Stručný prehľad vzdelávania ľudstva

Stručný prehľad vzdelávania ľudstva

revolučné kroky vo vývoji ľudstva

 

 

 

Sme schopní sa cielene vzdelávať. Počas vývoja ľudstva sme zaznamenali niekoľko revolučných skokov vo vzdelávaní, ktoré z nás spravili najúspešnejší druh na našej planéte.

 

Ako sa to stalo – ako sa vyvíjalo naše vzdelávanie?

 

 

Vzdelávanie 1.0 – Ústne znalosti

čas: 50.000 B.C.

 

situácia:

V časoch pred 50.000 rokmi sa u ľudí začalo objavovať kolektívne učenie. Mali sme komplexnejší jazyk a boli sme schopní efektívne komunikovať. Získané znalosti sme začali medzi sebou zdieľať pomocou jazyka.

 

Učili sme sa spoznávaním prostredia, pozorovaním a deti prostredníctvom hier. V tomto čase sme boli hlavne „špecialisti na prežitie“. Na prežitie boli pre každého potrebné značné fyzické a mentálne schopnosti.

 

zlomový bod:

Schopnosť šíriť znalosti pomocou jazyka. Bol to revolučný krok, pretože dovtedy sa informácie prenášali z generácie na generáciu len geneticky, čo bol voči ústnemu podaniu veľmi neefektívny spôsob.

 

Schopnosť kolektívneho učenia a využívanie komplexnejšieho jazyka odštartovalo 1. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

Na prežitie boli potrebné značné fyzické a mentálne schopnosti – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

 

 

Vzdelávanie 2.0 – Písomné znalosti

čas: 10.000 B.C.

 

situácia:

V období 10.000 rokov pred naším letopočtom nastala ďalšia revolučná zmena. Objavilo sa poľnohospodárstvo, ktoré nám umožnilo zabezpečiť naše prežitie omnoho efektívnejšie. Boli sme schopní akumulovať dostatok jedla na prežitie.

 

Ušetrenú energiu sme mohli postupne začať venovať aktívnejšiemu kultúrnemu rozvoju. Postupne začali vznikať väčšie usadlosti, mestá a ríše. Ľudia začínajú byť po svete oveľa viac prepojení – čo prináša rýchlejšie šírenie a vzájomnú výmenu znalostí.

 

zlomový bod:

Revolúcia vo vzdelávaní tohto času sa spája s objavením písma. Šírenie a zdieľanie znalostí – písomnou formou sa dostalo na novú revolučnú úroveň.

 

Nastalo efektívne šírenie a zdieľanie znalostí. Objavenie a využívanie písma prinieslo 2. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

Poľnohospodárstvo podporilo nárast obyvateľstva – z necelých 5 miliónov nás bolo 50 miliónov ľudí – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

 

 

Vzdelávanie 3.0 – Objav kníhtlače

čas: 1436 – Guttenberg, kníhtlač

 

situácia:

Gramotnosť ľudstva bola veľmi nízka. Vzdelanie bolo výsadou cirkvi, kráľovských rodín a učencov. Nízke sociálne vrstvy boli jednoducho odkázané na dostupnosť znalostí a vedomostí od „vyvolených“ vtedajšieho sveta.

 

V roku 1436 vynašiel Guttenberg tlačiarenský stroj. Gramotnosť už nie je iba otázkou „povolenia“. Postupne prichádzajú nové vedecké poznatky a zistenia, ktoré menia pohľady na svet a vysvetľovanie jeho fungovania.

Objavuje sa moderná veda – ako matematika, astronómia, fyzika, chémia, biológia a ďalšie, ktoré postupne zmenia doterajšiu históriu sveta…

 

zlomový bod:

Kníhtlač prináša revolučné zlacnenie kníh. To umožnilo rýchle šírenie kníh aj sociálnym vrstvám, ktoré si ich doteraz nemohli dovoliť.

 

Šírenie a dostupnosť znalostí spôsobuje 3. revolúciu vo vzdelávaní.

Revolučné otrasenie vtedajšieho poznania priniesla v 14. storočí tragická epidémia moru známa ako čierna smrť – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

 

 

Vzdelávanie 4.0 – Akademické vzdelávanie

čas: Massachusetts – Boston, 1635

 

situácia:

Prichádza školské vyučovanie, štandardizovaná forma odovzdávania vopred pripravených a odsúhlasených znalostí širokým vrstvám populácie. Zažívame formálne akademické vzdelávanie.

 

Prvá verejná škola sa objavuje v USA. 23. apríla 1635 v Bostone, Massachusetts otvárajú Boston Latin School.

V našich končinách zavádza Mária Terézia v roku 1774 povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Od tejto chvíle má každý človek právo a dokonca povinnosť získať formálne vzdelanie. Akademické vzdelávanie bolo revolučným krokom v minulosti, ale postupne sa stáva revolučnou brzdou našej modernej spoločnosti.

 

zlomový bod:

Hlavným zameraním novo nastúpeného vzdelávania bola štandardizácia, centrálny prístup a potreba naučiť čo najširšie vrstvy rešpektovaniu autority. Na danú dobu bolo akademické vzdelávanie obrovským zlomom v histórii ľudstva.

 

Akademické vzdelávanie prinieslo 4. revolúciu vo vzdelávaní ľudstva.

Forma vzdelávania sa ale od daných čias veľmi nezmenila – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

 

 

Vzdelávanie 5.0 – Digitálne vzdelávanie

čas: 1995

 

situácia:

Rast znalostí ľudstva naberal neskutočnú rýchlosť. Zrazu sme sa ocitli v digitálnej dobe. Postupná digitalizácia, ktorá po roku 1995 nabrala obrovské obrátky zmenila navždy fungovanie a spôsob života ľudstva.

 

Nové znalosti a informácie sa stali dostupné takmer pre každého. Vzájomné prepojenie ľudí a nárast nášho počtu revolučne zvýšil našu vzájomnú sociálnu interakciu.

Digitalizácia priniesla nové možnotsi vzdelávania ako e-learning a všade dostupné elektronické média.

 

zlomový bod:

Digitálny prenos informácii, rýchlosť ich šírenia a najmä nízka cena a vysoká efektivita začali prekračovať všetky hranice. Digitálne vzdelávania bolo 5. revolučným krokom vo vzdelávaní ľudstva. Fenoménom sa stala dostupnosť informácii.

 

Digitálne vzdelávania prinieslo 5. revolučný krok vo vzdelávaní ľudstva. Dostupnosť informácii začala nekompromisne meniť svet.

Vzájomné prepojenie ľudí a nárast nášho počtu revolučne zvýšil našu vzájomnú sociálnu interakciu – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 5.0 a 6.0

 

 

Vzdelávanie 6.0 – Social Brain Education

čas: 21. storočie

 

situácia:

Rýchlosť vzájomnej komunikácie ľudstva dosahuje nepredstaviteľné úrovne. Dnes zažívame, že už nie je možné zvládať nároky prežitia v dnešnom modernom svete s existujúcou – minulou úrovňou znalostí a poznania.

 

Rastúca komplexita sveta a života – VUCA world nám prináša nové nároky na prežitie. Rastúce nároky a komplexnosť sociálnych vzťahov a výzvy, pred ktorými dnes stojíme nedokážeme riešiť len faktickými znalosťami, ktoré nám dávalo formálne akademické vzdelávanie.

Moderný spôsob života postupne ničí naše zdravie a naša vitalita klesá nepoznanou rýchlosťou. Najnovšia forma vzdelávania v sebe spája rozvoj kognitívnych schopností, emocionálnych a sociálnych kvalít a celkový rozvoj zrelosti osobnosti človeka.

 

zlomový bod:

Aktívny rozvoj mozgu a vzdelávanie ako také už nie je viacej o vzdelávaní, ale vzdelanie je o živote – vzdelávam sa, aby som dokázal prežiť a prežiť kvalitnejšie. Dnešným fenoménom sa stáva množstvo informácii. Realita 21. storočia prináša 6. a zatiaľ posledný revolučný krok vo vzdelávaní. 6. revolúciu vo vzdelávaní nazývame Social Brain Education.

 

Moderné 21. storočie odštartovalo 6. revolučný krok vo vzdelávaní ľudstva. 6. revolúciu vo vzdelávaní nazývame Social Brain Education.

Naše mozgy sú však dedičstvom nášho evolučného vývoja počas niekoľkých 100.000 rokov – viac v článku Revolúcia vo vzdelávaní 5.0 a 6.0

 

 

 

Viac detailov o jednotlivých revolučných zmenách vo Vzdelávaní ľudstva nájdete v článkoch:

Revolúcia vo vzdelávaní 1.0 a 2.0

Revolúcia vo vzdelávaní 3.0 a 4.0

Revolúcia vo vzdelávaní 5.0 a 6.0

 

Ako sa mení firemné vzdelávanie a moderný manažérsky rozvoj? Vzdelávanie 6.0 prináša revolučné zmeny a nové podmienky fungovania – ako sme pripravení? Radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti a vzájomné inšpirácie.

 

Marián Minárik