Sociálne média - sociálne siete

manažérske vzdelávanie v digitálnom svete

 

Digitálny svet mení naše životy. Mení sa naša práca, naše manažérske zručnosti a dokonca sa mení aj náš mozog. Čo to znamená pre manažment a manažérske vzdelávanie?

comm-pass_socialne-media_1_n

Sociálne média a manažment

Sociálne média a sociálne siete menia našu realitu. Mení sa spôsob manažérskeho riadenia, manažérske systémy reagujú na potreby moderného digitálneho sveta.

 

Sociálne média menia spôsoby nášho správania, uvažovania, rozhodovania a dokonca menia aj štruktúru nášho mozgu.

Sociálne siete a digitálna realita nám môže veľmi dobre slúžiť, ale môže mať aj fatálne následky na naše životy a naše zdravie. 

Efektívne spôsoby ako využívať sociálne média v modernom manažmente sa dozviete na našich workshopoch - získajte viac informácii a kontaktujte nás

 

 

Digitálny marketing

 

digitálny marketing je dnes najrýchlejšie rastúci segment marketingu

zručnosti a schopnosti digitálneho marketingu patria medzi najžiadanejšie

digitálny marketing sa dotýka širokého spektra firemných činností - od HR, firemná kultúra až po brand firmy

 

praktické postupy a nástroje realizácie marketingových stratégii získate v špecializovanom manažérskom programe - Projektový manažment pre Marketing a Branding

 

comm-pass_socialne-media_2_n

comm-pass_socialne-media_3_n

 

 

Manažérske vzdelávanie v digitálnej ére

manažérske nároky rastú - dnes potrebujeme moderné manažérske zručnosti

minulé a zastaralé manažérske znalosti a know - how sú nepoužiteľné v dnešnom modernom svete

sociálne média prinášajú nové oblasti manažérskych nárokov a požiadaviek

 

sociálne média dokážu relevantne generovať nové príjmy, zabezpečovať angažovanosť zákazníkov a klientov, zvyšujú povedomie o vašej značke - firemný brand a najmä vám dokážu priniesť nové talenty a potenciálnych zamestnancov

 

 

Sociálne média v HR

 

sociálne siete, digitálny marketing a celkovo nový svet sociálnych médii nevyhnutne patrí do moderného HR

moderné HR dokáže prežiť v digitálnom svete len ak sa dokáže adaptovať na novú sociálnu realitu

sociálne média sú nenahraditeľnou súčasťou moderných recruitingových stratégii

získavanie a vyhľadávanie talentov je dnes nemožné bez digitálnych nástrojov a sociálnych médii

programy a stratégie employer brandingu sú založené na aktívnom využívaní sociálnych médii

 

získajte náskok a využívajte biznis prínosy sociálnych médii naplno - viac sa dozviete na našich špecializovaných workshopoch pre HR

 

comm-pass_socialne-media_4_n

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH