Vzdelávanie a život manažéra

vzdelanie zvyšuje kvalitu života

 

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú šokujúce zistenia o manažérskom fungovaní - viac sa dozviete v špecializovanej časti - SMART Brain

 

BENEFITY

Vzdelávanie a život manažéra

 

inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

TOP manažérske trendy - najnovšie výskumy neurovedy - vitality manažment

podpora projektového manažmentu a manažérskych riadiacich systémov

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy

dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

Zmenšili sme život manažéra do 24 hodín

 

Dokážu 2 sekundy ZMENIŤ náš manažérsky život?

AKO?

Detstvo, výchova, škola

 

predstavte si celý svoj život "zmenšený" a zobrazený na 24 hodinovej časovej osi

kým dokončíme univerzitu vo veku 24 rokov - strávime vzdelávaním 24% svojho života

 

tento čas vzdelávania korešponduje s 5 hodinami a 42 minútami nášho 24 hodinového života - je práve ráno 7:36

náš život máme od tejto chvíle výlučne vo vlastných rukách...

mozog sa počas života aktívne mení a vyvíja

Život, práca, seba - vzdelávanie

 

každé naše rozhodnutie ovplyvní našu budúcnosť - sme na to pripravení?

ako naložíme s naším životom?

vo veku 35 - 39 rokov máme štatisticky polovicu svojho života za sebou - dosiahli sme poludnie - čas 12:21

 

faktom je, že naše vzdelávanie častokrát skončí poslednou skúškou na univerzite...

zo svojho života 45% času "manažujeme" - strávime tak 10 hodín a 45 minút

Mozog je centrom nášho záujmu - v strede našej pozornosti

2 sekundy sú ako kvapka v mori nášho 24 hodinového života...

Bezstarostné detstvo a študentské časy...

Realita života a vlastná zodpovednosť

manažment, biznis prostredie, firemné nároky a požiadavky - všetko sa vyvíja

dokážeme držať krok s nárokmi moderného života a manažmentu?

 

2 - dňový manažérsky workshop zaberie z nášho "života" - iba 2 sekundy

2 sekundy sú ako kvapka v mori nášho 24 hodinového života...

 

mozog je centrom nášho záujmu - zdroj nášho života

Zmeňte kvalitu svojho mozgu - zlepšíte svoj život

 

 

mozog je príliš dôležitý orgán na to, aby sme si ho mohli dovoliť zanedbávať

rozvoj mozgu a starostlivosť o mozog by nemala byť otázka náhody

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - aktívny manažérsky rozvoj a vzdelávanie

radi vám predstavíme náš prístup a spôsob práce - kontaktujte nás

 

Realizácia inovácie a zmeny

 

programy dosahovania prevádzkovej excelentnosti, manažérskeho rozvoja a biznis inovácie

podpora a tvorba strategických plánov realizácie inovácii

realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky

rozvojové projekty naprieč firmou

 

Inovácie a zmena 2020 | Akadémia projektového manažmentu | Implementácia projektového manažmentu | Realizácia firemných cieľov | Modulové - katalógové workshopy | SMART Brain | Vitality manažment | Benefičné projekty - CSR | COMM-PASS Solutions | COMM-PASS Inspire | COMM-PASS Live

viac informácii nájdete nižšie

manažérska a biznis inovácia v praxi

Modulové - katalógové workshopy

 

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know - how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

SMART Brain

Social Brain Leadership

 

najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra

neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu

neuroleadership a neurocoaching

najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu

kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra

mozgové mapy a manažérske zručnosti

 

Vitality manažment

Manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

 

vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality - manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita

 

Benefičné projekty - CSR

Vzájomná podpora a rozvoj

 

podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít

aktívne učenie a podpora komunity

vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke

CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania

benefičný rozmer vzdelávania

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

tvorba a implementácia biznis riešení

projektové biznis programy - „business driven“

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

 

COMM-PASS Inspire

Open mind - new brain programy

 

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách

krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 - 3 hodiny

podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí

1 HOUR CHALLENGE - špeciálny podporný projekt

 

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH