Predajné zručnosti I.

Predaj nie je boj - základný tréning

Hľadáte náročnejší workhop? Predajné zručnosti II. - pokročilý tréning - bližšie inormácie o workshope nájdete nižšie

 

BENEFITY

Predajné zručnosti I.

 

Jednoduchšie získanie dôvery zákazníka

Správne pochopenie a riadenie námietok partnera

Zvýšenie percenta úspešnosti predaja pomocou uzatváracích techník

 

Motto: Nebojuj - počúvaj a predávaj

Ciele a obsah workshopu

Predajné zručnosti I.

 

Účastníci tréningu sú schopní bez veľkej námahy vybudovať si dôveru zákazníka

Tréning je určený pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s externými ako aj internými zákazníkmi

Spoznanie a pochopenie techník a metód udržania si a ďalšieho rozvoja dôvery zákazníka

Účastníci sa naučia úspešne zvládať námietky zákazníkov

Na základe reálnych príkladov si účastníci vytvoria vlastný plán rozvoja ich predajných zručností

Účastníci získajú skúsenosti s overenými metódami ako si ľahko si vybudovať vzťah so zákazníkom

Sumarizačné a uzatváracie techniky umožnia účastníkom jednoduchší a efektívnejší priebeh predajných činností

Pochopenie a osvojenie si overených techník podporí účastníkov v ich sebaistejšom vystupovaní, prezentovaní a prístupe k zákazníkovi

Predajné zručnosti II.

Predaj nie je boj - pokročilý tréning

 

BENEFITY

Predajné zručnosti II.

 

Pochopenie psychológie predaja – predaj nie je boj

Zvýšenie schopnosti poučiť sa zo svojich neúspechov a neúspechov tímu

Dlhodobý vzťah – dlhodobá spolupráca

 

Motto: Nebojuj - zaujímaj sa a predávaj

Ciele a obsah workshopu

Predajné zručnosti II.

 

Účastníci si osvoja a lepšie pochopia základný princíp – predaj nie je žiaden boj

Na základe získaných techník účastníci znižujú svoj stres pri predaji a zároveň zlepšujú svoje schopnosti prezentovať sa pred zákazníkom

Účastníci si budujú lepšiu schopnosť chápania a vnímania druhej strany a na základe toho dosahujú lepšie výsledky

Praktické nástroje pomáhajú účastníkom aktívne budovať a riadiť vzťah so zákazníkom

Účastníci sa naučia definovať a vytvoriť dlhotrvajúci vzťah so zákazníkom

Účastníci sa naučia  v prípade neúspechu rozoznať svoje chyby a poučiť sa do budúcnosti

Účastníci aktívne budujú a zvyšujú svoju profesionalitu

Na praktických ukážkach a tímových simuláciách si účastníci osvoja metódy zvládania námietok

Účastníci získajú skúsenosti s overenými technikami v oblastiach „cross sell“ a „up sell“

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

Modulové - katalógové workshopy

Manažérske vzdelávanie - manažérsky rozvoj - manažérske workshopy a tréningy

modulový systém manažérskeho vzdelávania

nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov

kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov

prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania

 

workshopy prinášajúce:

manažérsky rozvoj a rast

inšpiráciu a inovácie

biznis hodnotu a reálne výsledky

 

Akademia projektoveho manazmentu_2_w

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH