Návrat po Materskej - rodičovskej dovolenke

materskou dovolenkou sa život a práca nekončí ...

... naopak začína sa nová etapa života

materskou dovolenkou sa život a práca nekončí...

naopak začína sa nová etapa života...

 

je dobré, ak sa na túto etapu pripravíte...

literatúry je veľa, ale... prax nás naučí oveľa viacej

je dobré vidieť veci v súvislostiach...

vzhľadom na zvýšený počet nespokojných žien vracajúcich sa z materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky sme sa tejto problematike začali venovať aktívnejšie

COMM-PASS_Navrat po materskej dovolenke_1_w

Materská dovolenka z pohľadu ženy - Jana Zoláková 

Materská dovolenka ako projekt - intro

spoločenská zodpovednosť

koncepčný prístup firiem k ženám pri návrate z materskej dovolenky 

PREČO - Materská dovolenka ako projekt

prečo sa pozeráme na návrat po materskej dovolenke ako na projekt

stres, výzvy a nové nároky po návrate z materskej dovolenky

budúcnosť detí závisí od našich dnešných krokov

 

cieľ projektu

 

priniesť viac svetla do tejto problematiky a pozrieť sa na Materskú Dovolenku ako na projekt

každé materská dovolenka niekde začína a niekde končí...

prinášame skúsenosti žien, ktoré si MD zažili aj z pohľadu ženy – matky ako a aj z pohľadu zamestnávateľa

projekt, ktorý dokáže riešiť ako žena v pozícii zamestanca a tiež aj zamestnávateľa

 

je to projekt – projekt jedinečný a unikátny 🙂

COMM-PASS_Navrat po materskej dovolenke_4_w

COMM-PASS_Navrat po materskej dovolenke_5_w

 

vaše skúsenosti

stretli sme sa s názormi, že zena po MD je pre firmu „nepoužiteľný materiál“

...ale aj s opačným názorom, že žena po MD je ďaleko vyzretejšia životom a pre firmu je oveľa hodnotnejšia ako pred jej odchodom na MD...

 

s akými prekvapeniami, skúsenosťami s touto témou ste sa stretli vy?

 

podeľte sa o svoje skúsenosti a spoločne podporme ďalsie ženy a zamestnávateľov v úspešnom procese zvládnutia Materskej dovolenky ako rozvoja hodnoty firmy

 

 

"Návrat po materskej dovolenke ako projekt"

spoločný workshop s HRcomm (Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov)

 

 

v 1. časti prezentácie sa dozviete viac o priamych skúsenostiach a pohľadoch účastníkov workshopu

získate základný prehľad o zákonných a legislatívnych požiadavkách pri materskej dovolenke

realizácia - Bratislava, 23. 3. 2015

 

 

 

Realizácia projektu - Návrat po Materskej Dovolenke

 

návody a postupy

 

v 2. časti prezentácie sa nechajte inšpirovať prehľadnými nástrojmi projektového manažmentu

získajte konkrétne návody, postupy a rady ako úspešne zrealizovať svoj návrat po materskej dovolenke

postupy a nástroje pre manažéra, ktorý vo svojom tíme - vo firme riadi a koordinuje návrat žien po materskej dovolenke

Projektový plán a postup realizácie MD ako projekt - WBS

pripravili sme pre vás reálny projektová plán - WBS projektu Návrat po materskej dovolenke

PDF si môžete voľne stiahnuť, po stiahnutí je PDF detailne čitateľné

 

 

 

NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (1. ČASŤ)

 

mnohé ženy potvrdili, že prax je oveľa náročnejšia, ako sa môže na prvý pohľad zdať

 

Ako sa mení mozog ženy na materskej dovolenke a čo sa s ním deje?

Mozog je orgán, ktorý sa evolučne vyvinul, aby nám umožnil prežitie... práve to je jeho najdôležitejším poslaním

 

 

 

NÁVRAT DO PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚSPEŠNÝ PROJEKT ČI ILÚZIA? (2. ČASŤ)

 

v prvej časti článku sme sa zamerali aj na zmeny mozgových máp žien na materskej dovolenke

 

samotný projekt MD by mal začať férovou komunikáciou medzi budúcou matkou a zamestnávateľom

jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť hladší návrat do práce po ukončení MD, je pripraviť si „blueprint plán nástupu“

 

Ako to vidí žena?

Ako to vníma zamestnávateľ?

Aký je dopad na dieťa? Ako to vníma dieťa?

Akú rolu v procese spätnej integrácie do pracovného života zohráva manžel, resp. partner?

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH