Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

Innovation Project Management Leadership

súčasť manažérskeho programu Social Brain Leadership 2030

(popis workshopu)

i-love-quality_n

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

kedy kvalita potrebuje projektový manažment?

biznis dôvody, nové požiadavky, manažérske dôvody

MEGATRENDY a ich vplyv na firmu

komplexný a projektový pohľad na kvalitu

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

zvýšenie prínosu a efektívnosti interných auditov

efektívnejšie riešenie inovácií a výziev kvality

lepšia spolupráca a komunikácia

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

manažéri a profesionáli z oblasti riadenia kvality

LEAN experti, Audítori kvality

ISO špecialisti, strední & nižší manažéri

špecialisti a experti, technickí pracovníci

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

základné princípy projektového manažmentu

vybrané nástroje projektového manažmentu

základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: 22. - 23. November 2017

miesto: ZF TRW - Nové Mesto nad Váhom

cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshop - kedy firma potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné zvažovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je dôležitý krok vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z funkčných projektov.

Top problémy a výzvy kvality

ľudia naprieč firmou nie sú zapojení do riadenia kvality

ak nastane chyba, len sa odstráni - ale neštandardizuje sa nový prístup a nezdieľa sa s ďalšími oddeleniami

pri realizácií kvalitárskych projektov chýba plán projektu a systematický prístup

následkom čoho sa zabúda na veľa čiastkových úloh

je potrebné mať jasnú predstavu ako má systém fungovať

silná potreba naplánovať si realizáciu projektu zlepšenia kvality

 

nehľadá sa skutočná koreňová príčina, ale vinník:

nie 5 WHO, ale 5 WHY

chyby sa hľadajú intuitívne, nepoužívajú sa systematické nástroje - nerozhoduje sa na základe faktov

chýba analýza súčasného stavu – konkrétne čísla, výstupy

nedostatočné vyhodnocovanie KPI a následná analýza ich trendov

v automotive naopak je veľa nástrojov a nepoužívajú sa v praxi

Projektovy manazment pre Kvalitu_16_w

Projektovy manazment pre Kvalitu_18_w

Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

 

unikátna prax kvalitárskych projektov

inovácia a nový pohľad na kvalitárske výsledky

štandardný systém riadenia projektov na všetkých úrovniach riadenia

 

na workshope pracujete v projektových tímoch a získavate pohľad iných špecialistov a manažérov

 

ďalšie zaujímavé informácie nájdete na špecializovanom webe pre Automotive, výrobu a kvalitu

 

 

 

Moderné prístupy a filozofia kvality

 

kvalita je už natoľko dôležitá, že nemôže zostať len v rukách kvalitárov – je potrebná široká spolupráca celej firmy

 

projektový manažment umožňuje komplexný pohľad na riadenie kvality za zníženia nákladov na kvalitu a efektívnosť fungovania

projektový prístup pri TQM, FMEA, CoQ, 8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC

 

komplexný pohľad na riadenie kvality za zníženia nákladov na kvalitu a vyššia efektívnosť fungovania

Projektovy manazment pre Kvalitu_17_w

Projektovy manazment pre Kvalitu_6_w

 

Moderné trendy v riadení kvality

 

získajte manažérske nástroje a know – how, ktoré vám môžu priniesť:

kvalitu, ktorá integruje a efektívne prepája potreby jednotlivých oddelení tak, aby firma fungovala lepšie ako jeden celok a efektívnejšie plnila požiadavky klientov

 

efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na kvalitu prostredníctvom kvalitárskych projektov

 

vyššiu produktivitu a efektivitu tímu, eliminácia chýb (errors), zníženie prerábok (rework) a signifikantnú redukciu odpadov materiálu (waste)

Prehľadná prezentácia o workshope

PDF na stiahnutie

 

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

čelíte medzinárodnej konkurencii

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

prejavujú sa u vás vplyvy megatrendov...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_21_w
Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo

 

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny

adaptabilita

celo firemné riešenia

komplexné riešenia

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w
Globalizácia

nadnárodné štruktúry, korporácie

nové organizačné štruktúry

medzinárodná konkurencia

 

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie

tvorba a realizácia employer branding stratégii

sociálne média & mladé generácie

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_22_w
Digitalizácia & Automatizácia

elektronizácia, digitalizácia

biznis inteligencia – Big data

 

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť

nárast kompetencií a zodpovedností

 

Filozofia a vízia kvality v 21. storočí

Svetový deň kvality - Konferencia 2015

 

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby ludí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu - benefity Projektového manažmentu

Správne nastavenie projektového manažmentu prináša široké spektrum benefitov. Od tvrdo merateľných - finančných a procesných zlepšení, cez rozvoj manažérskeho tímu a budúcich potenciálnych expertov až po lepšiu komunikáciu, spoluprácu a spokojnosť vo firme.

Aké sú skúsenosti Exekutívy a TOP manažmentu?

 

 

Benefity pre Kvalitu

 

ÚSPORY NA PROJEKTOCH: náklady o 20 – 30%, čas o 50%

zvýšenie prínosu a efektívnosti interných auditov

 

efektívnejšie riešenie inovácií a výziev kvalitárskych projektov

 

kontinuálne zlepšovanie výsledkov firmy a posilňovanie postavenia na trhu

Projektovy manazment pre Kvalitu_5_w

Projektovy manazment pre Kvalitu_12_w

Lepšia a silnejšia pozícia kvality

 

nové možnosti ako identifikovať príčiny, pochopiť procesy, zhromažďovať a analyzovať dáta, na základe ktorých sa generujú nové nápady a prijímajú sa rozhodnutia založené na faktoch

 

pracovníci sa stávajú silnejšími v riadení kvalitárskych projektov a zvyšuje sa ich akceptácia na všetkých úrovniach vedenia

 

efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami – spokojnejší interný zákazník

 

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop projektového manažmentu pre manažérov a profesionálov oblasti Kvality

Manažéri:

manažéri a profesionáli z oblasti riadenia kvality

kvality

výroby, logistiky, údržby

prípravy nových projektov

LEAN experti

ISO špecialisti

strední & nižší manažéri

špecialisti a experti, technickí pracovníci

experti a manažéri zaberajúcich sa štíhlou výrobou a inováciami

experti a profesionáli, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia kvality s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

 

Projektovy manazment pre Kvalitu_2_w

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Projektovy manazment pre Kvalitu_14_w

Hlavné témy a oblasti workshopu

Nové výzvy pre Kvalitu a kvalitárov

Biznis prostredie - prečo projekty?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment, Projektový cyklus

Tvorba a význam projektu

Hranice projektu

Analýza prostredia projektu a Analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník

Schvaľovanie a plánovanie projektu

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Rozpočet - plánovanie nákladov

Projektový tím a firma

Riadenie a kontroling projektu

Čo sa naučíte?

 

spoznáte základné princípy projektového manažmentu

vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu

pochopíte základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

schopnosť aplikovať uvedené princípy na kvalitárskych projektoch, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

Projektovy manazment_1

Projektovy manazment pre Kvalitu_8_w

Projekty zamerané na Kvalitu

 

workshop integruje špecifiká a nástroje manažmentu kvality do uceleného celku riadenia projektov

 

TQM, FMEA, CoQ, 6 σ, Cost – Benefit Analýza

Čeklisty kvality (Quality checklists), certifikácia kvality, Komisia manažmentu kvality

Lean QMS, riziká ako príležitosti, 5 WHY, Prevencia kvality, „X bar a R grafy“, SPC, MSA

8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC

Štandardy kvality, Náklady na kvalitu, Zodpovednosť za kvalitu, Inovácie, Kvalitatívne KPI a meranie kvality

Príklady reálnych tréningových projektov

Zvýšenie pridanej hodnoty kvality

Zvýšenie podpory vedenia pre kvalitárske projekty

Tvorba stratégie kvality

Aplikácia nástrojov QMS

Informovanosť a chybovosti a jej dopad na fungovanie firmy

ISO certifikácia

Interný audit ako nástroj riadenia pre manažment

Príprava na audit

Lean QMS

Zníženie nákladov / efektívnejšie  využitie zdrojov na kvalitu

Riešenie nápravných opatrení

Eliminácia externých vplyvov na kvalitu produkcie prostredníctvom projektového manažmentu

Kvalita ako inšpirácia a zdroj inovácie

Vyjasnenie zodpovedností a právomocí za kvalitu

Podpora procesu sledovania kvality zo strany majstrov a operátorov

Projektovy manazment pre Kvalitu_3_w

Projektovy manazment pre Kvalitu_9_w

Projektovy manazment pre Kvalitu_4_w

Príklady reálnych tréningových projektov

Zníženie chybovosti

Eliminácia „reworku“

Implementácia a používanie KPI v kvalite

Efektívne reportovanie kvality

Zabezpečiť lepšej spolupráce medzi kvalitou a výrobou 

Kvalita a coaching

Zvýšenie pridanej hodnoty FMEA

Tvorba kvality tréningového centra pre nových pracovníkov

Ako zainteresovať do kvalitárskych projektov kľúčových stakeholdrov a požadovanú úroveň vedenia

Zefektívnenie procesu plánovania kvality

Ako zvýšiť dôraz na kvalitu u výrobných pracovníkov

Zvýšenie motivácie pracovníkov kvality 

Zmena štandardov kvality

Ďalší rozvoj know - how a skúseností projektového manažmentu

Akadémia projektového manažmemtu

 

Absolvovaním workshopu Projektový manažment pre Automotive a výrobu - získavate potrebné know - how a znalosti, ktoré vám umožnia efektívne a úspešne realizovať projekty vo firme. 

Vaše manažérske vzdelávanie môžete ďalej rozširovať podľa vašich potrieb do kompletnej znalosti projektového manažmentu ako je uvedené nižšie v pyramíde projektového manažmentu.

Ak sa rozhodnete nerealizovať projekty a nevyuživať projektový manažment, stále máte možnosť benefitovať zo získaného know - how a skúseností pri vašej denno - dennej operatívnej práci.

 

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Termín:

22. - 23. November 2017


 

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Tréning Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov stiahnuť PDF objednávku


 
Najbližšie termíny:

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

ZF, Nové Mesto nad Váhom - realizačný partner workshopu

Active & Passive Safety Technology

Trenčianska 2571/16, 915 28 Nové Mesto nad Váhom

 

 
Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 15 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop 

 

Partner workshopu: Slovenská spoločnosť pre kvalitu weblogo_slovenska-spolocnost-pre-kvalitu

Členovia Slovenskej spoločnosti pre kvalitu získavajú 30% zľavu z ceny workshopu

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

   

  Kvalita je významný faktor v automotive výrobe

   

  Projektovy manazment pre Kvalitu_7_w

   

   

  Čo získate na workshope?

   

  inovatívny spôsob ako nájsť riešenie svojich slabých miest

  spolupráca s najlepšími špecialistami a manažérmi z rôznych odvetví, najmä výrobných firiem

  aktívny networking a zdieľanie „best practices“

  vzájomná podpora pri dodržaní prísnej úrovne mlčanlivosti – „confidenciality“

   

   

  Kvalita v realite Slovenska

  Svetový deň kvality - Konferencia 2015

   

   

  AKTÍVNE VZDELÁVANIE

  Ako prebieha workshop

   

   

   

   

  MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

  počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

  prezrite si prezentáciu
  MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

   

   

  Manuál workshopu pre účastníkov

  ako prebieha workshop a aktivity na workshope

  štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

  top problémy HR projektov

  príklady HR projektov - projektová inšpirácia

  top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

  vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

  využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

  atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

   

  Projekty z pohľadu exekutívy

  Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

  Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

  Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

  Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

  Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

  Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

  Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

  Ganttov diagram – riadenie času

  Plán zdrojov

  Rozpočet projektu

   

  Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

  Projektové myslenie a HR prostredie

  Trailer - Projektový manažment pre HR

  Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

   

  Projekty podporujú firemné ciele

   

  porozumenie PREČO sa projekt realizuje

  čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

  PREČO?
  Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

  príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

  rast a rozvoj ľudí na projekte

  projektové súvislosti v chápaní členov tímu

  projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH