Prečo potrebujeme projektový manažment

kedy je správny čas pre workshopy a školenia projektového riadenia

Prečo a kedy firmy potrebujú projektový manažment

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné realizovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je kľúčová vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z efektívnych projektov.

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

Projektovy manazment_15_n

Projektový manažment 

nástroj efektívneho dosahovania strategických firemných cieľov

 

Projektový manažment zažíva na Slovensku revolúciu.

Firmy sa oveľa viacej zameriavajú na praktické manažérske vzdelávanie a rozširujú kompetencie projektového manažmentu na nižšiu úroveň riadenia.

Dôvodom pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prostredníctvom školení, kurzov a workshopov v oblasti projektového riadenia je kontinuálny nárast projektov vo firmách.

Schopnosť riadiť projekty a projektový tím rozhoduje o úspechu firmy.

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

čelíte medzinárodnej konkurencii

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

prejavujú sa u vás vplyvy megatrendov...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_21_w
Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo

 

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny

adaptabilita

celo firemné riešenia

komplexné riešenia

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w
Globalizácia

nadnárodné štruktúry, korporácie

nové organizačné štruktúry

medzinárodná konkurencia

 

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie

tvorba a realizácia employer branding stratégii

sociálne média & mladé generácie

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_22_w
Digitalizácia & Automatizácia

elektronizácia, digitalizácia

biznis inteligencia – Big data

 

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť

nárast kompetencií a zodpovedností

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody

stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby luďí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Kde je možné používať projektový manažment?

Firemné oblasti - oddelenia

Firemné procesy

Úspory a efektivita

projektový manažment prináša priame a merateľné výsledky:

úspora času – až 50%

úspora financií a zníženie nákladov o 20 – 30%

zníženie zlyhania projektov o 31%

dosiahnutie zvýšenia produktivity o 21%

 

Školenia, kurzy a workshopy projektového manažmentu očami exekutívy:

90% senior Exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako TOP 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti

Projektovy manazment_16_n

Projektovy manazment_18

Potrebujeme zmenu

 
projektový manažment je manažérsky nástroj realizácie zmeny

 

Slovensko potrebuje lepší Zákaznícky servis a pro-zákaznícku orientáciu.

 

Potreba lepšieho zákazníckeho servisu vyžaduje transformáciu firiem z čisto produktovej orientácie na servisno – konzultačné prínos pre zákazníka.

 

Kvalitný produkt dnes firmy a zákazníci považujú za absolútnu samozrejmosť. Schopnosť odlíšiť sa o uspieť na presýtenom trhu produktov je dnes kľúčová. Kvalitný zákaznícky servis vo forme aktívneho poradenstva, servisu a rozvoja znalostí klienta prináša konkurenčné výhody.

 

Firmy prechádzajú na celosvetový trend = z dobrého servisáka bude kvalitný konzultant, ktorý bude firme aj zákazníkovi prinášať oveľa vyššiu hodnotu ako len servisný technik. Požiadavky na manažérske a komunikačné kompetencie servisných technikov neustále rastú.

Prečo zažíva projektový manažment na Slovensku BOOM?

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v oblasti - Projektový manažment, Strategický projektový manažment a aplikovaný projektový manažment zažíva na Slovensku BOOM.

Globálne firmy presúvajú na Slovenské spoločnosti stále väčší podiel strategického riadenia. Súčasťou strategického riadenia je projektový manažment. Práve preto je na Slovensku pretrváva rastúci trend vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblasti projektového manažmentu.

Veľká skupina slovenských manažérov vyrástla pod vedením zahraničných manažérov a chýba im schopnosť strategicky riadiť projekty. Schopnosť definovať projekt, plánovať projekt, riadiť projekt a ukončiť projekt.

Ďalšia skupina slovenských manažérov vyrástla zo špecialistov, ktorí sú síce experti vo svojej špecifickej oblasti, ale ich kompetencie efektívneho riadenia projektov sú na nízkej úrovni.

Tretia skupina slovenských manažérov sa dostala na manažérske pozície len v dôsledku toho, že boli lojálni voči firme a pracujú pre ňu 10 – 15 rokov. Sú vytrvalí, ale to dnes na efektívne riadenie dynamických projektov už nestačí.

Vedenie firiem si dnes uvedomuje potrebu investovať do rozvoja všetkých 3 skupín manažérov a zamestnancov.

Vzdelávanie a rozvoj ľudí je už natoľko dôležité, že nemôže zostať len v rukách HR – je potrebná široká spolupráca celej firmy.

Manažérske vzdelávanie projektového manažmentu

projektový manažment podporuje manažérsky rast a zvyšovanie biznis hodnoty firmy

 

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

AKTÍVNE MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

Ako prebieha workshop

 

 

 

 

Manažérske vzdelávanie na reálnych projektoch

 

počas workshopu projektového manažmentu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku projektu, cez plánovanie projektu, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov projektu

 

po skočení školenia projektového manažmentu si do firmy odnášate reálne rozpracované projektové plány, ktoré ste pripravení začať po návrate do firmy realizovať so svojím projektovým tímom

v tejto prezentácii workshopu projektového manažmentu nájdete priame skúsenosti účastníkov manažérskeho vzdelávania a reálne príklady projektov, na ktorých prebieha získavanie know-how a znalostí procesov projektového manažmentu

 

prezrite si prezentáciu
MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

 

 

Manuál workshopu pre účastníkov

ako prebieha workshop a aktivity na workshope

štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

top problémy HR projektov

príklady HR projektov - projektová inšpirácia

top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

 

Získajte strategický pohľad na projektový manažment

 

Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

Ganttov diagram – riadenie času

Plán zdrojov

Rozpočet projektu

 

Súvislosti projektového manažmentu vo firemnej realite (Strategické ciele a projekty)

VIDEOPOZVÁNKA - Projektový manažment pre Automotive a Výrobu

 

 

Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty

 

 

Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

 

Projekty podporujú firemné ciele

 

porozumenie PREČO sa projekt realizuje

čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

PREČO?
Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

rast a rozvoj ľudí na projekte

projektové súvislosti v chápaní členov tímu

projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

Projektové myslenie a HR prostredie

Trailer - Projektový manažment pre HR

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH