Viac radosti 2018

manažérsky a biznis rozvojový program

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

práca nám berie alebo dáva energiu

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

 

 

Viac radosti z práce

 

 

 

 

Lepšie firemné a biznis výsledky

 

 

 

 

Viac radosti zo života

Viac radosti - vyššia ANGAŽOVANOSŤ... Prečo?

vysoko angažované tímy dosahujú 4x vyššiu úspešnosť ako nízko angažované tímy
vyššia ziskovosť: o 21% | vyššia produktivita: o 20% | nižšia fluktuácia: o 65%

 

Operational Excellence Program

Excelentná podpora pre vašu Excelentnú výrobu

Na základe konkrétnych požiadaviek, s ktorými sa dnes stretáva väčšina našich klientov z oblasti automotive a výroby, sme pre vás pripravili praktickú podporu - pre vás a vašich ľudí.

špecializovaný rozvojový program pre výrobné firmy - EXCELENTNÁ VÝROBA - viac informácii

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #1

 

Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji & Moderný prístup

stále rastúce nároky vyžadujú inovácie - nový pohľad a moderný prístup k vzdelávaniu

Learning supportive environment - prostredie stimulujúce a generujúce zážitky

aplikácia moderného modelu učenia - praktické učenie - efektívne prepojenie novej teórie a manažérskej a firemnej praxe

„On the job coaching“ a poradenstvo - reálne výstupy - reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

brain based education - aplikácia najnovších výskumov neurovedy do každodennej manažérskej a firemnej praxe

 

Moderná a inovatívna forma realizácie manažérskeho vzdelávania

získajte nový pohľad na manažérske a firemné vzdelávanie

zmena prístupu k vzdelávaniu - klasický model a formát vzdelávania nefunguje

dynamika a nároky dnešného biznis prostredia vyžadujú inovácie

 

spoznajte a nechajte sa inšpirovať inováciami v systéme manažérskeho vzdelávania a rozvoja COMM-PASS

 

 

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

COMM-PASS prístup k rozvoju a inovácii

know - how realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu

reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov

 

spoznajte a nechajte sa inšpirovať modernými prístupmi k manažérskemu vzdelávaniu COMM-PASS

 

 

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #2

 

Projektový manažment v bežnej praxi

držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

inovácia vlastnej práce - odstránenie neefektívnosti a najväčších prekážok v práci - znižovanie preťaženia

riešenie komplexných a náročných úloh mimo štandardných a rutinných zadaní

 

Projektový manažment - efektívna výbava moderného manažéra

projektový manažment pre „ne“ - projektových manažérov

spoznáte 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli projektové ciele

lepšie firemné výsledky - vyššia flexibilita, inovatívnosť - lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v bežnej praxi

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #3

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

komplexný manažérsky a firemný rozvoj

prinášame praktické manažérske rozvojové programy, ktoré pomáhajú firmám nasledovať moderné trendy rozvoja

spoločne tvoríme hodnoty - HODNOTA = MOZOG

vyberáme pre vás TOP manažérske trendy a know - how manažérskeho vzdelávania a rozvoja, tvorby a zlepšovania firemných a biznis procesov & systémov a množstvo ďalších manažérskych znalostí

 

Moderné manažérske vzdelávanie a firemný rozvoj

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

unikátny koncept a prístup, ktorý spája výhody a benefity manažérskeho vzdelávania / rozvoja a manažérskeho biznis consultingu

 

Kľúčové oblasti manažérskeho vzdelávania a rozvoja

Social Brain Development

INSPIRE & ASPIRE

1. Manažérske workshopy a poradenstvo

2. Manažérske a biznis programy

3. SMART Line workshopy a programy

4. Modulové workshopy

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #4

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

prevencia hlavných príčin zlyhania projektov

dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových cieľov

štruktúrovaný workshop zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

 

Komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov

získate 5 praktických krokov úspešnej inicializácie vášho projektu

expertná podpora - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

spoznáte 10 zásad úspešného štartu a realizácie projektu

menší stres na vašich projektoch - lepšie využitie vášho času a financií

 

konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #5

 

Rozvoj ľudského mozgu - SMART Brain

aktívny rozvoj mozgu - nová éra poznania človeka

MOZOG JE PLASTICKÝ - mení sa a vyvíja celý život

najnovšie výskumy neurovedy menia náš pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

spoznajte ako nové fakty o mozgu menia manažérske fungovanie a formy manažérskeho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumy neurovedy a manažérska realita

 

spoznáte prečo nemáme radi zmeny a pochopíte prečo sa nechceme meniť

neuro-princípy manažérskeho rozhodovania

práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo - viac sa dozviete v časti Ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

 

Moderné manažérske poznanie

ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu

nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ

neuroleadership - nové vedecké poznatky o líderstve

naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu a vplyv fyzickej aktivity

mýty a fakty - MULTITASKING, motivácia, dopamín, oxytocín a tímová práca

kedy začína manažér fungovať na úrovni inštinktov?

Jedinečné workshopy o fungovaní ľudského mozgu

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum prejsť na workshop

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy prejsť na workshop

Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média prejsť na workshop

Princípy učenia podľa neurovedy - vzdelávanie v manažérskom živote prejsť na workshop

a mnoho ďdalších nájdete v časti Workshopy rozvoj ľudského mozgu - SMART Brain

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #6

 

Vitality manažment - sedavý štýl práce a zdravie

prevencia bolestí chrbta - cvičenie v pracovnom a domácom prostredí

sedavý štýl práce a moderný životný štýl môže ohrozovať naše zdravie...

ergonómia na pracovisku - „Hýbme sa, aby sme mohli sedieť"

aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívny rozvoj zdravia a vitality

najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela v manažérskom živote

prevencia nadmerného a nesprávneho zaťažovania chrbtového svalstva

zistíte ako zostať vitálny, svieži a plný energie počas celého dňa

hlavné spúšťače a rizikové faktory vzniku bolestí chrbta a možnosti ich prevencie

naučíte sa ako zvyšovať svoju emocionálnu stabilitu a odolnosť voči stresu

inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v práci aj v živote

Jedinečné workshopy o fungovaní ľudského tela v pracovnom prostredí

Škola chrbta prejsť na workshop

Zdravý chrbát prejsť na workshop

Aktívny pohyb v živote manažéra prejsť na workshop

Syndróm vyhorenia manažéra prejsť na workshop

a mnoho ďalších nájdete v časti Workshopy - Vitality manažment

 

Náklady sedavého štýlu práce (Vitality manažment)

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #7

 

Projektový manažment pre riadenie inovácii

včasná inovácia je kľúč k trvalému úspechu

identifikujete riziká ohrozujúce realizáciu vašich inovácii

získate strategické nástroje rozhodovania - napr. „Market growth / Market share“

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli vaše inovácie

proaktívne reagujete na hlavné riziká realizácie a úspešného umiestnenia na trhu nového produktu - projektu

 

Manažment inovácii - tvorba nových produktov, služieb a projektov

spoznáte 6 základných oblastí pre efektívne riadenie a realizáciu inovácii

zvyšuje schopnosť prinášať inovatívne produkty, ziskové produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou

inovovať, rozvíjať sa a rásť treba keď sa darí a nie keď je už neskoro...

kompletný proces a postup tvorby a realizácie nových produktov, projektov a inovácii

INOVÁCIE a INOVATION MANAGEMENT sa stali rovnako dôležité ako produktivita, konkurencieschopnosť, nákladová efektívnosť alebo inovatívnosť pre úspešné fungovanie firiem v 21. storočí

 

98% CEOs tvrdí, že v dnešnej dobe je najťažšie dosiahnuť a zrealizovať inovácie

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #8

 

Efektívna realizácia firemných cieľov

efektívny a praktický proces riadenia firemných cieľov

rýchlejšia realizácia biznis stratégie a plnenie firemných cieľov - vyššia angažovanosť a zapojenie zamestnancov

biznis nástroj na zvýšenie výkonnosti a efektivity tímov, oddelení s konkrétnym dopadom na celo firemné výsledky

akceptácia cieľov na všetkých úrovniach manažmentu (TOP manažment - stredný manažment - línioví manažéri)

 

Proces riadenia firemných cieľov

efektívna tvorba, zadávanie a priebežná kontrola realizácie ročných firemných cieľov

Manažérsky biznis program - Operational Excellence Program

definovanie a zadávanie cieľov je efektívny nástroj pre zvýšenie angažovanosti a efektívnosti zamestnancov

veľa vedúcich oddelení dnes cíti nedostatok podpory vedenia a nestotožnia sa s cieľmi ich oddelenia

firemné ciele - piliere firmy - zvýšená angažovanosť a sebarealizácia zamestnancov

 

Vízia - Misia - Stratégia - Ročné firemné ciele - Ročné ciele oddelení - Ročné ciele tímov - Individuálne ročné ciele

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #9

 

Osobnostný rozvoj a Expertné dobrovoľníctvo

aktívny sebarozvoj a vlastná iniciatíva

vzdelanie zvyšuje kvalitu života - život, práca, seba vzdelávanie

každé naše rozhodnutie ovplyvní našu budúcnosť - sme na to pripravení?

Najsilnejším produktom dobrovoľníctva je pomoc a podpora iným. Jeho tvorba je sprevádzaná radosťou a spoznávaním nového.

Ako získať viac radosti z práce a v živote?

práca by nás mala rozvíjať a umožňovať nám učiť sa nové veci - aktívny rozvoj mozgu

aktívny manažérsky rozvoj nám umožní lepšie zvládanie rastúcich pracovných nárokov a prináša nové možnosti sebarealizácie a pohody v osobnom živote

 

Je dôležité:

rozumieť sebe, moja povaha, motivácia, emócie - môj mozog

rozumieť práci - odbornosť

rozumieť ľuďom okolo seba a ich motivácii

rozumieť šéfovi a nárokom TOP manažmentu

rozumieť firme - ciele, vízia a misia

nové inšpirácie nájdete v časti Viac radosti z práce a v časti Viac radosti zo života

Expertné dobrovoľníctvo efektívnejšie

Krása a sila dobrovoľníctva je v tom, že vytvára pre ľudí priestor tvoriť. Možnosti dobrovoľníctva sú nekonečné a neobmedzené. Je to nádherný priestor pre sebarealizáciu a vlastný rozvoj, ktorý pomáha robiť svet okolo nás lepším.

podporujeme slovenských dobrovoľníkov v efektívnejšom fungovaní

 

Aktívna podpora a spolupráca:

COMM-PASS Live prináša vzájomnú podporu a rozvoj - viac informácii o podpore

efektívnejšie projekty = viac radosti z výsledku

sila a význam expertného dobrovoľníctva

efektivita v praxi - spoločne tvoríme hodnoty

... ako získať zo svojho nadšenia maximum

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

prax ukazuje, že ľudia keď narazia na problém, tak buď dookola opakujú to čo už robili

alebo sa vzdajú, rezignujú a neurobia nič -  nehľadajú nič nové

TO NOVÉ môžeme vytvoriť vzájomnou spoluprácou...

 

 

Vzdelávanie a rozvoj - časť #10

 

Efektívna a praktická realizácia

aktívna práca v súlade s vlastnými možnosťami

inovácie v praxi - maximalizácia výsledkov

praktická forma realizácie inovácie a požadovaných zmien

„business results oriented & people results oriented“

efektívny „bridge“ - kombinácia management consultingu a manažérskeho vzdelávania, aplikovaná prostredníctvom projektového manažmentu a procesného riadenia

viac informácii v COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

efektívny spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

reálne tréningové projekty - manažérske vzdelávanie je realizované na reálnych biznis projektoch

počas workshopu sa učíte a získavate nové manažérske znalosti na reálnych príkladoch z vašej praxe

viac informácii v Projektový model workshopov

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie
workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH