Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

Vývoj a história vzdelávania ľudstva

 

 

6 revolučných krokov vo vzdelávaní ľudstva:

Ako sa to stalo – ako sa vyvíjalo naše vzdelávanie?

 

Dnešné úspechy ľudstva sú obrovské. Dokážeme lietať do vesmíru, sme schopní ponoriť sa do DNA bunky a dokonca sme pokorili silu atómu. Neprišlo to samé. Je to výsledok dlhej evolučnej cesty ľudstva. Postupne sme sa naučili zaznamenávať svoje znalosti, dokázali sme ich uchovať a dokonca preniesť na ďalšie generácie. Svoj progres sme si zabezpečili vlastnou aktívnou činnosťou.

 

Dokázali sme pracovať so svojou mysľou – tak efektívne ako my, to žiadny iný druh na svete nedokáže.

 

Sme schopní sa cielene vzdelávať. Počas nášho vývoja sme zaznamenali niekoľko revolučných skokov vo vzdelávaní, ktoré z nás spravili najúspešnejší druh na našej planéte.

 

 

 

Vzdelávanie 1.0 – Ústne znalosti

50.000 B.C.

V časoch pred 50.000 rokmi sa u ľudí začalo objavovať kolektívne učenie. Mali sme komplexnejší jazyk a boli sme schopní efektívne komunikovať. Začali sme žiť bohatší sociálny život v kmeňových skupinách. Získané znalosti sme začali medzi sebou zdieľať pomocou jazyka.

 

Bol to revolučný krok, pretože dovtedy sa informácie prenášali z generácie na generáciu len geneticky, čo bol voči ústnemu podaniu veľmi neefektívny spôsob.

 

Učili sme sa spoznávaním prostredia, pozorovaním a deti prostredníctvom hier. V tomto čase sme boli hlavne „špecialisti na prežitie“. Bolo dôležité poznať existujúci faunu a flóru, podmienky nášho prostredia. Ako aktívni lovci a zberači sme boli neustále v pohybe.

Na prežitie boli pre každého potrebné značné fyzické a mentálne schopnosti. Vzájomná komunikácia a zdieľanie znalostí nám zvyšovalo šance na prežitie.

 

Schopnosť kolektívneho učenia a využívanie komplexnejšieho jazyka odštartovalo 1. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

 

 

 

 

Vzdelávanie 2.0 – Písomné znalosti

10.000 rokov B.C.

V období 10.000 rokov pred naším letopočtom nastala ďalšia revolučná zmena. Ľudstvo získalo schopnosť farmárčenia. Objavilo sa poľnohospodárstvo, ktoré nám umožnilo zabezpečiť naše prežitie omnoho efektívnejšie. Nemuseli sme vydávať obrovské množstvo energie na lov a podstupovať výrazné nebezpečenstvo. Naopak farmárčenie bolo energeticky oveľa výhodnejšie.

 

Nutričná hodnota zrna bola podstatne vyššia ako divorastúce plodiny. Boli sme schopní akumulovať dostatok jedla na prežitie. Ušetrenú energiu sme mohli postupne začať venovať aktívnejšiemu kultúrnemu rozvoju.

 

Nadbytok poľnohospodárskej výroby umožnil, že nie každý musel byť farmár a mohla sa začať špecializácia povolaní. Postupne dochádza k špecializácii úloh v spoločnosti, ktorá výrazne rástla.

Za prvých 5.000 rokov farmárskeho spôsobu života sa zvýšil počet ľudí 10 násobne – z necelých 5 miliónov nás bolo 50 miliónov ľudí. Postupne začali vznikať väčšie usadlosti, mestá a ríše. Ľudia začínajú byť po svete oveľa viac prepojení – čo prináša rýchlejšie šírenie a vzájomnú výmenu znalostí.

Revolúcia vo vzdelávaní tohto času sa spája s objavením písma a neskôr okolo roku 1.500 B.C. objavili Féničania abecedu, ktorú poznáme dodnes.

 

Šírenie a zdieľanie znalostí sa dostalo na novú revolučnú úroveň. Objavenie a využívanie písma prinieslo 2. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

 

Následne progres ľudstva zaznamenáva exponenciálne tempo. Kolektívne učenie triumfuje a ľudstvo obsadzuje takmer celú planétu.

 

Pokračovanie článku – Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

 

Marián Minárik