Projektový manažment pre Logistiku a Supply chain

creating the logistics future

Innovation Project Management Leadership

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Prečo projektový manažment pre Logistiku a Supply Chain?

kvalita a efektivita logistických projektov má neustále rastúci vplyv na výsledok hospodárenia firmy

 

v rámci dodávateľského reťazca logistika vplýva nie len na spokojnosť zákazníkov a  dodávateľov ale aj na bezproblémový chod interných oddelení

 

 

Využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v logistike prináša komplexnejší pohľad na riadenie logistiky a supply chain

 

Benefity workshopu

projektové nástroje a princípy v praxi logistiky

na workshope pracujete na vašich reálnych projektoch

eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh

projektové aktivity s jasnými zodpovednosťami

 

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus

inicializácia projektu, hranice, zadanie

plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje

ukončenie a odovzdanie projektu

 

Organizačné informácie

termín: Marec 2018

miesto: Bratislava

cena: 170,- EUR bez DPH / 1 deň

kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

 

 

Nároky na logistických manažérov a špecialistov neustále rastú a už dávno presahujú znalosti a kompetencie z oblasti logistiky.

Poznanie a aplikácia nástrojov a princípov projektového riadenia prináša efektívnejšie výsledky projektov prostredníctvom lepšej koordinácie projektových tímov, otvorenejšej komunikácie, systematického riadenia a využívania štandardných projektových nástrojov.

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Benefity a kľúčové prínosy workshopu:

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

 

workshop prináša aplikáciu základných nástrojov a princípov projektového manažmentu do každodennej praxe logistiky

na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do systému riadenia logistiky

 

využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v logistike prináša komplexnejší pohľad na riadenie logistiky a supply chain

počiatočná investícia do plánovania projektu prináša správne definovanie požiadaviek od všetkých zúčastnených

jasne definované ciele, ktoré sa transformujú do konkrétnych projektových aktivít a úloh s jasnými zodpovednosťami za ich realizáciu

eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na náročné oblasti logistiky

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

Workshop prináša manažérom a špecialistom pracujúcim v oblasti logistiky a riadenia dodávateľského reťazca (supply chain) nový pohľad na riadenie projektov a komplexných úloh, tak aby uspeli v dynamickom a náročnom prostredí modernej logistiky.

 

Jedna nedokončená aktivita môže ohroziť výsledok celého projektu. Príprava logistických projektov si vyžaduje vstupy a skúsenosti aj od iných oddelení, čo stavia manažérov do novej a náročnejšej pozície.

 

Získate komplexný „krok za krokom“ manuál na riadenie projektov pre pracujúcich v oblasti logistiky (Internej aj Externej) a riadenia dodávateľského reťazca (supply chain) a posuňte prostredníctvom lepších výsledkov vašej práce aj svoju kariéru na ďalšiu úroveň.

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

Využite aktívny networking a vzájomné zdieľanie skúseností pre inováciu vášho pohľadu na moderné riadenie logistiky.

Účasť manažérov a špecialistov z rôznych oblastí výroby prináša možnosť načerpať praktické odporúčania pre vaše konkrétne projekty.

 

Pochopenie a aplikácia systematického prístupu riadenia projektov v oblasti logistiky a riadenia dodávateľského reťazca (supply chain) prebieha na realizácií vašich reálnych tréningových projektov, napríklad:

Zníženie transportných nákladov | Zníženie nákladov internej logistiky | Zvýšenie obrátkovosti zásob | Optimalizácia skladových zásob | Efektívnejšie využitie zdrojov na logistike | Systém riadenia logistických inovácií

 

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

môžeme vás podporiť v tom, aby ste vaše projekty a zmeny lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

Hlavné oblasti „Projektový manažment pre Logistiku“:

... základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v logistickej praxi

 

Spôsob ako efektívne naplánovať projekt

1. Biznis prostredie - prečo projekty v logistike

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

 

2. Inicializácia projektu

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník

 

3. Plánovanie a riadenie projektu

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

 

4. Ukončenie a odovzdanie projektu

 

 

Pre koho je workshop určený?

Manažéri logistiky

Špecialisti logistiky

Koordinátori výroby

Vedúci skladov a skladníci

Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia logistiky s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

 

Príklady reálnych tréningových projektov

Zníženie transportných nákladov

Zníženie nákladov internej logistiky

Zvýšenie obrátkovosti zásob

Optimalizácia skladových zásob

Efektívnejšie využitie zdrojov na logistike

Systém riadenia logistických inovácií

Stabilizácia kľúčových pracovníkov logistiky

Zvýšenie efektivitu  „supply chain“

Zvýšenie motivácie pracovníkov logistiky

Analýza toku materiálovu

Tvorba efektívneho systému navážania materíálu

„Milk run“

Zvýšenie akceptácie práce oddelenia logistiky naprieč firmou

Zavádzanie automatizácie

5S v logistike

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

Trvanie workshopu: 1 deň

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

workshop Projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne je vhodný ako úvod do projektového manažmentu

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Ing. Peter Minárik, Expert na Projektový Manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231


 

Najbližšie termíny:

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 

Miesto realizácie:

Bratislava

priestory a miesto upresníme

 

 

Cena:

170,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu

vrátane materiálov, občerstvenia a obedu

pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Info zóna

  uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
  pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

  akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

   

  Kedy sa zúčastniť workshopu:

   

  nezáleží v ktorej oblasti logistiky pracujete

  každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

   

   

  Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

   

  Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

   

   

  ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

   

  COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

  workshopy, tréningy, poradenstvo

   

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH