Prieskum - Excelentná výroba

celoslovenský prieskum - TOP výzvy vo výrobných firmách

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

DOTAZNÍK

EXCELENTNÁ VÝROBA - Top výzvy vo výrobných firmách

 

Majú výrobné firmy na Slovensku výzvy alebo problémy?

 

V dnešnom slovenskom svete výroby sa diskutuje najmä o nedostatku adekvátnej kvalifikovanej pracovnej sily, automatizácii výroby, digitalizácii procesov, znižovaní výrobných nákladov a zvyšovaní produktivity.

S akými problémami zápasíte vo vašej firme vy a vaši ľudia? Zúčastnite sa praktického celoslovenského prieskumu zameraného na „EXCELENTNÚ VÝROBU“.

Vyplnenie dotazníku vám zaberie max. 5 minút a vašimi výstupmi pomôžete ukázať slovenskú realitu.

 

 

Projektom podporujeme študentov, doktorantov, profesorov a univerzity

 

 

Výsledky prieskumu budú zdieľané a komunikované s vysokoškolskými pedagógmi a študentami s cieľom podporiť vyššiu relevanciu aplikácie teoretického know - how v podmienkach aktuálnej praxe.

 

Mnoho študentov si nevie predstaviť ako sa budú dať využiť teoretické poznatky, ktoré získavajú počas svojho štúdia v ich budúcej praxi.  

 

> Spoznanie kľúčových problémov a výziev slovenských výrobných firiem dáva pedagógom oveľa väčší priestor pre aktívne prepojenie študentských teoretických poznatkov s ich budúcou praxou. 

Výsledky prieskumu pomôžu pedagógom a študentom lepšie porozumieť aktuálnym požiadavkám slovenských výrobných firiem a tak sa ešte lepšie pripraviť na výkon budúcej práce.  

Nezávislý pohľad novej generácie na aktuálne problémy, s ktorými sa slovenské výrobné firmy stretávajú v každodennej praxi, môže podporiť budúcu kariéru študentov. 

Praktický pohľad na realitu môže pomôcť zvýšiť záujem študentov o získavanie nových znalostí, ktoré dokážu prakticky uplatniť v ich budúcej práci a tak si skvalitniť svoj život.

 

 

Partneri

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

AJOBS

Produktivne.sk

ai magazine

automotive industry

 

 

Mediálni partneri

 

časopis ZISK manažment

 

Prieskum je podporovaný projektom:

 

Vzdelávanie je COOL - Slovensko je COOL

projekt podpory vzdelávania a aktívneho rozvoja od detí až po senior manažérov

- spoločne podporujeme Slovensko -

 

 

Excelentná podpora pre vašu Excelentnú výrobu

Na základe konkrétnych požiadaviek, s ktorými sa dnes stretáva väčšina našich klientov z oblasti automotive a výroby, sme pre vás pripravili praktickú podporu - Operational Excellence Program - manažérsky rozvojový program.

viac informácii nájdete v časti Excelentná výroba

 

 

Excelentná výroba

Operational Excellence Program - dosahovanie prevádzkovej excelentnosti

 

efektívny program komplexného rozvoja výrobných firiem

systém workshopov a implementácie manažérskeho know - how priamo vo výrobe - priamo s majstrami

implementácia kľúčových nástrojov a procesov pre podporu efektívneho riadenia

zlepšovanie prevádzkovej excelentnosti, efektívnosti a produktivity - lepšie využívanie existujúcich zdrojov a možností

podpora inovácie, lepšie zvládanie zmien a efektívne riadenie projektov

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH