Test mozgu

 

Spoznajte ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

najväčší objav v poznaní ľudského mozgu za posledných 400 rokov

výskumy a objavy neurovedy aplikované v manažérskej praxi

 

3 cviky na zlepšenie výkonu vášho mozgu

 

 

3 jednoduché cvičenia pre váš mozog podporia vašu schopnosť pamäte, spracovávania informácii a rýchlosť reakcii vášho mozgu

cvičenie mozgu pomáha predchádzať Alzheimeru, znižovaniu kognitívneho výkonu a podporuje zdravie mozgu

aktívne cvičenie a trénovanie mozgu zvyšuje vnímanie, rýchlosť spracovávania informácii a tiež aj periférne videnie

Test mozgu - pozornosť a farby

 

 

 

mozog nás môže niekedy úplne sklamať

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

Test pozornosti - zrak a sluch - multitasking

 

 

otestujte svoju pozornosť

zistíte ako ste schopní sledovať vizuálne podnety a zároveň vnímať rôzne zvukové signály

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri viacerých úlohách naraz

sme naozaj vnímaví alebo vidíme len to, čo chceme?

Test mozgu - Multitasking

 

 

Ženy alebo muži? MULTITASKING CHALLENGE - kto je lepší?

Ako mozog reaguje, keď vykonávame viac činností naraz?

Je multitasking efektívny?

Dokážeme sa dostatočne sústrediť, sme naozaj efektívni alebo robíme chyby a veci realizujeme pomaly?

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri viacerých úlohách

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

 

 

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa

Bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

 

ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_8_w

 

Najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

 

 

moderné výskumy neurovedy a manažérska realita

 

 

prevratné zmeny v manažérskom vzdelávaní
 
neuro-princípy manažérskeho rozhodovania
 
práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_3_w

PREČO ROZVOJ MOZGU?

 

Základnú úroveň prežitia poskytuje základné vzdelanie. Aktívny rozvoj mozgu ponúka oveľa väčšie možnosti. Kvalitu života a kvalitu manažérskej práce dokáže manažér zvyšovať vhodným vzdelávaním. Manažérske vzdelávanie jednoznačne zvyšuje dosahovanú kvalitu života. Manažérske vzdelávanie vyžaduje predovšetkým ochotu, energiu a individuálnu aktivitu každého manažéra.

COMM-PASS_Kvalita zivota a rozvoj mozgu

SMART BRAIN Projekt - zdieľanie a vzájomná podpora

 

COMM-PASS_SMART BRAIN Projekt_header

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Kompletné a aktualizované znenie a podmienky Vyhlásenia o zodpovednosti COMM-PASS s.r.o. nájdete v časti Vyhlásenie o zodpovednosti

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH