a života na naše zdravie a výkonnosť mozgu

aktívny pohyb počas vzdelávania a práce ako podpora vitálnejšieho mozgu

 

 

7. Tímový prístup a realizácia

„Task Force Approach“ realizácia a prístup

Centrá Excelentnosti

viac informácii získate v časti COMM-PASS Body of Knowledge

 

 

6. Správna motivácia a potreby vzdelávania a rozvoja

vysvetlenie a pochopenie dôvodov PREČO dané vzdelávanie

správne chápanie procesu učenia

 

 

8. Medzinárodné štandardy a Individuálne programy pripravené na mieru pre klienta

TOP manažérske trendy, nástroje a prístupy

„State of Art“ manažérske systémy

 

 

Inovácia #3

 

COMM-PASS Systém workshopov a biznis consultingu

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

 

1. Manažérske tréningy a poradenstvo

2. Manažérske a biznis programy

3. SMART Line workshopy a programy

4. Modulové workshopy - manažérsky rozvoj

5. COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

6. Expertný coaching

7. Expertný consulting

8. Teambuilding

9. Projektový manažment

10. Procesný manažment

 

viac informácii získate v časti Workshopy - manažérske vzdelávanie

 

 

 

 

 

Inovácia #4

 

COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažérske zručnosti & know - how

iba 13% zamestnancov je angažovaných, vyššia ziskovosť o 48%, vyššia produktivita o 22%, rast angažovanosti o 17%, vyšší predaj o 19%, stabilný manažérsky tím, rozvoj a udržanie talentov, manažérsky a osobnostný rast

 

 

SMART Brain - výskumy mozgu a neurovedy

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii, tvorba nových mozgových máp - vedecké fakty, aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu, najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi, efektívne učenie, otvorenosť k zmenám, tvorivosť, inovácie

Vitality Manažment - zdravie a sedenie v práci

následky dlhého sedenia, prevencia funkčných porúch pohybového aparátu a civilizačných chorôb, zníženie: fluktuácia o 65%, chorobnosť, zvýšenie: udržateľnosť ľudí, employer branding

 

 

Projektový manažment & manažérsky systém

dosahované úspory: financie: o 20 - 30%, čas: o 50 %, ročne šetríte až 40 dní, zníženie zlyhaní o 31%, okamžité biznis výsledky

80% Exekutívy určilo projektový manažment ako kľúčovú kompetenciu pre udržanie konkurencieschopnosti

viac informácii o systéme realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja získate v časti COMM-PASS Evolead DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovácia #5

 

Systém a prístupy učenia podľa výskumov neurovedy

PROCES UČENIA - zmeny v mozgu

 

1. chemické zmeny v mozgu (chemistry)

mozog intenzívne používa chemické prostredie - neurohormóny na podporu určitých aktivít - napr. krátkodobá pamäť

najťažšie - byť ochotný urobiť prvý krok (vonkajšia a vnútorná motivácia)

 

2. štrukturálne zmeny mozgu (structure)

mozog začína meniť svoju štruktúru - vznikajú nové neurónové spojenia - nové mozgové mapy - napr. dlhodobá pamäť

opakovanie a zlepšovanie

 

3. funkčné zmeny mozgu (functionality)

mozog mení celé regióny, ktoré sa rýchlejšie aktivujú pri určitých činnostiach, mozog vytvára nové funkčné oblasti

automatické vykonávanie naučených vecí

 

viac informácii získate v časti Vzdelávanie a život manažéra

 

 

 

 

Inovácia #6

 

COMM-PASS Projektový model workshopov

efektívne prepojenie manažérskej praxe a teórie

 

Efektívny systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

1. Reálne tréningové projekty

2. Task Force Approach

3. On-the-job training

4. Expertný coaching

5. Centrá excelentnosti

 

viac informácii získate v časti COMM-PASS Projektový model workshopov

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

 

Inovácia #7

 

Štruktúra workshopov

princíp odovzdávania a transfer nových znalostí účastníkom

 

Efektívne zabezpečenie odovzdávania nových znalostí a skúseností účastníkom workshopu prebieha v 4 krokoch

1. PREČO

vytvorenie potreby

 

2. SMART Brain

výskumy neurovedy

 

3. ČO

odovzdanie nových znalostí

 

4. AKO

aplikácia znalostí v praxi

 

viac informácii získate v časti Štruktúra workshopov

efektívnu a modernú formu workshopov nájdete v časti Micro - Learning Workshopy

 

 

 

 

Inovácia #8

 

Social Brain Development - SMART Brain - aktívny rozvoj mozgu

TOP objavy a výskumy neurovedy - INSPIRE & ASPIRE

 

Ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

Moderné výskumy neurovedy a manažérska realita

najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

 

Prečo aktívny rozvoj mozgu?

ako vznikajú manažérske stereotypy, ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov, kedy a prečo nás mozog klame

toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog, mýty a fakty - MULTITASKING

motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca, ako si udržať výkonnosť, bystrosť a sviežosť mozgu počas celého dňa

ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu, neurohormóny a ich vplyv na váš mozog

 

 

Jedinečné workshopy o spoznaní vlastného mozgu

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

Aktívny super mozog - čo bráni a čo podporuje v rozvoji

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

Moderný mozog - mozog zmeny (tvorba moderného mozgu)

Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média

Princípy učenia podľa neurovedy - vzdelávanie v manažérskom živote

 

viac informácii získate v časti Workshopy rozvoj ľudského mozgu - SMART Brain

 

 

Najväčší objav v chápaní ľudského mozgu za 400 rokov

neuroveda umožňuje zobraziť a zaznamenať to čo sa deje v našom mozgu = zmena chápania správania, emócií, pamäte, návykov a zvykov ľudí - manažérov

 

Kognitívne schopnosti

Confirmation bias, selection bias, Cognitive bias, cognitive dissonance, Status Quo bias, Endowment bias

 

Neuroplasticita a učenie

spôsob myslenia, konania a cítenia, kompetitívna neuroplasticita, škodlivé zvyky - závislosti, nové a užitočné schopnosti

 

Vplyv podvedomia

sila podvedomia a mozgové vzorce, individualita mozgu, spôsoby myslenia, rozhodovanie, manažérske správanie a sterotypy

 

a mnoho ďalších prekvapujúcich faktov o fungovaní ľudského mozgu a jeho vplyvu na správanie a schopnosti manažérov

 

viac informácii získate v časti Ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

 

 

Inovácia #9

 

COMM-PASS Vitality Manažment

aktívny pohyb - manažérsky štýl - zdravý mozog

 

Pohyb na pracovisku ako neoddeliteľná  súčasť prevencie vzniku únavy, stuhnutosti, bolesti

manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie...

 

VITALITY MANAŽMENT

najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania

 

Prevencia vzniku funkčných a štrukturálnych porúch, viazaných na sedavé zamestnanie

dlhodobé sedenie - vážne následky na naše telo aj mozog - prevencia a edukácia

ergonomické pracovné prostredie, životospráva, stres, dohľad fyzioterapeuta

chybné držanie tela v statickom i dynamickom ponímaní, korekčné cviky

 

a mnoho ďalších prekvapujúcich faktov o inteligentnom využívaní nášho tela a mozgu v práci aj v živote

 

viac informácii získate v časti VITALITY MANAŽMENT

 

 

Nedostatok vhodného pohybu môže mať fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

SEDENIE JE „FAJČENÍM DNEŠNEJ DOBY“

celosvetovo spôsobuje neaktivita ročne 9% predčasných úmrtí - čo je viac ako 5 mil. ľudí

ľudia so sedavým zamestnaním - 2x väčší výskyt kardio-vaskulárnych chorôb ako ľudia, ktorí stoja pri práci

sedenie - o 54% vyššia pravdepodobnosť úmrtia infarktom (ako pro fajčení)

 

 

Workshopy - aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí

Škola chrbta - Zdravý chrbát

Aktívny mozog - aktívne telo

Aktívny pohyb v živote manažéra

Ergonómia - mýty a fakty

Syndróm vyhorenia manažéra

Efektívne riadenie stresu

Vitálne dni - dni zdravia

Vitálny teambuilding

Manažérsky re-ŠTART

 

viac informácii získate v časti Workshopy - Vitality manažment

 

 

Inovácia #10

 

COMM-PASS Solutions - Biznis riešenia

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev - tvorba a implementácia biznis riešení - podpora a dosahovanie biznis cieľov

 

Oblasti a zameranie:

Manažérsky orientované riešenia - „people driven“

realizácia manažérskych riešení a vzdelávacích aktivít smerujúcich k zlepšeniam v oblasti manažérskych zručností, návykov a manažérskeho know - how

 

Kompetenčné a odborné riešenia - „knowledge driven“

biznis riešenia a vzdelávacie aktivity vyvolané potrebou zvýšiť technické a expertno - odborné kompetencie a znalosti manažérov 

 

Projektové biznis riešenia - „business driven“

manažérske projekty a biznis riešenia zamerané na dodanie biznis hodnoty a vychádzajúce z biznis potrieb firmy

 

EFEKTÍVNY „BRIDGE“

kombinácia management consultingu a manažérskeho vzdelávania, aplikovaná prostredníctvom projektového manažmentu a procesného riadenia

 

 

Praktický „on the job & project“ rozvoj manažérov

moderná forma workshopov a manažérskeho vzdelávania

praktická forma realizácie inovácie a zmien

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

analýza core príčin - expertný a nezávislý pohľad

 

 

viac informácii získate v časti Expertný consulting COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

 

 

Príklady biznis solutions projektov:

Vybrané HR projekty

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov, HR „Shared services“, Analýza pracovných miest, Redukcia počtu zamestnancov, Zavedenie informačného systému, Udržanie talentov, Proces životného cyklu zamestnanca, Tvorba „Trainee“ programu, Ako využiť študentov v HR praxi, Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov

 

Vybrané Automotive a výrobné projekty

Ako zefektívniť nábehy novej výroby, Zníženie skladových zásob, Zvýšenie obrátkovosti, Zvýšenie OEM, Implementácia 5S, Efektívnejšie pre-zriadenie strojov, Efektívnejšie odovzdávanie smiem, Efektívnejšie navážanie materiálu, Vizuálny manažment pracoviska, Efektivita porád, Zvýšenie produktivity, Skvalitnenie systému zlepšovacích návrhov zamestnancov

 

Vybrané kvalitárske projekty

Zvýšenie pridanej hodnoty kvality, Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty, Tvorba stratégie kvality, Aplikácia nástrojov QMS, Informovanosť a chybovosti a jej dopad na fungovanie firmy, ISO certifikácia, Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment, Príprava na audit, Lean QMS, Zníženie nákladov / efektívnejšie  využitie zdrojov na kvalitu, Riešenie nápravných opatrení, Eliminácia externých vplyvov na kvalitu produkcie prostredníctvom projektového manažmentu

 

Vybrané Sales a marketingové projekty

umiestnenie nového produktu na trh, tvorba marketingu a „brandu“ novej značky, rebranding, marketingové kampane, marketingové stratégie, príprava a realizácia konferencie, príprava a realizácia odborných workshpov, marketingové raňajky, marketingový prieskum, firemný branding, branding a marketing interných firemných oddelení

 

viac informácii a ďalšie príklady realizovaných projektov nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

 

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových / firemných cieľov

získajte praktické kroky úspešnej realizácie vašich projektov

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH