Projektový manažment pre Marketing a Branding

Innovation Project Management Leadership

 

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

kedy marketing potrebuje projektový manažment?

biznis dôvody, nové požiadavky, manažérske dôvody

MEGATRENDY a ich vplyv na firmu

komplexný a projektový pohľad na marketing

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

výrazné úspory: náklady a čas - 50%

vyšší prínos a efektívnosť marketingových kampaní

efektívnejšie riešenie inovácií a výziev kvality

lepšia spolupráca a komunikácia

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

CMO – Marketingoví a brand manažéri

CEO a „account executives“ marketingových agentúr

profesionálni marketingoví špecialisti

grafici, web dizajnéri, copywriteri

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

základné princípy projektového manažmentu

vybrané nástroje projektového manažmentu

základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: pre viac info nás kontaktujte

miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

cena: 90,- EUR bez DPH

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

projekty z pohľadu exekutívy

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshop - kedy firma potrebuje projektový manažment?

Kedy vzniká potreba projektového manažmentu a kedy je vhodné zvažovať implementáciu a používanie projektového manažmentu vo firme?

Implementácia projektového manažmentu je dôležitý krok vo firemnej stratégii. Existuje viacero dôvodov, kedy firma dokáže benefitovať z funkčných projektov.

Projektovy manazment pre Marketing_3_w

Projektový manažment pre Marketing a Branding

 

unikátna prax marketingových projektov

inovácia a nový pohľad na marketingové a brandingové aktivity

zvýšenie prínosu a efektívnosti marketingových kampaní

 

na workshope pracujete v projektových tímoch a získavate pohľad iných špecialistov, expertov a manažérov

 

 

Moderné prístupy a filozofia Marketingu

 

projektové myslenie niekoľkonásobne zvyšuje pridanú hodnotu marketérov pre biznis

 

jasný systém, vyššia prehľadnosť a efektivita – lepšie biznis výsledky

marketingové a „brandingové“ aktivity sú neustále komplexnejšie a náročnejšie

 

každá marketingová kampaň je projekt – začiatok, plánovanie, realizácia a ukončenie

 

Projektovy manazment pre Marketing_4_w

Projektovy manazment pre Marketing_5_w

 

Moderný manažment v Marketingu a Brandingu

 

kontinuálne zlepšovanie biznis dopadov marketingových kampaní a posilňovanie postavenia na trhu

efektívnejšia komunikácia medzi dotkuntými oddeleniami – spokojnejší zákazník

 

vyššia produktivita a efektivita marketingového tímu, vyššia efektívnosť a lepšie výsledky marketingových aktivít

 

Prehľadná prezentácia o workshope

PDF na stiahnutie

 

1. BIZNIS DÔVODY

1. BIZNIS DÔVODY

MEGATRENDY - potreba podpory biznisu a firemné dôvody
2. NOVÉ POŽIADAVKY

2. NOVÉ POŽIADAVKY

lepšia organizácia práce - efektivita, produktivita, výkonnosť
3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

3. MANAŽÉRSKE DÔVODY

stabilizácia manažérskeho tímu - manažérske potreby a potreby luďí

1. Biznis dôvody

 
Výzvy moderného biznis prostredia:

čelíte medzinárodnej konkurencii

rastúce nároky na produktivitu a efektivitu

tlak na nové produkty a služby

potreba znižovať náklady

prejavujú sa u vás vplyvy megatrendov...

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_18_w

Svetové MEGATRENDY menia dnešné biznis prostredie a vplývajú na firemné fungovanie

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_21_w
Nárast projektovej práce

potreba realizovať prácu projektovo

 

Nové biznis prostredie a biznis hodnota

rýchle zmeny

adaptabilita

celo firemné riešenia

komplexné riešenia

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_20_w
Globalizácia

nadnárodné štruktúry, korporácie

nové organizačné štruktúry

medzinárodná konkurencia

 

Demografia a demografický vývoj

multigeneračné riadenie

tvorba a realizácia employer branding stratégii

sociálne média & mladé generácie

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_22_w
Digitalizácia & Automatizácia

elektronizácia, digitalizácia

biznis inteligencia – Big data

 

Efektivita riadenia

pracovná zaťaženosť

nárast kompetencií a zodpovedností

 

Budúcnosť marketingu v 21. storočí

pohľady slovenských expertov (Marketing that Sells 2015 - konferencia INFORM Slovakia)

 

2. Nové nároky – NOVÉ POŽIADAVKY

riešenie komplexných a náročných úloh

zvyšuje sa komplexnosť fungovania

zvyšuje sa špecializácia

zvyšuje sa profesionalizácia

potreba rýchlych a efektívnych riešení

efektívne, rýchle – agilné a presné rozhodovanie

vzájomná spolupráca projektových tímov

lepšia organizácia práce (efektivita, produktivita, výkonnosť)

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_25_w

3. Manažérske dôvody - stabilizácia manažérskeho tímu, manažérske potreby a potreby ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity a prínosy workshopu - benefity Projektového manažmentu

Správne nastavenie projektového manažmentu prináša široké spektrum benefitov. Od tvrdo merateľných - finančných a procesných zlepšení, cez rozvoj manažérskeho tímu a budúcich potenciálnych expertov až po lepšiu komunikáciu, spoluprácu a spokojnosť vo firme.

Aké sú skúsenosti Exekutívy a TOP manažmentu?

 

 

Benefity pre Marketing

 

ÚSPORY NA PROJEKTOCH: náklady o 20 – 30%, čas o 50%

 

marketingoví pracovníci sa stávajú silnejšími v riadení marketingových projektov a zvyšuje sa ich akceptácia na všetkých úrovniach vedenia

 

komplexný pohľad na riadenie marketingu za zníženia nákladov na marketing a vyššia efektívnosť fungovania

 

 

 Projektovy manazment pre Marketing_7_w

Projektovy manazment pre Marketing_8_w

 

 

Lepšia a silnejšia pozícia Marketingu

 

marketing integruje potreby zákazníkov, trhu a firmy tak, aby firma fungovala lepšie ako jeden celok a efektívnejšie plnila požiadavky klientov

 

efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na marketing prostredníctvom marketingových projektov

 

schopnosť identifikovať príčiny, pochopiť procesy, zhromažďovať a analyzovať dáta, na základe ktorých sa generujú nové nápady a marketingové stratégie

 

Projektový manažment pre Marketing vám umožní:

využívanie procesov a nástrojov štandardných svetových metodík riadenia projektov v oblasti riadenia marketingu prináša komplexnejší pohľad na marketingové a "brandingové" projekty a aktivity

 

motivovanejší zamestnanci

menej času stráveného na mítingoch

efektívnejšia komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu

jednoduchšie a prehľadnejšie fungovanie marketingových a „brandingových“ tímov

správne definovanie zodpovedností a právomocí a jasný systém rozhodovania pri zmenách zvýši dynamiku a flexibilitu firmy

 

projektové myslenie prináša marketérom efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky na marketing prostredníctvom marketingových projektov

 

 

 

 Projektovy manazment pre Marketing_10_w

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

 

ĎALŠIE BENEFITY

 

 

EXEKUTÍVNE BENEFITY

 

 

lepšie využívanie a alokácia firemných zdrojov

lepšia komunikácia a spolupráca v rámci firmy

výšená pozornosť na rizikový manažment

zlepšenie postavenia firmy a zvýšenie konkurencieschopnosti

odkrývanie a využívanie skrytých rezerv

 

 

FIREMNÉ BENEFITY

 

 

lepšie zvládanie náporu práce, menej stresu, vyššia výkonnosť

menej chýb a väčšia spoľahlivosť

väčší prehľad – lepšia koordinácia úloh

vyššia flexibilita a adaptabilita k zmenám

zvýšená produktivita a efektivita

 

 

MANAŽÉRSKE BENEFITY

 

 

podpora a rozvoj kreativity tímov

vyššia zaangažovanosť členov tímu

ohodnotenie a spokojnosť - prispievate k plneniu firemných cieľov

dodávate vyššiu biznis hodnotu

vyššia reputácia a rešpekt v rámci firmy

 

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop projektového manažmentu pre manažérov a profesionálov v oblasti marketingu a brandingu

 

Manažéri:

CMO – Marketingoví a „brandingoví“ manažéri

CEO a „account executives“ marketingových agentúr

profesionálni marketingoví špecialisti

grafici, web dizajneri, copywriteri

pracovníci zaberajúci sa marketingom, „brandingom“ a predajom

 

pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia marketingu a „brandingu“ s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

 

Projektovy manazment pre Marketing_9_w

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Projektovy manazment pre Marketing_10_w

Hlavné témy a oblasti workshopu

 

Biznis prostredie – prečo projekty v marketingu a „brandingu“?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník – Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Ukončenie projektu

Čo sa naučíte?

 

spoznáte základné princípy projektového manažmentu

vyskúšate si vybrané nástroje projektového manažmentu

pochopíte základné procesy projektového manažmentu

získate základné projektové myslenie

 

schopnosť aplikovať uvedené princípy na marketingivých projektoch, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

Projektovy manazment_1

Projektovy manazment pre Marketing_13_w

Projekty a ich podpora Marketingu

 

efektívnejšie využívanie dostupných špecialistov

vyššia akceptácia práce marketérov a „branding“ špecialistov

 

vyššia schopnosť dodať projekty v požadovanom termíne

efektívnejšia a systematickejšia realizácia projektov

vyššie ROI projektov

kvalitnejšie definovanie projektového zámeru a eliminácia zmien počas projektu

schopnosť definovať projektový plán znižuje náklady na projekt

vyšší prehľad o použitých zdrojoch a aktuálnom stave projektov

zníženie nákladov na „prerábky“ projektov

 

Príklady marketingových tréningových projektov

umiestnenie nového produktu na trh

tvorba marketingu a „brandu“ novej značky

rebranding

marketingové kampane

marketingové stratégie

príprava a realizácia konferencie

príprava a realizácia odborných workshpov

marketingové raňajky

marketingový prieskum

 

Projektovy manazment pre Marketing_11_w

Projektovy manazment pre Marketing_12_n

Príklady marketingových tréningových projektov

 

employer branding

firemný branding

branding a marketing interných firemných oddelení

personal branding - osobná značka

firemná identita

online marketing

social marketing

sociálne siete

viral marketing

 

Ďalší rozvoj know - how a skúseností projektového manažmentu

Akadémia projektového manažmemtu

 

Absolvovaním workshopu Projektový manažment pre Automotive a výrobu - získavate potrebné know - how a znalosti, ktoré vám umožnia efektívne a úspešne realizovať projekty vo firme. 

Vaše manažérske vzdelávanie môžete ďalej rozširovať podľa vašich potrieb do kompletnej znalosti projektového manažmentu ako je uvedené nižšie v pyramíde projektového manažmentu.

Ak sa rozhodnete nerealizovať projekty a nevyuživať projektový manažment, stále máte možnosť benefitovať zo získaného know - how a skúseností pri vašej denno - dennej operatívnej práci.

 

Akademia projektoveho manazmentu_header_w

Projektový manažment ŠTART

Projektový manažment BASIC

Projekt. manaž. EXECUTIVE BIZNIS

PYRAMÍDA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

 

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

 

vzdelávací program Projektový manažment obsahuje workshopy od základnej úrovne znalostí až po TOP expertné znalosti a know - how

pri otvorených workshopoch odporúčame účastníkom zvážiť, akú úroveň znalostí a skúseností potrebujú vo svojej manažérskej praxi a podľa toho sa zúčastniť adekvátnej expertnej úrovne workshopu

pri interných - firemných workshopoch je určenie požadovanej úrovne súčasťou prípravy vzdelávacieho programu

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

2 dni / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Tréning Projektový manažment pre Marketing a Branding vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment pre Marketing a Branding stiahnuť PDF objednávku

 


 
Najbližšie termíny:

o termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 
Miesto realizácie:

Bratislava, Košice, Žilina, Nitra

priestory účastníkom upresníme vopred

 

 
Cena:

90,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (180,- EUR bez DPH za 2 dni)

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live


 

 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

  Vaše Meno (povinné)

  Váš Email (povinné)

  Subjekt

  Váš Text

   

  Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

  Ďalšie inšpirácie

  V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

   

  TOP trendy v marketingu - zdieľanie a podpora

  pozvánka na konferenciu (Marketing that Sells 2015 - konferencia INFORM Slovakia)

   

  Projektovy manazment pre Marketing_14_w

   

  Čo získate na workshope?

   

  inovatívny spôsob ako nájsť riešenie svojich slabých miest

  spolupráca s najlepšími špecialistami a manažérmi z rôznych biznis odvetví

  aktívny networking a zdieľanie „best practices“

  vzájomná podpora pri dodržaní prísnej úrovne mlčanlivosti – „confidenciality“

   

  inovácie a kreativita v novom svetle moderných vedeckých poznatkov

   

  Projekty z pohľadu exekutívy

  Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

  AKTÍVNE VZDELÁVANIE

  Ako prebieha workshop

   

   

   

   

  MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

  počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

  prezrite si prezentáciu
  MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

   

   

  Manuál workshopu pre účastníkov

  ako prebieha workshop a aktivity na workshope

  štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

  top problémy HR projektov

  príklady HR projektov - projektová inšpirácia

  top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

  vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

  využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

  atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

   

  Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

  Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

  Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

  Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

  Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

  Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

  Ganttov diagram – riadenie času

  Plán zdrojov

  Rozpočet projektu

   

  Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

  Projektové myslenie a HR prostredie

  Trailer - Projektový manažment pre HR

  Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

   

  Projekty podporujú firemné ciele

   

  porozumenie PREČO sa projekt realizuje

  čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

  PREČO?
  Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

  príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

  rast a rozvoj ľudí na projekte

  projektové súvislosti v chápaní členov tímu

  projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

  ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH