Technicko - odborné workshopy

služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

Aktívne prepojenie technických a odborných workshopov s moderným manažérskym prístupom zvyšuje dopad a prínosy odborných znalostí a tém na firemné výsledky a fungovanie firmy

Technicko - odborné workshopy

 

Systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj

 

 

 

významné zníženie strát spôsobených ESD, jednoduchšie ESD audity

efektívnejšie dodržiavanie interných ESD smerníc a predpisov

menej potenciálnych reklamácií z nedostatočne chráneného výrobného prostredia voči ESD

celkovo lepšie zvládnutie požiadaviek legislatívy v oblasti ESD problematiky

 

 

Ochrana osobných údajov s implementáciou požiadaviek GDPR

 

 

 

 

implementácia požiadaviek legislatívy GDPR v podmienkach vašej firmy

zníženie rizík úniku a zneužitia firemných dát, pokút a diskreditácie firmy

porozumenie dopadu legislatívnych požiadaviek na procesy a výsledky firmy

rozpracovanie vášho GDPR projektu na jednotlivé fázy a oblasti úloh - WBS projektu (hlavný plán prác)

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

Prečo potrebujeme aktívny rozvoj nášho mozgu?

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

 

neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa

bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

denne strácame až 85.000 mozgových buniek

 

Test mozgu - pozornosť a farby

 

mozog nás môže niekedy úplne sklamať

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

ďalšie zaujímavé informácie a testy nájdete v časti Test mozgu

 

COMM-PASS_Mozog a vzdelanie-prezitie

 

Mozog sa vyvinul ako orgán, ktorý zabezpečuje prežitie človeka. Vzdelanie je kľúčové k poznaniu sveta a schopnosti správne vyhodnotiť realitu a konať tak, ako to vyžadujú aktuálne podmienky. Manažérske podmienky a biznis prostredie sa neustále menia. Správny rozvoj mozgu - správne vzdelávanie a osvojenie si dôležitých manažérskych zručností dáva šancu úspešného manažérskeho pôsobenia.

 

Základnú úroveň prežitia poskytuje základné vzdelanie. Aktívny rozvoj mozgu ponúka oveľa väčšie možnosti. Kvalitu života a kvalitu manažérskej práce dokáže manažér zvyšovať vhodným vzdelávaním. Manažérske vzdelávanie jednoznačne zvyšuje dosahovanú kvalitu života. Manažérske vzdelávanie vyžaduje predovšetkým ochotu, energiu a individuálnu aktivitu každého manažéra.

COMM-PASS_Kvalita zivota a rozvoj mozgu

COMM-PASS_Mozog a biznis hodnota firmy

 

Investície do manažérskeho vzdelávania prinášajú lepšie biznis výsledky. Firma investujúca do manažérskeho vzdelávania zvyšuje svoju biznis hodnotu a súčasne skvalitňuje životy svojich manažérov. Sociálne učenie následne dokáže zlepšiť životy širšieho okruhu pracovníkov firmy. Spoločenský dopad firemných investícii do vzdelávania je mnohokrát nevyčísliteľný.

SMART BRAIN Projekt - zdieľanie a vzájomná podpora

 

COMM-PASS_SMART BRAIN Projekt_header

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH