Formy manažérskeho vzdelávania

znalostná úroveň - formy workshopov - spôsob a prístup pri realizácii manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Manažérske vzdelávanie podľa vašich potrieb

 

účastníci našich workshopov manažérskeho vzdelávania majú možnosť vybrať si stupeň - vedomostnú náročnosť workshopov podľa úrovne ich znalostí danej manažérskej témy

 

informácie o úrovniach workshopov vhodných pre začínajúcich manažérov - team leaderov až po senior manažérov a exekutívu nájdete nižšie -  verejné workshopy alebo firemné workshopy

 

ak máte otázky alebo nejasnosti, ktorá úroveň vzdelávacieho workshopu je pre vás vhodná, kontaktujte nás a radi vám poradíme

 

Formy vzdelavania projektoveho manazmentu_1_n

Otvorené - verejné workshopy manažérskeho vzdelávania

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

 

1. Partnerský workshop

 

 

Trvanie workshopu:

3 hodiny

 

 

Popis workshopu:

úvodné predstavenie tematiky

oboznámenie sa s kľúčovými princípmi tematiky

aktívny networking

 

 

Podmienky realizácie:

30 účastníkov, minimálne 10 manažérov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

partnerské priestory a občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu:

 bezplatne

(cena za 1 účastníka)

 

 

2. INTRO workshop

 

 

Trvanie workshopu:

0,5 dňa (4 hodiny)

 

 

Popis workshopu:

základné odborné informácie

spoznanie základných princípov a know – how

aktívny networking

 

 

Podmienky realizácie:

30 účastníkov, minimálne 10 manažérov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

partnerské priestory a občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu:

 45 - 95,- EUR bez DPH

(cena za 1 účastníka)

 

 

3. Úvodný workshop

 

 

Trvanie workshopu:

1 – 2 dni

 

 

Popis workshopu:

rozpracovanie kľúčových princípov a know – how

aktívna práca s odborným know – how

aktívny networking

 

 

Podmienky realizácie:

30 účastníkov, minimálne 10 manažérov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

partnerské priestory a občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu:

 95 - 195,- EUR bez DPH / 1 deň

(cena za 1 účastníka) 

 

 

4. Expertný workshop

 

 

Trvanie workshopu:

1 – 3 dni

 

 

Popis workshopu:

detailné odborné informácie

rozpracovanie manažérskych problémov účastníkov

aktívny networking

 

 

Podmienky realizácie:

max. 15 účastníkov

individuálny a expertný prístup

aktívna práca a aktívne učenie

občerstvenie, referencie

 

 

Cena workshopu:

 290 - 590,- EUR bez DPH / 1 deň

(cena za 1 účastníka)

 

Firemné - interné workshopy manažérskeho vzdelávania

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre firemné workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

 

1. Partnerský workshop

 

 

Trvanie workshopu:

3 hodiny

 

 

Popis workshopu:

úvodné predstavenie tematiky

oboznámenie sa s kľúčovými princípmi tematiky

spoznanie biznis súvislostí

 

 

Podmienky realizácie:

20 účastníkov, minimálne 10 manažérov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

interné priestory a občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu:

 bezplatne

kontaktujte nás

 

 

2. INTRO workshop

 

 

Trvanie workshopu:

0,5 dňa (4 hodiny)

 

 

Popis workshopu:

základné odborné informácie

spoznanie základných princípov a know – how

riešenie biznis zadaní

 

 

Podmienky realizácie:

20 účastníkov, minimálne 10 manažérov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

interné priestory a občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu: 

vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

kontaktujte nás

 

 

3. Úvodný workshop

 

 

Trvanie workshopu:

1 – 2 dni

 

 

Popis workshopu:

rozpracovanie kľúčových princípov a know – how

aktívna práca s odborným know – how

aplikácia na vlastných projektoch

 

 

Podmienky realizácie:

max. 12 účastníkov

súhlas so spracovaním fotografií a videa

občerstvenie

referencie

 

 

Cena workshopu:

vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

kontaktujte nás

 

 

4. Expertný workshop

 

 

Trvanie workshopu:

1 – 3 dni

 

 

Popis workshopu:

detailné odborné informácie

rozpracovanie manažérskych problémov účastníkov

aplikácia na vlastných projektoch

 

 

Podmienky realizácie:

max. 12 účastníkov

individuálny a expertný prístup

aktívna práca a aktívne učenie

občerstvenie

 

 

Cena workshopu:

vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

kontaktujte nás

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH