Prečo potrebujeme aktívny rozvoj mozgu

spoznajte ako neuroveda mení naše chápanie mozgu a jeho vplyv na náš život

 

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_9_w

 

Aktívny rozvoj mozgu mení náš život

 

náš život máme vo vlastných rukách

naše rozhodnutia určujú smer nášho života a dosahované úspechy

rozvoj mozgu zabezpečuje základné prežitie v dnešnom svete

 

aktívny rozvoj mozgu a vzdelávanie podporuje zvyšovanie kvality nášho života

rozvoj mozgu podporuje naše zdravie a vitalitu

dosahované manažérske výsledky a úspechy vychádzajú zo schopností nášho mozgu

 

Mozog riadi náš život

 

zdravie nášho mozgu závisí od našej pohybovej aktivity

fyzická - pohybová aktivita stimuluje rast a rozvoj nových mozgových buniek

fyzická aktivita zvyšuje a podporuje naše kognitívne schopnosti

 

Alzheimerova choroba sa v mozgu začína prejavovať 30 - 50 rokov pred tým, než sa objavia vonkajšie - pozorovateľné prejavy

znižovanie kognitývnych schopností nášho mozgu začína v čase, keď sa prestávame aktívne učiť a rozvíjať, čo môže byť už niekoľko rokov po škole

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w

COMM-PASS_SMART Brain_rozvoj mozgu_11_w

 

Neuroveda mení naše chápanie

 

kedy a ako manažér riadi na základe autopilota a starých návykov

prečo spadávame do STATUS QUO

neuro-princípy učenia a získavania nových manažérskych zručností

ako podporiť zdravie mozgu efektívnym manažérskym štýlom

vedecké výskumy prinášajú nový pohľad na negatívne následky multitaskingu

prečo ľudský mozog hľadá vzorce a vysvetlenia - ako nás to ohrozuje

potreba pozornosti - správny "FOCUS" a funkcia "cognitive control" - kedy dochádza k zlyhaniu

ako vplýva prostredie na učenie a osvojenie si nových manažérskych zručností

 

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH