COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú šokujúce zistenia o manažérskom fungovaní - viac sa dozviete v špecializovanej časti - SMART Brain

 

BENEFITY

COMM-PASS inšpirácie - Open mind - new brain programy

 

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie

moderný pohľad na realizácie zmeny

spochybňovanie Status Quo

WHY - prečo robíme to, čo robíme

pochopenie podvedomých blokov - najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi

ako funguje ľudský mozog a jeho vplyv na správanie manažéra

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti na workshopoch

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte

 

 

COMM-PASS Live prináša vzájomnú podporu a rozvoj

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH