Leadership – riadenie a vedenie ľudí

Objavme v sebe lídra – základný tréning

Chcete spoznať ako funguje mozog lídra - neuroleadership? viac informácii získate v časti SMART Brain

 

BENEFITY

Leadership – riadenie a vedenie ľudí

 

Lídrom ma nerobí moja pozícia – lídrom sa stávam svojimi činmi

Rastie môj tím – rastiem ja ako líder a spoločne rastieme ako firma

Zodpovednosť je na mojich pleciach – vďaka za úspechy patrí môjmu tímu

Zmenám sa nevyhýbame – zmeny sú vítané...

Z manažéra sa stáva líder...

 

Motto: Leadership je vplyv...

Ciele a obsah workshopu

Leadership – riadenie a vedenie ľudí

 

Pochopenie princípov a podstaty líderstva

Osvojenie si podstaty a aspektov efektívneho líderstva

Získanie zručností a schopností efektívneho lídra, budovania vlastnej sebahodnoty a vplyvu na svoje okolie

Účastníci získajú pochopenie líderstva, lídra a tímovej práce ako základu úspechu firmy

Na praktickým situáciách a príkladoch účastníci pochopia a spoznajú, že líderstvo a dosahovanie firemných cieľov nie je náhoda – je to reálny proces s konkrétnymi krokmi

Získanie schopnosti vyvarovať sa chybám z nechápania rozdielov medzi manažérom a lídrom

Aktívna práca lídra so svojím tímom – model tímu a zákony fungovania tímu sú predpokladom úspešnosti lídra a jeho výsledkov

Akceptácia zmien a pochopenie procesu a krokov zmeny tvoria základ nových úspechov

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH