Megatrendy 2030

najnovšie vedecké zistenia a fakty o budúcom vývoji

 

MEGATRENDY nekompromisne menia biznis realitu a diktujú nové podmienky a požiadavky

Globalizácia

Globalizácia

nadnárodné štruktúry a korporácie, nové organizačné štruktúry, medzinárodná konkurencia

Employer Branding

tvorba a realizácia employer branding stratégii

interný marketing & PR

externý marketing & PR

firemná kultúra

zamestnanci sa stávajú reprezentantami firemnej značky

strategický a exekutívny pohľad na rozvoj firemnej značky - altívny employer branding

 

Demografické trendy

pochopiť a vyhodnocovať demografické trendy

chápanie trendov v pracovnej sile

vplyv na recruitment, motiváciu, odmeňovanie, výkonnosť

multigeneračné riadenie

zmeny štruktúry pracovného trhu

dostatok vhodných kandidátov, dostupnosť požadovaných skúseností a know - how

aktívni seniori na pracovnom trhu

vplyv millenials & Z generácia

 

viac informácii nájdete v časti Demografia

 

Demografia a demografický vývoj

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie, tvorba a realizácia employer branding stratégii, sociálne média & mladé generácie
Digitalizácia & Automatizácia

Digitalizácia & Automatizácia

firemné procesy - elektronizácia, digitalizácia, zvládanie Big data - biznis inteligencia

Biznis inteligencia

 

efektívna Biznis inteligencia v praxi expertov, manažérov a lídrov

Big data v HR & Biznis inteligencia v HR

schopnosť získať, spracovať, analyzovať a interpretovať big data

schopnosť prijímať rozhodnutia na základe big data

pripravovať stratégie a realizovať rozhodnutia

big data a KPI

Výkonnosť, efektivita a produktivita

 

rastúce nároky a požiadavky

angažovanosť zamestnancov - employee engagement

vplyv na angažovanosť zákazníkov - customer engagement

výkonnosť HR

riadenie a podpora inovácii

produktivita a efektivita

ziskovosť - nové požiaavky

požiadavky na novú generáciu dosahovanej technickej efektívnosti

Efektivita riadenia

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť, nárast kompetencií a zodpovedností, rozvoj pracovných tímov a samostatnosti, nové požiadavky na leadership
Nárast projektovej práce

Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo, aplikácia projektového manažmentu v rôznych biznis prostrediach a odvetviach, štandardný a agilný projektový manažment

Projektový manažment

 

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť

 

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie

 

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako TOP 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti

 

bližšie informácie o realizácii projektov a projektovom manažmente nájdete v časti Projektový manažment

 

Dynamika - zmeny - inovácie

 

dnešné biznis prostredie zažíva neustále zmeny

posledných 50 rokov prinieslo najdynamickejší vývoj za posledných 500 rokov

systémy riadenia a rozhodovania sa musia neustále prispôsobovať

prichádzajú potreby moderného vedenia a rozvoja ľudí

manažérske trendy menia dlhoročné chápanie a realizáciu manažmentu

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny, adaptabilita, celo firemné riešenia, komplexné riešenia
Najnovšie výskumy NEUROVEDY

Najnovšie výskumy NEUROVEDY

revolúcia v chápaní ľudského mozgu - najväčší objav za posledných 400 rokov - neuroplasticita v praxi, moderné formy učenia, nové chápanie ľudského správania, motivácie a konania, nový pohľad na spoločenské zmeny

Najnovšie výskumy neurovedy

 

nový pohľad ako funguje ľudský mozog

mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa

bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

denne strácame až 85.000 mozgových buniek

 

nový pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu

nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ

mozgové mapy a manažérske zručnosti

 

viac zaujímavých informácii o fungovaní ľudského mozgu nájdete v časti SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Manažérsky štýl opvplyvňuje naše zdravie

 

nároky a potreby dnešného životného štýlu ovplyvňujú naše svalstvo a celý pohybový aparát

nedostatok vhodného pohybu môže mať fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu

nové vedecké fakty menia náš pohľad a chápanie manažérskej reality

sedenie je „fajčením dnešnej doby“

nedostatok vhodného pohybu môže mať fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

aktívny manažérsky pohyb zlepšuje systém pozornosti, zlepšuje schopnosť koncentrácie

ako predchádzať syndrómu vyhorenia

bolesti chrbta a pohybového aparátu pri sedavom štýle práce a života

 

ďalšie zaujímavé fakty o zdravom fungovaní v pracovnom prostredí nájdete v časti Vitality manažment

 

Sedavý štýl práce a naše zdravie

Sedavý štýl práce a naše zdravie

sedenie je považované za fajčenie dnešnej doby, vplyvy sedavého štýlu zamestnania na naše zdravie, zdravie mozgu, mentálna sviežosť a výkonnosť, emocionálna stabilita a pohyb, podpora a rozvoj vitálnych funkcii

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

vplyv a dopady medzinárodnej konkurencie

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

megatrendy menia podstatu fungovania firiem...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby luďí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Ďalšie inšpirácie

V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

AKTÍVNE VZDELÁVANIE

Ako prebieha workshop

 

 

 

 

MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

prezrite si prezentáciu
MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

 

 

Manuál workshopu pre účastníkov

ako prebieha workshop a aktivity na workshope

štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

top problémy HR projektov

príklady HR projektov - projektová inšpirácia

top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

 

Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

Ganttov diagram – riadenie času

Plán zdrojov

Rozpočet projektu

 

Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

Projektové myslenie a HR prostredie

Trailer - Projektový manažment pre HR

Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

 

Projekty podporujú firemné ciele

 

porozumenie PREČO sa projekt realizuje

čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

PREČO?
Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

rast a rozvoj ľudí na projekte

projektové súvislosti v chápaní členov tímu

projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH