Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

Innovation Project Management Leadership

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

Moderný HR biznis partnering - na workshope riešite reálne situácie a reálne HR projekty z pohľadu HR trendov a inovatívnych prístupov projektového manažmentu

 

Prečo projektový manažment a moderný HR biznis partnering?

najnovšie výskumy a objavy neurovedy o fungovaní mozgu, projektové myslenie a TOP manažérske trendy v HR

inovácia a kreativita - inšpirácia - HR výzvy - biznis výsledky

moderné a agilné HR aktívne reaguje na požiadavky nového biznis prostredia

projektový manažment vnáša do problematiky HR efektívnosť, vyššiu prehľadnosť a produktivitu

nové vízie a stratégie pre HR - Innovation Project Management Leadership

 

 

HR - spoľahlivý partner biznisu

nižší stres, menej konfliktov, jasné zodpovednosti - vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme - vyššia kreativita, inovatívnosť a konkurencieschopnosť

 

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyšší prínos a efektívnosť HR kampaní a projektov

vyššia produktivita, efektivita a menej stresu

vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme

 

Obsah workshopu

moderný HR biznis partnering

inicializácia projektu, hranice, zadanie

plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje

projektový cyklus, ukončenie a odovzdanie projektu

 

Organizačné informácie

termín: v príprave

miesto: v príprave

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

lepšie výsledky, podpora biznisu, menej stresu a viac radosti

Moderný HR biznis partnering - získajte nové prístupy a nástroje v úspešnom riadení HR projektov podľa moderných manažérskych trendov a výskumov neurovedy v projektovej praxi HR - Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

 

Nároky na HR manažérov a profesionálov neustále rastú a už dávno presahujú znalosti a kompetencie z oblasti HR.

Poznanie a aplikácia nástrojov a princípov projektového riadenia prináša efektívnejšie výsledky projektov prostredníctvom lepšej koordinácie projektových tímov, otvorenejšej komunikácie, systematického riadenia a využívania štandardných projektových nástrojov.

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Benefity a kľúčové prínosy workshopu:

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

 

workshop prináša aplikáciu základných nástrojov a princípov projektového manažmentu do každodennej praxe HR

na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do systému riadenia HR oddelenia

 

využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v HR prináša komplexnejší pohľad na riadenie HR procesov a úloh

počiatočná investícia do plánovania projektu prináša správne definovanie požiadaviek od všetkých zúčastnených

jasne definované ciele, ktoré sa transformujú do konkrétnych projektových aktivít a úloh s jasnými zodpovednosťami za ich realizáciu

eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na náročné oblasti HR

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

Workshop prináša HR manažérom a profesionálom nový pohľad na riadenie projektov a komplexných úloh, tak aby uspeli v dynamickom a náročnom prostredí moderného HR prostredia.

 

Jedna nedokončená aktivita môže ohroziť výsledok celého projektu. Príprava HR projektov si vyžaduje vstupy a skúsenosti aj od iných oddelení, čo stavia manažérov do novej a náročnejšej pozície.

Získate komplexný „krok za krokom“ manuál na riadenie HR projektov a efektívneho riadenia náročných výziev dnešného HR prostredia a posuňte prostredníctvom lepších výsledkov vašej práce aj svoju kariéru na ďalšiu úroveň.

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

Využite aktívny networking a vzájomné zdieľanie skúseností pre inováciu vášho pohľadu na moderné riadenie HR.

Účasť HR manažérov a profesionálov z rôznymi skúsenosťami prináša možnosť načerpať praktické odporúčania pre vaše konkrétne projekty.

 

Pochopenie a aplikácia systematického prístupu riadenia HR projektov prebieha na realizácií vašich reálnych tréningových projektov, napríklad:

HR "Shared services - administratívne centrum" | Zníženie fluktuácie a stabilizácia zamestnancov | Zvýšenie atraktívnosti zamestnávateľa & Employer Branding | Vyhorenie manažéra a prevencia vyhorenia | Kvalifikačná matica | Motivačný systém a systém benefitov | Reverzný mentoring | Efektívna spätná väzba | Job rotation v rámci lokálnej / globálnej úrovne a mnoho ďalších - vybrané realizované projekty

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

môžeme vás podporiť v tom, aby ste vaše projekty a zmeny lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Hlavné oblasti „Projektový manažment a moderný HR biznis partnering“:

... inovatívne princípy a nástroje Projektového manažmentu v službách moderného HR biznis partneringu

 

Moderný HR biznis partnering z pohľadu potrieb biznisu a najnovších HR trendov

Spôsob ako efektívne naplánovať a realizovať HR projekty:

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Aplikácia neurovedy v HR prostredí s dopadom na úspešnosť HR projektov

TOP trendy v HR a ich vplyv na moderné HR fungovanie

 

2. Biznis prostredie - prečo projekty v HR

3. Čo je projekt, Parametre projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

 

5. Inicializácia projektu

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

 

6. Projektový 3-uholník

Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

 

7. Plánovanie a riadenie projektu

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

 

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

9. Plánovanie zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

 

Pre koho je workshop určený?

HR manažéri

HR profesionáli

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

pracovníci biznis administratívy

Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia HR s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

Príklady reálnych tréningových projektov

360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov

Analýza pracovných miest

Redukcia počtu zamestnancov

Zavedenie informačného systému

Udržanie talentov

Proces životného cyklu zamestnanca

Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby

Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

viac informácii a vybrané realizované projekty nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 2 dni

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Tréning Projektový manažment a moderný HR biznis partnering vedie:

Ing. Peter Minárik, Expert na Projektový Manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment a moderný HR biznis partnering stiahnuť PDF objednávku


 

HR odborný garant: 

Ing. Júlia Mináriková, Senior HR Manažér


 

Najbližšie termíny:

v príprave - pre viac informácii nás kontaktujte


 

Miesto realizácie:

v príprave - pre viac informácii nás kontaktujte

 

 

Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 15 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - viac o projektovom manažmente a jeho aplikácii v praxi sa dozviete v info zóne

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

  nezáleží v ktorej oblasti HR pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

   

   

  Ak máte záujem o bližšie informácie - kontaktujte nás alebo viac o projektovom manažmente a HR nájdete v časti detailný popis workshopu, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

   

  Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH