COMM-PASS Systém

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja - komplexný pohľad na firmu

 

Najnovšie výskumy neurovedy prinášajú šokujúce zistenia o manažérskom fungovaní - viac sa dozviete v špecializovanej časti - SMART Brain

 

BENEFITY

COMM-PASS Systém

 

inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

podpora projektového manažmentu a manažérskych riadiacich systémov

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy

dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

Komplexný pohľad na firmu

 

COMM-PASS Systém

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

COMM-PASS systém integruje kľúčové zložky manažérskeho rozvoja

 

Manažérske rozvojové a vzdelávacie programy vychádzajú z reálnych potrieb firmy a manažérov:

 

1. Ľudia - ako funguje ľudský potenciál vo firme - manažérske zručnosti, návyky, postoje

 

2. Systém - manažérsky systém riadenia vo firme, procesné a projektové nastavenie

 

3. Know - how - aká je úroveň odborných znalostí a expertné know - how vo firme

Manažérske vzdelávanie a reálne potreby firmy

 

1. Manažérsky orientované programy - „people driven“

realizácia manažérskych riešení a vzdelávacích aktivít pre zlepšenia manažérskych zručností, návykov a manažérskeho know - how

 

2. Kompetenčné a odborné programy - „knowledge driven“

biznis riešenia a vzdelávacie aktivity vyvolané potrebou zvýšiť technické a expertno – odborné kompetencie a znalosti manažérov

 

3. Projektové biznis programy - „business driven“

manažérske projekty a biznis riešenia zamerané na dodanie biznis hodnoty a vychádzajúce z biznis potrieb firmy

 

bližšie informácie o unikátnom prístupe k manažérskemu vzdelávaniu formou individuálnych firemných riešení nájdete v časti COMM-PASS Solutions - biznis riešenia alebo nás kontaktujte

Realizácia inovácie a zmeny

 

programy dosahovania prevádzkovej excelentnosti, manažérskeho rozvoja a biznis inovácie

podpora a tvorba strategických plánov realizácie inovácii

realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky

rozvojové projekty naprieč firmou

 

Inovácie a zmena 2020 | Akadémia projektového manažmentu | Implementácia projektového manažmentu | Realizácia firemných cieľov | Modulové - katalógové workshopy | SMART Brain | Vitality manažment | Benefičné projekty - CSR | COMM-PASS Solutions | COMM-PASS Inspire | COMM-PASS Live

viac informácii nájdete nižšie

manažérska a biznis inovácia v praxi

Modulové - katalógové workshopy

 

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know - how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

SMART Brain

Social Brain Leadership

 

najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra

neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu

neuroleadership a neurocoaching

najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu

kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra

mozgové mapy a manažérske zručnosti

 

Vitality manažment

Manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

 

vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality - manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie

nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela

predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita

 

Benefičné projekty - CSR

Vzájomná podpora a rozvoj

 

podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít

aktívne učenie a podpora komunity

vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke

CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania

benefičný rozmer vzdelávania

 

COMM-PASS Solutions

Biznis riešenia - manažérske programy

 

tvorba a implementácia biznis riešení

projektové biznis programy - „business driven“

nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev

podpora dosahovanie biznis cieľov

podpora riešení biznis a manažérskych problémov

 

COMM-PASS Inspire

Open mind - new brain programy

 

manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách

krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 - 3 hodiny

podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí

1 HOUR CHALLENGE - špeciálny podporný projekt

 

COMM-PASS Live

Vlastná zodpovednosť - vlastný rozvoj

 

podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

pre konkrétne zvýhodnené podmienky nás kontaktujte

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH