Konferencie a workshopy

vzájomná podpora, spolupráca & nové možnosti

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Konferencie, prednášky a workshopy

COMM-PASS aktívne podporuje konferencie, ktoré sú zamerané nie len na získavanie nových informácii a spoznanie nových kontaktov, ale najmä na zdieľanie praktických skúsenosti a odporúčaní

 

Slovensko potrebuje viac ľudí, ktorí:

sa chcú rozvíjať a napredovať

chcú zdieľať skúsenosti a s radosťou podporia iných

sa neboja podeliť o svoje praktické skúseností

ukážu praktické príklady zo svojej praxe

dajú mladým ľuďom možnosť rásť

vytvoria seniorom priestor pre zdieľanie hodnôt

sa neboja otvorene diskutovať o náročných témach

sa radi podelia o inovácie

sa radi zoznámia a nadviažu nové kontakty pre budúce spolupráce

sa stanú inšpiráciou pre iných

sa zaujímajú o budúcnosť Slovenska a budúcich generácií

 

 

Už niekoľko rokov podporujeme konferencie a workshopy, ktoré organizuje:

HR COMM

prejsť na web

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

prejsť na web

 

SOPK  -  Bratislavská regionálna komora SOPK

prejsť na web

 

IN FORM SLOVAKIA - Odborné konferencie odborne

prejsť na web

Logistic Conference

New Visions in HR

Facility Management

Management live

Marketing Live

 

 

 

11. – 13. septembra 2017 v Hoteli Panorama Resort**** vo Vysokých Tatrách

 

eCommerce Conference 2017

 

Naštartujte svoj e-commerce biznis - riešenia šité na mieru

 

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

inšpiratívne konferencie a praktické workshopy môžu priniesť každému z nás nové informácie a znalosti, ktoré nám umožnia lepšie a ľahšie zvládať nároky dnešného prostredia...

 

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

SMART Brain na konferenciách, prednáškach a workshopoch

efektívna výbava moderného manažéra

 

Zmeňte svoj mozog - zmeníte svoj život

 

Rozvoj mozgu - motivácia a inšpirácia

 

Prečo potrebujeme rozvíjať svoj mozog? ...ako získať zo svojho mozgu maximum

viac informácii sa dozviete v časti Rozvoj mozgu - motivácia a inšpirácia na konferenciách

 

 

 

Konferencie a workshopy - nové inšpirácie a motivácia

 

Aktívny manažérsky rozvoj vám umožní:

 

identifikujete riziká, ktoré môžu ohroziť realizáciu projektu alebo práce

nastavíte si zrozumiteľné, pochopiteľné a jednoznačné pracovné ciele alebo  ciele projektu

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli pracovné ciele

časovo zladíte realizáciu vašich činností, aby ste pracovali efektívne

efektívne zhodnotíte obmedzenia vašej práce alebo projektu a spôsoby ako ich zosúladiť

jasne zadefinujete zodpovednosti, úlohy a komunikáciu počas realizácie vašich pracovných cieľov

 

na vašich projektoch a v práci šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na akékoľvek úlohy z oddelení

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach - v oddeleniach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo konferencie a workshopy?

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom modernom svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť rozpracovať si vlastné projekty a zlepšiť vašu schopnosť dosahovať pracovné ciele

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

stretnutie zaujímavých ľudí a networking - získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

nové pracovné a projektové inšpirácie

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové manažérske témy a inšpirácie

konferencie a workshopy - investícia do vášho aktívneho rozvoja

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber konferencie alebo workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

1. workshop chcem pre seba:

neexistujúce, nejasné alebo dopredu neznáme riešenia, ktoré potrebujete nájsť

pracovné úlohy a výzvy riešite projektovo

riešte svoje výzvy a problémy moderne, efektívne, dynamicky a účinne

potrebujete získať podporu a spoluprácu s ľuďmi naprieč celou firmou

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

komplexnejšie úlohy, spolupráca s viacerými oddeleniami alebo ľuďmi

úlohy a zadania, ktoré sú mimo štandardných a rutinných riešení a bežných pracovných povinností

 

Viac radosti z práce

Ako získať viac radosti z práce

 
aj tá najlepšia práca nás prestane baviť, keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, sú obrovské nároky, ciele, výzvy a problémy

keď vieme ako správne riešiť požadované úlohy a zvládať nároky nás - sme v pohode, dokážeme byť tvoriví a práca nás baví

 

Je dôležité:

rozumieť sebe, moja povaha, motivácia, emócie - môj mozog

rozumieť práci - odbornosť

rozumieť ľuďom okolo seba a ich motivácii

rozumieť šéfovi a nárokom TOP manažmentu

rozumieť firme - ciele, vízia a misia

rozumieť zákazníkovi - pre koho to všetko robíme

Spokojnosť v práci

 

práca by nás mala rozvíjať a umožňovať nám učiť sa nové veci - aktívny rozvoj mozgu

 

Prekážky v práci:

vyčerpanosť a neochota urobiť niečo navyše

frustrácia, stagnácia

akceptácia a zmierenie sa s daným stavom

chýbajúce podmienky podpory a rozvoja nových schopností a znalostí

nedostatočný alebo neaktívny rozvoj mozgu

 

 

Vyššia radosť z práce a prínos pre firmu:

 

lepší Employer Branding - „inside out“

spontánny, autentický, uveriteľný a originály Employer Branding

vyššia stabilita zamestnancov

nižšia fluktuácia

 

schopnosť získať nových ľudí aj na dnešnom náročnom trhu práce, kde je nedostatok kvalifikovaných a schopných pracovníkov

 

menej stresu vo firme - vyšší výkon a tvorivosť pracovníkov

menej stresu - lepšia spokojnosť - lepšia imunita - nižšia chorobnosť ľudí

stabilný manažérsky a pracovný tím

 

 

Kedy nás práca prestáva baviť:

 

stres, chyby, prerábky, nové úlohy, nadčasy, slabá komunikácia, nejasné alebo nejednoznačné ciele

vyčerpanosť, nepozornosť, slabá koncentrácia, chýbajúca motivácia

nezáujem šéfa, žiadny manažérsky rast, žiadny kariérny postup

málo času, stále pribúdajúce úlohy, arogantní klienti a zákazníci

 

Keď sa z práce stráca ľudskosť, lebo máme toľko úloh, zadaní a problémov, že nám nezostáva žiadny čas a energia venovať sa svojim kolegom a ľuďom okolo nás

 

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

prax ukazuje, že ľudia keď narazia na problém, tak buď dookola opakujú to čo už robili

alebo sa vzdajú, rezignujú a neurobia nič -  nehľadajú nič nové

 

 

TO NOVÉ môže byť použitie projektového manažmentu alebo iných manažérskych TOP trendov...

 

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových a firemných cieľov

získate praktické kroky úspešnej realizácie vašich cieľov

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH