Modulové workshopy

manažérske tréningy, workshopy, firemné a manažérske školenia

 

Manažérske workshopy - základné moduly

úvodné informácie o vybraných štandardných moduloch manažérskych workshopov

 

Sekcia I. – Projektový a procesný manažment

Projektový manažment I. (viac o workshope)

Projektový manažment II. (viac o workshope)

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov (viac o workshope)

Projektový manažment v kocke (viac o workshope)

Procesný manažment I. (viac o workshope)

Procesný manažment II. (viac o workshope)

Základné princípy štíhlej výroby (viac o workshope)

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov - podrobný popis (kontaktujte nás)

COMM-PASS_manazerske workshopy_3_n

COMM-PASS_manazerske workshopy_5_n

 

Sekcia II. – Leadership, tímová práca a change manažment

 

Leadership – riadenie a vedenie ľudí (viac o workshope)

Efektívny líniový manažér (viac o workshope)

Som naozaj majster? (viac o workshope)

Vedenie tímov a ľudí (viac o workshope)

Efektívne riadenie a budovanie tímu (viac o workshope)

Manažment riadenia zmien – Change management (viac o workshope)

 

Sekcia III. - Efektívne riadenie a manažérske nástroje

 

CPC© - PYRAMÍDA CIEĽOV - Efektívna realizácia firemných cieľov (viac o workshope)

MRS© - MANAŽÉRSKY A REPORTOVACÍ SYSTÉM (viac o workshope)

Strategický rozvoj spoločnosti a firemná kultúra (viac o workshope)

Efektivita vo vlastnej práci I. (viac o workshope)

Efektivita v manažérskej práci a v práci tímu II. (viac o workshope)

COMM-PASS_manazerske workshopy_6_n

COMM-PASS_manazerske workshopy_8_n

 

 

Sekcia IV. – Finančný manažment

 

Finančný manažment - basic (pre viac informácii nás kontaktujte)

Finančný manažment - advanced (pre viac informácii nás kontaktujte)

Finančný manažment v biznis súvislostiach (pre viac informácii nás kontaktujte)

Finančný manažment pre nefinančných manažérov (viac o workshope)

Projektový manažment pre finančných manažérov (pre viac informácii nás kontaktujte)

 

Sekcia V. – Plánovanie a time manažment

 

SMART Time Management I. (viac o workshope)

SMART Time Management II. (viac o workshope)

Time manažment a delegovanie (viac o workshope)

Príprava a realizácia úspešného plánu I. (viac o workshope)

Príprava a realizácia úspešného plánu II. (viac o workshope)

COMM-PASS_manazerske workshopy_9_n

COMM-PASS_manazerske workshopy_10_n

 

Sekcia VI. – Motivácia a hodnotenie zamestnancov

 

Motivácia jedinca a tímu I. (viac o workshope)

Motivácia jedinca a tímu II. (viac o workshope)

Hodnotenie, rozvoj a motivovanie zamestnancov (viac o workshope)

SMART Appraisal process (pre viac informácii nás kontaktujte)

 

Sekcia VII. – Komunikácia a riešenie konfliktov

 

Komunikácia a riešenie konfliktov (viac o workshope)

Efektívny míting – facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád (viac o workshope)

Efektívny komunikačný mix (pre viac informácii nás kontaktujte)

Projektová komunikácia (pre viac informácii nás kontaktujte)

Líniová komunikácia (pre viac informácii nás kontaktujte)

COMM-PASS_manazerske workshopy_11_n

COMM-PASS_manazerske workshopy_12_n

 

Sekcia VIII. – Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka

 

Predajné zručnosti I. (viac o workshope)

Predajné zručnosti II. (viac o workshope)

Telefonické zručnosti (viac o workshope)

Spokojný zákazník (viac o workshope)

Starostlivosť o zákazníka (viac o workshope)

CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkom (viac o workshope)

 

Sekcia IX. – Prezentačné a vyjednávacie zručnosti

 

Efektívna prezentácia (pre viac informácii nás kontaktujte)

Prezentačné zručnosti I. (viac o workshope)

Prezentačné zručnosti II. (viac o workshope)

Exekutívna prezentácia (viac o workshope)

Vyjednávacie zručnosti I. (viac o workshope)

Vyjednávacie zručnosti II. (viac o workshope)

COMM-PASS_manazerske workshopy_13_n

COMM-PASS_manazerske workshopy_14_n

 

Sekcia X. – Sebapoznanie a osobnostný rozvoj manažéra

 

Sebapoznanie I. (viac o workshope)

Sebapoznanie manažéra II. (viac o workshope)

Osobnostný rozvoj - basic (pre viac informácii nás kontaktujte)

Osobnostný rozvoj - advanced (pre viac informácii nás kontaktujte)

Stress management - riadenie a zvládanie stresu (viac o workshope)

 

Sekcia XI. – LEAN, 5S workshopy, implementácia a audity

 

LEAN workshopy (pre viac informácii nás kontaktujte)

LEAN implementácia, audit (pre viac informácii nás kontaktujte)

5S workshopy (viac o workshope)

5S implementácia, audit (viac o workshope)

Projektový manažment a LEAN (pre viac informácii nás kontaktujte)

Six sigma v praxi manažéra (pre viac informácii nás kontaktujte)

Six sigma v biznis administratíve (pre viac informácii nás kontaktujte)

Efektivita a kvalita HR procesov (pre viac informácii nás kontaktujte)

COMM-PASS_manazerske workshopy_15_n

Manažérsky re-ŠTART pod Gerlachom

Kedy potrebujeme manažérsky re-ŠTART?
videopozvánka na workshop

 

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH