Slovenskí lídri a experti

inšpirujúce pohľady a skúsenosti exekutívy, lídrov, osobností a expertov

(súčasť projektu Vzdelávanie je COOL - Slovensko je COOL)

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

 

 

Slovenskí lídri & experti

inšpirácie - zdieľanie - vzájomná podpora

 

 

pohľady a skúsenosti exekutívy, manažérov, lídrov, osobností a expertov prezentované v rôznych projektoch, na konferenciách a workshopoch

podpora aktívneho vzdelávania a rozvoja

spoločná a vzájomná podpora Slovenska

spoločenský rozmer a dopad vzdelávania

 

Dokáže Slovensko zvládnuť negatívne populačné trendy?

Séria rozhovorov s demografom - Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Prodekan pre rozvoj a informačné technológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Slovensko starne - akým výzvam bude čeliť HR?

Kde získať kvalifikovanú pracovnú silu?

Aké následky má pre Slovensko negatívny demografický vývoj?

Narastá počet seniorov - čo to znamená pre firmy?

 

Starnutie Slovenska - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Kde získať pracovnú silu - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

 

Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?

XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality

Čo je vlastne kvalita? Každý z nás bol v situácii, kedy odpovedal na túto otázku, prípadne ju kládol sám. Už sme si akosi zvykli používať slovo kvalita v súvislosti s predmetmi bežnej spotreby, investičnými celkami, potravinami, zdravotnou starostlivosťou, poskytovanými službami, vzdelávaním...

 

Kde vidíte budúcnosť riadenia kvality v 21. storočí?

Aká je podľa vás pridaná hodnota a skutočná úloha kvality a kvalitárov?

Ako vo vašej praxi zabezpečujete akceptáciu práce kvalitárov naprieč firmou?

Ako môže projektový manažment podporiť kvalitu a kvalitárov?

Čomu by ste sa vyvarovali v riadení kvality?

 

Svetový deň kvality - Konferencia 2015 (Filozofia a vízia kvality)

 

Svetový deň kvality - Konferencia 2015 (Kvalita v realite Slovenska)

 

Radoslav Jurča, Manažér MAN Truck & Bus Center Bratislava

Róbert Farkaš, Sales Manager, ABB Slovakia - Robotika a kvalita

Branislav Bleha, Demograf, Prodekan pre rozvoj Prírodovedeckej fakulty UK - Demografický vývoj, edukácia a zamestnanosť. Čo všetko môže demografia povedať o kvalite ľudských zdrojov

Peter Minárik, Executive Partner, Project management expert, COMM-PASS - Moderné aplikácie projektového manažmentu v oblasti kvality

Peter Bílik, EMANS Solution Designer, Eduard Gers, Produktový obchodník a Erika Slivová, Manažér kvality ANASOFT APR, s.r.o. - Praktické skúsenosti s riadením kvality s podporou MOM systému

 

Ako myslieť komplexne a v širších súvislostiach...

Marketing that Sells 2015

Ako tvoriť efektívne marketingové stratégie, ktoré zvýšia predaj? Branding, pozicioning a čísla! Novinky ako možno komunikovať so zákazníkom. Ako myslieť komplexne a v širších súvislostiach - prepojenie online a offline v marketingovej komunikácii.

 

Aká je súčasná úroveň marketingu na Slovensku?

Aké sú nové trendy marketingu v 21.storočí?

Aká je pridaná hodnota marketingu?

Čomu by ste sa vyvarovali v marketingu?

 

Marketing that Sells 2015 - Pozvánka na konferenciu (In Form Slovakia)

 

Marketing that Sells 2015 - Konferencia a marketing očami expertov (In Form Slovakia)

 

Róbert Trubač, Head of Marketing ČSOB a.s. SK

Branislav Kohl Marketing & Communications Manager IBM Slovensko, spol. s r.o. SK

Richard Bebjak Marketing & Sales Manager DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. SK

Peter Minárik, Executive Partner COMM-PASS

 

HR a výzvy v 21. storočí, megatrendy a nové požiadavky

Pohľady na moderné HR

Aké sú výzvy HR v 21. storočí? Employer branding - ako sa presadiť ako hodnotný a kvalitný zamestnávateľ. HR ako strategický partner biznisu - ako zabezpečiť, aby každý líniový manažér bol aj HR-ista

 

HR projekty zasahujú presahujú hranice HR oddelení

Motivovať aj základnou mzdou, alebo len variabilnou zložkou?

Ako sa uistiť, že výkon zamestnancov bude prepojený s hodnotami a cieľmi spoločnosti?

Multigeneračná kariéra - ako správne zvoliť systém práce, ako motivovať ľudí z rôznych vekových kategórií s odlišnými životnými skúsenosťami a očakávaniami od práce

 

Zmena systému odmeňovania - Silvia Truchanová (skrátený rozhovor - HR comm Konferencia 2015)

 

Výzvy HR v 21. storočí - Braňo Vargic, Program Manager Raiffeisenbank CZ, President HRcomm

 

Projektový manažment v súvislostiach a v  praxi HR manažéra - Braňo Vargic

 

Skúsenosti manažérov - Projektový manažment pre HR - INTRO

 

Materskou dovolenkou sa život a práca nekončí - naopak začína sa nová etapa života

Návrat po Materskej - rodičovskej dovolenke

Skúsenosti žien, ktoré si MD zažili aj z pohľadu ženy - matky ako a aj z pohľadu zamestnávateľa

 

budúcnosť detí závisí od našich dnešných krokov

stres, výzvy a nové nároky po návrate z materskej dovolenky

koncepčný prístup firiem k ženám pri návrate z materskej dovolenky

na návrat po materskej dovolenke sa pozeráme ako na projekt

 

Materská dovolenka a tvorivé aktivity z pohľadu ženy - Jana Zoláková

 

Materská dovolenka a návrat po MD ako projekt - intro, Peter Minárik

 

Projektový manažment - manažérsky nástroj a možnosť vlastného sebarozvoja

Projektový manažment pre Automotive

Automobilový priemysel je zložitý a mnohostranný proces, ktorý zahŕňa veľa rôznych úloh, na ktorých pracuje nespočetné množstvo subdodávateľov. Kľúčovou kompetenciou pre udržanie si konkurencieschopnosti je projektový manažment a LEAN.

 

projektové myslenie prináša vyššiu samostatnosť vedúcich pracovníkov, od majstrov, špecialistov až po manažérov

efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami - spokojnejší interný zákazník

zdieľanie „best practices“ v oblasti automotive výroby

iný pohľad na proces výroby automotive

 

Projektový manažment pre Automotive - Radovan Martišovič (video 1/2)

 

Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty - Peter Minárik

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH