TOP Projekty

výber najlepších manažérskych a biznis projektov a programov

Vzájomné inšpirácie pre veľké zmeny

 

aktívny manažérsky rozvoj a rast
vzájomná podpora a inšpirácie
zdieľanie a inovácie
podpora komunity a spoločenský význam a dopad manažérskeho vzdelávania
moderné pohľady, zvládanie výziev a spochybňovanie status quo

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_45_w

Moderný manažér - Vitálny manažér

projekt podpory manažérskej kreativity, inovatívnosti a vitality

1. Manažérske zručnosti a know - how

2. Rozvoj mozgu - SMART Brain

3. Vitalita a zdravie manažéra

aktívny rozvoj vitality, manažérskeho know - how a zdravého životného štýlu vo firmách

manažérska kreativita a inovatívnosť

TOP trendy moderného manažmentu v praxi

ako na stres, manažérsku frustráciu a vyhorenie

aktívny pohyb na pracovisku a manažérsky výkon, produktivita a efektivita

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_2_w

MEGATRENDY 2030

MEGATRENDY nekompromisne menia biznis realitu a diktujú nové podmienky a požiadavky

Globalizácia
Demografia a demografický vývoj
Digitalizácia & Automatizácia
Efektivita riadenia
Nárast projektovej práce
Nové biznis prostredie a biznis hodnota
Najnovšie výskumy NEUROVEDY
Sedavý štýl práce a naše zdravie

 

COMM-PASS_megatrendy_4_w

Návrat po Materskej - rodičovskej dovolenke

materskou dovolenkou sa život a práca nekončí ...

... naopak začína sa nová etapa života

materskou dovolenkou sa život a práca nekončí...

naopak začína sa nová etapa života...

 

je dobré, ak sa na túto etapu pripravíte...

literatúry je veľa, ale... prax nás naučí oveľa viacej

je dobré vidieť veci v súvislostiach...

vzhľadom na zvýšený počet nespokojných žien vracajúcich sa z materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky sme sa tejto problematike začali venovať aktívnejšie

 

COMM-PASS_Navrat po materskej dovolenke_1_w

SMART BRAIN Projekt - zdieľanie a vzájomná podpora

top objavy neurovedy a ich aplikácia v manažérskej praxi

Neuroveda a moderná veda prinášajú prevratné vysvetlenia ľudského konania, psychiky, motivácie, emócii a ich vplyv na života manažéra

 

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás

správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

naším cieľom je zdieľať skúsenosti, rôzne pohľady a prinášať vzájomnú inšpiráciu

v projekte SMART BRAIN je vítaný každý, kto sa nechce uspokojiť s daným stavom nášho poznania a chápania, ale hľadá nové veci, ktoré dokážu zlepšiť to, čo akutálne vykonávame a realizujeme

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_5_w

COMM-PASS inšpirácie

Open mind - new brain programy - manažérske inšpirácie

COMM-PASS Inspire prináša nové a šokujúce manažérske fakty

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách

krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 - 3 hodiny

1 HOUR CHALLENGE - špeciálny podporný projekt

 

moderný pohľad na realizácie zmeny

spochybňovanie Status Quo

WHY - prečo robíme to, čo robíme

pochopenie podvedomých blokov - najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi

ako funguje ľudský mozog a jeho vplyv na správanie manažéra

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH