AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

komplexný rozvojový manažérsky program

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

Prehľadné informácie o programe

 

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Akadémia projektového manažmentu je komplexný manažérsky rozvojový program Projektového manažmentu. Program je vhodný pre úplných začiatočníkov v oblasti projektový manažment až po exekutívnu úroveň a pokročilé stupne (advanced levels) riadenia projektov. Program zároveň ponúka získanie manažérskych zručností - soft skills potrebných pre úspešné riadenie projektov. Súčasťou je riadenie rizík, change management - riadenie zmien, vitality manažment a SMART Brain a najnovšie výskumy neurovedy v praxi projektového manažéra. Program je založený na svetových štandardoch projektového riadenia, vrátane moderných agilných prístupov a možností získania certifikácie.

 

 

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

Vzdelávací program tvorí ucelený systém efektívneho riadenia projektov. Pokrýva oblasti používania, vzniku, plánovania, realizácie, kontrolingu, ukončenia a vyhodnocovania projektov. Obsahuje nástroje a postupy potrebné k efektívnemu riadeniu projektov, zvládania a realizácie zmien na projektoch, vyhodnocovanie a prácu s projektovými rizikami.

Program poskytuje potrebné odborné znalosti projektových manažérov, členov projektových tímov, spolupracovníkov na projekte a dotknuté strany projektu.

Program pokrýva odborné predpoklady potrebné k realizácii projektov vo firemných štruktúrach a podklady pre úspešnú realizáciu projektov a dodávanie projektových výsledkov podľa určených špecifikácii. Definuje potrebné odborné znalosti manažérov všetkých úrovní firmy, ktorí sú zodpovední za úspešnú realizáciu projektov a správneho výkonu riadenia projektov.

získajte viac informácii o vzdelávacom programe projektového manažmentu alebo nás kontaktujte

 

 

PREČO WORKSHOPY?

 

 

kedy firma potrebuje projektový manažment?

biznis dôvody, nové požiadavky, manažérske dôvody

MEGATRENDY a ich vplyv na firmu

globalizácia, demografický vývoj, digitalizácia...

 

 

BENEFITY WORKSHOPOV

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyššia produktivita a efektivita

lepšie plnenie cieľov

lepšia spolupráca a komunikácia

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPOV

 

 

projektoví manažéri

strední a nižší manažéri

tím lídri & high potentials

technickí a administratívni pracovníci

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

základné princípy projektového manažmentu

pokročilé nástroje projektového manažmentu

manažérske zručnosti - soft skills

riadenie rizík a zmien na projekte

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

otvorené workshopy

interné - firemné workshopy

cena, podmienky, termíny

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshopy - kedy firma potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné zvažovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je dôležitý krok vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z funkčných projektov.

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

čelíte medzinárodnej konkurencii

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

prejavujú sa u vás vplyvy megatrendov...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_21_w
Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo

 

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny

adaptabilita

celo firemné riešenia

komplexné riešenia

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w
Globalizácia

nadnárodné štruktúry, korporácie

nové organizačné štruktúry

medzinárodná konkurencia

 

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie

tvorba a realizácia employer branding stratégii

sociálne média & mladé generácie

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_22_w
Digitalizácia & Automatizácia

elektronizácia, digitalizácia

biznis inteligencia – Big data

 

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť

nárast kompetencií a zodpovedností

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby luďí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopov - benefity Projektového manažmentu

Správne nastavenie projektového manažmentu prináša široké spektrum benefitov. Od tvrdo merateľných - finančných a procesných zlepšení, cez rozvoj manažérskeho tímu a budúcich potenciálnych expertov až po lepšiu komunikáciu, spoluprácu a spokojnosť vo firme.

Aké sú skúsenosti Exekutívy a TOP manažmentu?

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopov - pre koho je určená Akadémia projektového manažmentu?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopov Akadémie?

Vhodní účastníci Akadémie

strední manažéri

nižší manažéri

tím lídri

špecialisti a experti

technickí pracovníci

administratívni pracovníci

high potentials

budúci projektoví manažéri

členovia projektových tímov

 

naštatujte a podporte rast vašich ľudí (špecialistov, high potentials)

workshopy môžu byť súčasťou prípravy na manažérsku prácu a pozíciu

rozvíjate manažérov aj technických & administratívnych pracovníkov

podporíte tvorivosť, iniciatívnosť a možno aj skrytý potenciál vašich ľudí

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_34_w

Kde je možné používať projektový manažment?

Firemné oblasti - oddelenia

Firemné procesy

Čo sa naučíte? - AKADÉMIA Projektového manažmentu

Obsah workshopov, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Projektovy manazment_1

Čo sa naučíte?

 

získate schopnosti riadiť jednoduché projekty až po zložité nadnárodné projektové programy

komplexne spoznáte a naučíte sa projektový manažment

od úplných základov až po pokročilú úroveň - advanced level

štandardné projektové prístupy

agilné projektové metódy

 

schopnosť aplikovať uvedené znalosti pri riadení projektov, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

 

KOMPLEXNOSŤ A NÁROČNOSŤ KNOW - HOW

Akadémia projektového manažmemtu

 

od základov až po TOP know - how

Absolvovaním workshopu Úvod do projektového manažmentu - základy projektového myslenia získavate potrebné know - how a znalosti, ktoré vám umožnia vydať sa na cestu realizácie projektového manažmentu vo firme. 

Vaše manažérske vzdelávanie môžete ďalej rozširovať podľa vašich potrieb do kompletnej znalosti projektového manažmentu ako je uvedené nižšie v pyramíde projektového manažmentu.

Ak sa rozhodnete nerealizovať projekty a nevyuživať projektový manažment, stále máte možnosť benefitovať zo získaného know - how a skúseností pri vašej denno - dennej operatívnej práci.

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Komplexný systém workshopov

 

prehľadný popis vybraných modulov Akadémie projektového manažmentu

stiahnite si popisy v PDF prezentáciach

informácie o firemnej realizácii workshopov vám poskytneme osobne

 

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

Projektový manažment ŠTART

Projektový manažment BASIC

Projekt. manaž. EXECUTIVE BIZNIS

Projekt. manaž. Advanced – metódy & procesy

Projektový manažment SOFT SKILLS

Projektový manažment RIADENIE RIZÍK

PYRAMÍDA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

 

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

 

vzdelávací program Projektový manažment obsahuje workshopy od základnej úrovne znalostí až po TOP expertné znalosti a know - how

pri otvorených workshopoch odporúčame účastníkom zvážiť, akú úroveň znalostí a skúseností potrebujú vo svojej manažérskej praxi a podľa toho sa zúčastniť adekvátnej expertnej úrovne workshopu

pri interných - firemných workshopoch je určenie požadovanej úrovne súčasťou prípravy vzdelávacieho programu

 

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

Vzdelávací program tvorí ucelený systém efektívneho riadenia projektov. Pokrýva oblasti používania, vzniku, plánovania, realizácie, kontrolingu, ukončenia a vyhodnocovania projektov. Obsahuje nástroje a postupy potrebné k efektívnemu riadeniu projektov, zvládania a realizácie zmien na projektoch, vyhodnocovanie a prácu s projektovými rizikami.

Program poskytuje potrebné odborné znalosti projektových manažérov, členov projektových tímov, spolupracovníkov na projekte a dotknuté strany projektu.

Program pokrýva odborné predpoklady potrebné k realizácii projektov vo firemných štruktúrach a podklady pre úspešnú realizáciu projektov a dodávanie projektových výsledkov podľa určených špecifikácii. Definuje potrebné odborné znalosti manažérov všetkých úrovní firmy, ktorí sú zodpovední za úspešnú realizáciu projektov a správneho výkonu riadenia projektov.

získajte viac informácii o vzdelávacom programe projektového manažmentu alebo nás kontaktujte

Organizačné informácie o workshopoch

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 - 3 dni / 9:00 - 17:00 / podľa druhu workshopu


 
Kontakt:

Marián Minárik

email: minarikm@commpass.sk

mt: +421 907 400 392

objednávka: Úvod do projektového manažmentu - stiahnuť PDF objednávku


 
Najbližšie termíny:

o termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

priestory účastníkom upresníme vopred

 

 
Cena:

cenové podmienky interných firemných programov vám poskytneme osobne

 

otvorené workshopy:

90,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (180,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop 

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

  Projekty z pohľadu exekutívy

  Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

  AKTÍVNE VZDELÁVANIE

  Ako prebieha workshop

   

   

   

   

  MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

  počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

  prezrite si prezentáciu
  MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

   

   

  Manuál workshopu pre účastníkov

  ako prebieha workshop a aktivity na workshope

  štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

  top problémy HR projektov

  príklady HR projektov - projektová inšpirácia

  top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

  vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

  využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

  atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

   

  Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

  Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

  Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

  Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

  Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

  Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

  Ganttov diagram – riadenie času

  Plán zdrojov

  Rozpočet projektu

   

  Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

  Projektové myslenie a HR prostredie

  Trailer - Projektový manažment pre HR

  Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

   

  Projekty podporujú firemné ciele

   

  porozumenie PREČO sa projekt realizuje

  čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

  PREČO?
  Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

  príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

  rast a rozvoj ľudí na projekte

  projektové súvislosti v chápaní členov tímu

  projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

  VIDEOPOZVÁNKA - Projektový manažment pre Automotive a Výrobu

   

   

  Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty

   

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH