Revolúcia vo vzdelávaní 5.0 a 6.0

Vývoj a história vzdelávania ľudstva

 

 

Vzdelávanie 5.0 – Digitálne vzdelávanie

1995

Rast znalostí ľudstva naberal neskutočnú rýchlosť. Pokiaľ sme prvé ústne a písomné revolučné kroky ľudstva rátali v tisíckach rokov, technologický posun vpred nám trval niečo viac ako 200 rokov. Zrazu sme sa ocitli v digitálnej dobe. Postupná digitalizácia, ktorá po roku 1995 nabrala obrovské obrátky zmenila navždy fungovanie a spôsob života ľudstva. Nové znalosti a informácie sa stali dostupné takmer pre každého.

 

Digitálny prenos informácii, rýchlosť ich šírenia a najmä nízka cena a vysoká efektivita začali prekračovať všetky hranice. Ľudstvo začalo generovať doposiaľ nepoznané množstvo informácii a skončilo to tým, že sme sa stali na informáciach závislými.

 

Sociálne média priniesli do našich životov doposiaľ nepoznané možnosti týkajúce sa digitálneho sveta. Vzájomné prepojenie ľudí a nárast nášho počtu revolučne zvýšil našu vzájomnú sociálnu interakciu. Tento fakt prináša nové požiadavky na naše emocionálne a sociálne fungovanie. Na druhej strane náš formálny akademický model vzdelávania založený na faktoch naďalej ostáva z dôb pred pár 100 rokov.

 

Výsledkom je naša nepripravenosť na podmienky dnešného moderného a digitálneho sveta, čo začíname postupne vnímať skoro vo všetkých oblastiach ľudských činností. Digitalizácia priniesla nové možnotsi vzdelávania ako e-learning a všade dostupné elektronické média.

 

Digitálne vzdelávania bolo 5. revolučným krokom vo vzdelávaní ľudstva. Fenoménom sa stala dostupnosť informácii.

 

 

 

Vzdelávanie 6.0 – Social Brain Education

21. storočie

Rýchlosť vzájomnej komunikácie ľudstva dosahuje nepredstaviteľné úrovne. Prichádza 21. storočie a s ním nová realita. Kým doteraz sme uvažovali z pohľadu histórie ľudstva o tisícoch a neskôr stovkách rokov, dnes sme sa dostali na úroveň desiatok rokov v rámci jednej generácie. Mnohé zmeny zažívame dnes už v horizonte jednotiek rokov.

 

Dnes oveľa viac ako kedykoľvek pred tým zažívame, že už nie je možné zvládať nároky prežitia v dnešnom modernom svete s existujúcou – minulou úrovňou znalostí a poznania. Rozkódovali sme genetický kód človeka a dokonca sme získali schopnosť vlastnej genetickej manipulácie. Rastúca komplexita sveta a života – VUCA world nám prináša nové nároky na prežitie.

 

Prežitie bolo otázkou dňa aj pred 50.000 rokmi. Prežitie dnes dostáva úplne iný význam. Naše mozgy sú však dedičstvom nášho evolučného vývoja počas niekoľkých 100.000 rokov. Bližie poznanie čo sa skrýva v ľudskom mozgu a ako vplýva na náš život prinášajú najnovšie výskumy neurovedy.

 

Aktívny rozvoj mozgu a vzdelávanie ako také už nie je viacej o vzdelávaní, ale vzdelanie je o živote – vzdelávam sa, aby som dokázal prežiť a prežiť kvalitnejšie. Rastúce nároky a komplexnosť sociálnych vzťahov a výzvy, pred ktorými dnes stojíme, nedokážeme riešiť len faktickými znalosťami, ktoré nám dávalo formálne akademické vzdelávanie.

 

Dnešným fenoménom sa stáva množstvo informácii, ktoré sa 2-násobuje v stále sa skracujúcich cykloch.

 

Zároveň obrovské energetické nároky a požiadavky ľudstva ako takého, ale aj jednotlivcov prinášajú doteraz nepoznané problémy. Moderný spôsob života postupne ničí naše zdravie a naša vitalita klesá nepoznanou rýchlosťou. Človek sa stal jedným z činiteľov tvoriacich a meniacich okolitý svet – tak isto ako to doteraz boli schopné robiť len prírodné sily. Ľudstvo si dokáže prispôsobiť prostredie podľa vlastných potrieb a požiadaviek.

 

Realita 21. storočia prináša 6. a zatiaľ posledný revolučný krok vo vzdelávaní. 6. revolúciu vo vzdelávaní nazývame Social Brain Education.

 

Najnovšia forma vzdelávania v sebe spája rozvoj kognitívnych schopností, emocionálnych a sociálnych kvalít a celkový rozvoj zrelosti osobnosti človeka.

Opiera sa o najnovšie výskumy neurovedy, biologické a medicínske výskumy odhaľujúce nové fakty o fungovaní zdravia a vitality človeka, pričom kľúčovými vstupmi sú nové poznatky a objavy najširšieho spektra ľudských činností. V dnešnej dobe už nie je možné ignorovať žiadne oblasti ľudského fungovania, pretože len vzájomné prepojenie a súvislosti nám dávajú šancu postupne chápať a efektívne zvládať nároky dnešného komplexného sveta. Ľudstvo už nebude nikdy také aké bolo pred tým…

 

Druhá časť článku – Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

Prvá časť článku – Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

 

Marián Minárik