Aktívny super mozog

čo nám bráni a čo nás podporuje v rozvoji

jedinečný workshop o aktívnom rozvíjaní vlastného mozgu

Spoznajt najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

BENEFITY

Aktívny super mozog - čo nám bráni a čo nás podporuje v rozvoji

 

spoznáte ako dopamín podporuje a vyvoláva závislosti - sladké jedlá, sex, drogy

spoznáte prečo sa bojíte zmeny a prečo sa držíme STATUS QUO

získate nové fakty o učení, fungovaní pamäti a rozvoji mentálnych schopností

spoznáte najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o ľudský mozog

pochopíte ako mozgové mapy riadia náš život - konanie, naše emócie, rozhodovanie

spoznáte nové princípy učenia mozgu a zmeny mozgových máp

pochopíte ako a kedy multitasking ohrozuje naše životy

 

pochopíte ako neuroplasticita mozgu mení váš život

spoznáte ako aktívny rozvoj mozgu otvára novú éra poznania človeka

spoznáte vybrané top objavy neurovedy a ich aplikáciu v manažérskej praxi

pochopíte ako neurohormóny riadia váš mozog a následne váš život

 

Motto: Aktívny a výkonný mozog zvyšuje kvalitu nášho života

Ciele a obsah workshopu

Aktívny super mozog - čo nám bráni a čo nás podporuje v rozvoji

 

1. Mozog a realizácia zmeny

spoznáte pokročilé metódy a postupy ako sa zbaviť nevhodných manažérskych návykov

ako dokáže náš mozog efektívne zvládať stále sa meniace manažérske podmienky a biznis prostredie

zistíte kedy a ako manažér riadi na základe autopilota a starých návykov

spoznáte prečo spadávame do STATUS QUO

zistíte prečo vzniká odpor k zmena a čo znamená slepota k zmene

 

 

2. Mozog a efektívne učenie

spoznáte ako sociálne učenie podporuje rozvoj vášho mozgu, ale aj rozvoj vašich kolegov

zitíte ako neuroplasticita mozgu mení postupy vzdelávania a učenia

spoznáte ktoré vedecké objavy ukazujú, že doterajšie princípy vzdelávania idú proti prirodzeným princípom ľudského mozgu

získate nový pohľad na učenie a motiváciu

spoznáte nové princípy učenia mozgu a zmeny mozgových máp

pochopíte v čom je škodlivý tradičný model vzdelávania

zistíte ako aktívne využívať moderný systém vzdelávania - project based model

 

 

3. Aktívny rozvoj mozgu

ako zabezpečiť aktívny a cielený rozvoj mozgu v manažérskom živote

ako rozvoj vášho mozgu dokáže zvyšovať kvalitu vášho života

zistíte ako podporiť proces obnovy mozgových buniek aj počas dospelosti

mozog sa buď rozvíja alebo degraduje - čo to pre nás znamená

 

 

4. Prečo mozog potrebuje vzorce a pravidlá

pochopíte prečo ľudský mozog hľadá vzorce a vysvetlenia - ako nás to ohrozuje

zistíte ako vplýva prostredie na učenie a osvojenie si nových manažérskych zručností

 

 

5. Preťaženie mozgu

zistíte ako navzájom súvisia - pozornosť, zmena a multitasking

spoznáte ombedzenú pozornosť mozgu - obmedzené prijímanie a spracovávanie informácii

zistíte kedy vzniká preťaženosť informáciami - information overload

pochopíte ako a kedy multitasking ohrozuje naše životy

spoznáte následky multitaskingu - nárast chybovosti až do 50%, predĺženie času realizácie činnosti

na vlastných príkladoch spoznáte efekty a dopady neúmyselnej slepoty

 

 

6. Aktívna regenerácia mozgu

ako mozog riadi energiu vášho tela, kedy a prečo vzniká vyčerpanie

ako podporiť regereáciu vášho mozgu

vedecké objavy prinášajúce prevratný pohľad na činnosti poškodzujúce zdravie mozgu

 

 

7. Mozgové mapy riadia náš život

spoznáte činnosti, ktoré vykonávaním posilňujú alebo oslabujú vytvorené mozgové mapy

zistíte ako mozgové mapy môžu obsahovať pozitívne - prospešné činnosti a aktivity

ako vznikajú mozgové mapy, ktoré často obsahujú naše závislosti a nesprávne konanie

spoznáte kedy a ako mozog aktívne mení existujúce mozgové mapy podľa situácií, ktorým je vystavený

zistíte prečo mozgové mapy, ktoré nepoužívame cielene strácame a ako nám to pomáha zlepšovať vlastný život

dokážete rozumieť tomu, kedy mozgové mapy náš môžu podporovať alebo poškodzovať

na vlastných príkladoch zistíte ako mozgové mapy rozhodujú o úspechu alebo neúspechu manažérskeho vzdelávania a vlastného rozvoja

 

 

8. Dopamín a systém odmien mozgu

zistíte šokujúce súvislosti medzi učením a dopamínom

spoznáte ako dopamín podporuje a vyvoláva závislosti

na vlastných príkladoch spoznáte vznik škodlivých závislostí a vašu dopamínovú reakciu

 

 

9. Ako funguje efektívny mozog

získate nový pohľad na potrebu pozornosti - schopnosť udržať si správny "FOCUS" a ako funguje funkcia "cognitive control" - spoznáte kedy dochádza k zlyhaniu

získate nový význam a pochopíte vzájomnú spoluprácu medzi kognitívnnymi schopnosťami, sociálnymi schopnosťami a emocionálnymi schopnosťami manažéra

spoznáte ako funguje neurohormonálna aktivita mozgu a ako následne ovplyvňuje a riadi váš život

spoznáte ako evolúcia mozgu výrazne ovplyvnila dnešné fungovanie mozgových procesov

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH