Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Hľadáte odborné a komplexné vzdelávanie v projektovom manažmente? ďalšie informácie nájdete v špecializovanej časti - projektový manažment

 

BENEFITY

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

 

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Komplexný vzdelávací program projektového manažmentu skladajúci sa z 22 modulov

Najrozsiahlejší vzdelávací program projektového manažmentu na Slovensku

Jednotlivé moduly sú použiteľné aj ako samostatné vzdelávacie workshopy

Na základe vašich potrieb si môžete vybrať buď celý program alebo kombináciu jednotlivých modulov

Po úspešnom absolvovaní vybraných modulov získavajú účastníci certifikát Ministerstva školstva SR

 

Motto: Projektový manažment v súvislostiach

Ciele a obsah workshopu

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

 

Vzdelávací program zahŕňa komplexný pohľad na projektový manažment

Vzdelávací program obsahuje 22 modulov

Po úspešnom absolvovaní workshopov účastníci získavajú certifikát Ministerstva školstva SR

Cieľom je odovzdať účastníkom workshopov komplexné know - how o  nástrojoch a postupoch efektívneho riadenia a realizácie projektov

Modulová štruktúra umožňuje účastníkom venovať sa detailne jednotlivým oblastiam a dôkladné praktické spoznanie potrebných nástrojov a postupov na reálnych projektoch

 

Každý vzdelávací modul je v rozsahu 2 dní (16 hodín):

Modul - Projekt a projektový manažment

Modul - Vznik a zadanie projektu

Modul - Analýza prostredia a súvislostí projektu

Modul - Projektový 3-uholník

Modul - Plánovanie projektu

Modul - Plánovanie projektových aktivít

Modul - Nástroje a postupy časovej realizácie projektu

Modul - Plánovanie zdrojov

Modul - Rozpočet - plánovanie nákladov

Modul - Plánovací míting

Modul - Projektový tím - tvorba a organizácia

Modul - Expertný profil a odborné znalosti na projekte

Modul - Informačné toky a druhy informácii na projekte

Modul - Riadenie a kontroling projektu

Modul - Ukončenie projektu

Modul - Projektová organizácia

Modul - Projektový marketing

Modul - Nástroje efektívneho riadenia činností projektu

Modul - Strategický koncept a štruktúra systému riadenia projektov

Modul - Systém a metódy zabezpečenia odborných znalostí projektového tímu

Modul - Moderné nástroje a systémy zabezpečenia efektivity a výkonnosti v projektovom manažmente


Modul - Systém tvorby pracovnej infraštruktúry v projektovom manažmente

 

Vzdelávací program tvorí ucelený systém efektívneho riadenia projektov. Pokrýva oblasti používania, vzniku, plánovania, realizácie, kontrolingu, ukončenia a vyhodnocovania projektov. Obsahuje nástroje a postupy potrebné k efektívnemu riadeniu projektov, zvládania a realizácie zmien na projektoch, vyhodnocovanie a prácu s projektovými rizikami.

Program poskytuje potrebné odborné znalosti projektových manažérov, členov projektových tímov, spolupracovníkov na projekte a dotknuté strany projektu.

Program pokrýva odborné predpoklady potrebné k realizácii projektov vo firemných štruktúrach a podklady pre úspešnú realizáciu projektov a dodávanie projektových výsledkov podľa určených špecifikácii. Definuje potrebné odborné znalosti manažérov všetkých úrovní firmy, ktorí sú zodpovední za úspešnú realizáciu projektov a správneho výkonu riadenia projektov.

 

Vzdelávací program je postavený na základe modulovej štruktúry tak, aby umožňoval:

1. Pokrytie individuálnych vzdelávacích potrieb účastníkov podľa ich aktuálnych potrieb, znalostí a skúseností z každej požadovanej oblasti vzdelávacieho programu

2. Účastníci programu majú možnosť získať preškolenie buď v celom rozsahu vzdelávacieho programu alebo len vo vybraných moduloch, čo rešpektuje ich individuálne potreby

POTVRDENIE o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH