Princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

najnovšie prístupy a výskumy vzdelávania v manažérskej praxi 

 

COMM-PASS princípy a prístup k rozvoju a vzdelávaniu

základný prehľad spôsobov a foriem pri realizácii manažérskeho vzdelávania / rozvoja a biznis consultingu

 

 

Spoznajte a nechajte sa inšpirovať modernými prístupmi k manažérskemu vzdelávaniu

COMM-PASS princípy manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

viac informácii o jednotlivých prístupoch a princípoch manažérskeho vzdelávania a rozvoja nájdete nižšie

 

 

1. Experience Based Education

reálne biznis projekty a biznis výsledky - reálne vzdelávanie

 

vzdelávanie v praxi - Experience based education

riešenie konkrétnych biznis tréningových projektov - reálne zadania z praxe

COMM-PASS Projektový model workshopov

Learning supportive environment - prostredie stimulujúce a generujúce zážitky

následne zážitky stimulujú a menia mozog, zmenený mozog mení náš život

aplikácia moderného modelu učenia - praktické učenie

prirodzená angažovanosť a zapojenie účastníkov, vysoká zaujímavosť a nasadenie

efektívne prepojenie novej teórie a manažérskej a firemnej praxe

 

 

 

 

 

 

 

2. Outcomes Driven Education

okamžitá aplikácia nových znalostí do praxe - reálne výstupy

 

vzdelávanie prinášajúce konkrétne biznis výsledky vo firemnej a manažérskej praxi

Demand driven education - Biznis Solutions

„On the job learning“

Manažérsky orientované riešenia - „people driven“

Projektové biznis riešenia - „business driven“

Kompetenčné a odborné riešenia - „knowledge driven“

podpora vytvorenia nových podmienok pre aplikáciu nových znalostí do praxe

adaptácia manažérskych systémov

podpora a aplikácia procesného riadenia

aplikovaný projektový manažment

„On the job coaching“ a poradenstvo

systém „follow up“ auditov

reálne výstupy - reálne biznis výsledky

 

 

3. SMART Brain - mozog a najnovšie výskumy neurovedy

brain based education

 

učenie vyvoláva fyzické zmeny v štruktúrach mozgu merateľné dnešnými modernými technológiami

contextové učenie

brain based education

fixed mindset - growth mindset

aplikácia najnovších výskumov neurovedy do každodennej - manažérskej a firemnej praxe

najnovšie výskumy o moderných princípoch a formách učenia

reálne a dlhodobo udržateľné učenie - dlhodobé zmemy mozgu - tvorba nových mozgových máp

manažérska prax v súlade s princípmi a systémami ľudského mozgu

poznanie fungovania samého seba - aktívny sebarozvoj

 

 

4. Merateľná návratnosť (ROI) vzdelávacích a rozvojových projektov

real life education

 

konkrétna merateľnosť dosahovaných výsledkov a zmien

ROI tréningového projektu vs. investícia do realizácie vzdelávania

konkrétny tím rieši konkrétny projekt s konkrétnymi cieľmi

spätná väzba a poznanie potreby a dôvodov prečo sa meniť

conditions based education approach

 

 

 

 

 

 

5. Vitality manažment

 

najnovšie výskumy sedavého štýlu práce a života na naše zdravie a výkonnosť mozgu

aktívny pohyb počas vzdelávania a práce ako podpora vitálnejšieho mozgu

integrácia zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu aj do pracovného a manažérskeho stereotypu

eliminácia stresu, emocionálna stabilita

aktívna podpora a starostlivosť o zdravie nášho mozgu

 

 

 

 

 

 

 

6. Správna motivácia a potreby vzdelávania a rozvoja

 

vysvetlenie a pochopenie dôvodov PREČO dané vzdelávanie

správne chápanie procesu učenia

podpora vlastnej motivácie, práca s firemnou a manažérskou motiváciou

zodpovednosť za vlastnú aktivitu a angažovanosť, za svoj sebarozvoj a vzdelávanie

vysoká osobná motivácia a ochota na sebe pracovať

rozvoj vlastnej sebahodnoty a starostlivosť o svoju budúcnosť

zvyšovanie ceny na trhu práce a firemnej hodnoty

aktívne zdieľanie životných skúseností a podpora komunity

príprava na aktívnu budúcnosť a seniorský vek

 

 

7. Tímový prístup a realizácia

 

„Task Force Approach“ realizácia a prístup

Centrá Excelentnosti

vzájomná podpora a kolaborácia

Multi-generačné tímy

dlhodobá udržateľnosť manažérskeho a firemného know - how

aktívny update a rozvoj existujúceho know - how

 

 

8. Medzinárodné štandardy a Individuálne programy pripravené na mieru pre klienta

 

aplikácia medzinárodných štandardov na konkrétne potreby firmy / jednotlivca

TOP manažérske trendy, nástroje a prístupy

„State of Art“ manažérske systémy

„Cutting Edge“ manažérska aplikácia a štandardy

aplikácia TOP manažérskeho know – how v konkrétnych podmienkach manažérov a firmy

 

vzdelávanie ≠ školenie

"školenie" v klasickom chápaní je len jednou z častí komplexného vzdelávacieho procesu - viac informácii a prehľad o COMM-PASS systéme manažérskeho vzdelávania nájdete v časti Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

portfólio manažérskych vzdelávacích a rozvojových biznis programov realizujeme nasledovnými formami podľa záujmu a potrieb klienta – viac informácii nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania

 

bližšie spoznanie COMM-PASS prístupu a spôsobu realizácie rozvoja a inovácie manažérskeho know - how a firemnej biznis hodnoty môžete získať v COMM-PASS Body of Knowledge - pre viac informácii nás kontaktujte

Inovácie v manažérskom a firemnom vzdelávaní

 

spoznajte a nechajte sa inšpirovať inováciami v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

formy aplikácie vo firemnej a manažérskej praxi, viac informácii o jednotlivých inováciach manažérskeho rozvoja a vzdelávania nájdete v časti Inovácie v manažérskom vzdelávaní a rozvoji

 

COMM-PASS Evolead DNA

systém realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja

 

Manažérske zručnosti & know – how

 

comm-pass_manazerske-zrucnosti-a-know-how

 

vyššia ziskovosť o 48%

vyššia produktivita o 22%

rast angažovanosti o 17%

vyšší predaj o 19%

TOP trendy v manažmente

stabilný manažérsky tím

rozvoj a udržanie talentov

 

 

SMART Brain - výskumy mozgu a neurovedy

 

comm-pass_smart-brain

 

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii

tvorba nových mozgových máp - vedecké fakty

aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu

najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi

 

 

Vitality Manažment - zdravie a sedenie v práci

 

comm-pass_vitality-manazment

 

následky dlhého sedenia

prevencia funkčných porúch pohybového aparátu a civilizačných chorôb

zníženie - fluktuácia o 65%

zníženie chorobnosti

zvýšenie - udržateľnosť ľudí

efektívny employer branding

 

 

Projektový manažment & manažérsky systém

 

comm-pass_projektovy-manazment-a-manazersky-system

 

dosahované úspory - financie: o 20 – 30%

čas: o 50 % (ročne šetríte až 40 dní)

zníženie zlyhaní projektov o 31%

okamžité biznis výsledky

80% Exekutívy určilo projektový manažment ako kľúčovú kompetenciu pre udržanie konkurencieschopnosti

 

Viac informácii o aplikácii moderného vzdelávacieho systému do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Evolead DNA alebo nás kontaktujte

Kvalitnejší mozog - lepší život

 

mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

informacia premenená na znalosti - aplikácia teórie v praxi a v živote je základom dosiahnutia úspechu a zmeny

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - prejdite do časti Vzdelávanie a život manažéra

 

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

získajte informácie ako dosahovať dlhodobé zmeny mozgu - štrukturálne a funkčné zmeny mozgu, ktoré prinášajú zmeny v živote a v manažérskom správaní, fungovaní a nové manažérske schopnosti - kontaktujte nás

 

COMM-PASS Projektový model workshopov

 

COMM-PASS systém integruje kľúčové zložky manažérskeho rozvoja

 

 

Manažérske rozvojové a vzdelávacie programy vychádzajú z reálnych potrieb firmy a manažérov:

 

1. Ľudia - ako funguje ľudský potenciál vo firme - manažérske zručnosti, návyky, postoje

 

2. Systém - manažérsky systém riadenia vo firme, procesné a projektové nastavenie

 

3. Know - how - aká je úroveň odborných znalostí a expertné know - how vo firme

Viac informácii o aplikácii vzdelávacieho prístup COMM-PASS Systém do vášho firemného a manažérskeho vzdelávania nájdete v časti COMM-PASS Systém alebo nás kontaktujte

Bližšie informácie o systéme realizácie manažérskeho vzdelávania

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH