Projektový manažment pre riadenie inovácii

manažment inovácii - tvorba nových produktov, služieb a projektov

Innovation Project Management Leadership

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Ak prácu neinovujeme, prichádza stereotyp, stres a rastúci tlak - je možné si prácu aj užívať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI zlepšiť a inovovať?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v hľadaní nových riešení...

 

 

Projektový manažment pre riadenie inovácii

včasná inovácia je kľúč k trvalému úspechu

 

Držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

 

inovovať, rozvíjať sa a rásť treba keď sa darí a nie keď je už neskoro...

 

Spoločne môžeme odstrániť prekážky, ktoré nám berú radosť z práce...

 

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

workshop vám umožní:

spoznáte 6 základných oblastí pre efektívne riadenie a realizáciu inovácii

získate efektívne nástroje tvorby nových produktov, služieb a projektov

identifikujete riziká ohrozujúce realizáciu vašich inovácii

získate strategické nástroje rozhodovania - napr. „Market growth / Market share“

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli vaše inovácie

efektívnym procesom reagujete  na aktuálne firemné a trhové výzvy

 

 

INOVÁCIE a INOVATION MANAGEMENT sa stali rovnako dôležité ako produktivita, konkurencieschopnosť, nákladová efektívnosť alebo inovatívnosť pre úspešné fungovanie firiem v 21. storočí

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na reálnom projekte - konkrétne inovácie

zvyšuje schopnosť prinášať inovatívne produkty, ziskové produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou

zvýšujete biznis agilitu a schopnosť rýchlejšie reagovať na zmeny

proaktívne reagujete na hlavné riziká realizácie a úspešného umiestnenia na trhu nového produktu - projektu

 strategický a firemný pohľad na nový produkt - projekt v kontexte firemných kapacít a know - how

kompletný proces a postup tvorby a realizácie nových produktov, projektov a inovácii

 

98% CEOs tvrdí, že v dnešnej dobe je najťažšie dosiahnuť a zrealizovať inovácie

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

inovatívne pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce - lepšie firemné výsledky a stabilita firmy

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni a aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali rutinné práce pred inovatívnymi projektami

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

2. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

ochota pracovať na sebazlepšovaní a tým si uľahčiť cestu k splneniu firemných inovácií

chápať firemné inovácie nie ako tlak zhora, ale ako výzvu na môj osobnostný a manažérsky rast a rozvoj

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

uvedomenie si akú manažérsku podporu potrebujem, aby som mohol zabezpečiť realizáciu inovácii

 

 

3. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

lepšie pochopenie prepojenia firemných cieľov cez ciele oddelenia až po osobné ciele

získať nový pohľad na osobnú motiváciu a aktivitu v rastúcom tlaku firemného prostredia

schopnosť jasne definovať požadovanú manažérsku podporu k realizácii inovácii

prestať sa vyhovárať, že ma z manažmentu nikto nepodporuje a preto neplníme ciele

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

moderné riešenie problémov, nárokov a výziev v modernom biznis svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť pracovať na reálnych zadaniach - inováciach - projektoch - nových produktoch a službách

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať inovácie a projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu - podpora inovatívnej kultúry firmy

 

získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

inovačný manažment - súčasť života a praxe moderného manažéra

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

inovácie a nové projekty - efektívne a prakticky aplikovateľné v praxi

6 kľúčových oblastí realizácie inovácii a nových projektov:

... manažment inovácii - tvorba nových produktov, služieb a projektov - súčasť práce moderných manažérov

 

Pomôžeme vám nastaviť a efektívne riadiť proces tvorby nových produktov a služieb. Spolu s vami urobíme náročnú prácu pri základnom plánovaní a príprave inovácii. Spoznáte ako efektívne a spoľahlivo riadiť inovačné projekty.

 

Vybrané kľúčové oblasti efektívneho riadenia a realizácie inovácii

1. Nové výzvy a manažérske súvislosti

2. Projektové nástroje a postupy

3. Inovačný manažment

4. Riadenie rizík

5. Strategické plánovanie

6. Riadenie zmeny

 

Spoznáte špecifiká inovačného prostredia firmy:

ako efektívne generovať návrhy pre nové produkty a služby - inovácie

ako zabezpečiť potrebné know - how inovačného manažmentu

ako sa vyhnúť kapacitným problémom a úspešne riadiť adekvátne zmeny vo firme

ako podporiť spoluprácu medzi oddeleniami a projektovými expertami s cieľom podporiť proces inovácii

 

spoznáte vybrané najnovšie výskumy neurovedy, ľudské správanie, fungovanie nášho mozgu ako to všetko vplýva na úspech inovačného projektu - SMART Brain

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného inovačného projektu - vytvárate nové produkty alebo služby

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom vašej práce na príprave projektu bude Úvodné zadanie projektu a kľúčové plány prác - projektových aktivít, času a zodpovedností na vašom inovačnom projekte. Tieto aktivity sú potrebné k úspešnej realizácii a efektívnemu riadeniu vášho projektu a dodaniu potrebných inovácii.

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 1 - 3 dni

podľa náročnosti firemného prostredia a požadovaných inovácii, nových projektov, produktov alebo služieb

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

workshop Projektový manažment pre riadenie inovácii je vhodný ako úvod do inovačného manažmentu

 

 

Ak vaša firemná prax vyžaduje vyššiu odbornosť, môžete pokračovať expertnými workshopmi projektového manažmentu:

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov: COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný rozvojový manažérsky program: AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

komplexný prehľad vzdelávania a rozvoja v oblasti projektov nájdete v časti PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

1. workshop chcem pre seba:

neexistujúce, nejasné alebo dopredu neznáme riešenia, ktoré potrebujete nájsť

pracovné úlohy a výzvy riešite projektovo

riešte svoje výzvy a problémy moderne, efektívne, dynamicky a účinne

potrebujete získať podporu a spoluprácu s ľuďmi naprieč celou firmou

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

komplexnejšie úlohy, spolupráca s viacerými oddeleniami alebo ľuďmi

úlohy a zadania, ktoré sú mimo štandardných a rutinných riešení a bežných pracovných povinností

 

Viac radosti z práce

Ako získať viac radosti z práce

 
aj tá najlepšia práca nás prestane baviť, keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, sú obrovské nároky, ciele, výzvy a problémy

keď vieme ako správne riešiť požadované úlohy a zvládať nároky nás - sme v pohode, dokážeme byť tvoriví a práca nás baví

 

Je dôležité:

rozumieť sebe, moja povaha, motivácia, emócie - môj mozog

rozumieť práci - odbornosť

rozumieť ľuďom okolo seba a ich motivácii

rozumieť šéfovi a nárokom TOP manažmentu

rozumieť firme - ciele, vízia a misia

rozumieť zákazníkovi - pre koho to všetko robíme

Spokojnosť v práci

 

práca by nás mala rozvíjať a umožňovať nám učiť sa nové veci - aktívny rozvoj mozgu

 

Prekážky v práci:

vyčerpanosť a neochota urobiť niečo navyše

frustrácia, stagnácia

akceptácia a zmierenie sa s daným stavom

chýbajúce podmienky podpory a rozvoja nových schopností a znalostí

nedostatočný alebo neaktívny rozvoj mozgu

 

 

Vyššia radosť z práce a prínos pre firmu:

 

lepší Employer Branding - „inside out“

spontánny, autentický, uveriteľný a originály Employer Branding

vyššia stabilita zamestnancov

nižšia fluktuácia

 

schopnosť získať nových ľudí aj na dnešnom náročnom trhu práce, kde je nedostatok kvalifikovaných a schopných pracovníkov

 

menej stresu vo firme - vyšší výkon a tvorivosť pracovníkov

menej stresu - lepšia spokojnosť - lepšia imunita - nižšia chorobnosť ľudí

stabilný manažérsky a pracovný tím

 

 

Kedy nás práca prestáva baviť:

 

stres, chyby, prerábky, nové úlohy, nadčasy, slabá komunikácia, nejasné alebo nejednoznačné ciele

vyčerpanosť, nepozornosť, slabá koncentrácia, chýbajúca motivácia

nezáujem šéfa, žiadny manažérsky rast, žiadny kariérny postup

málo času, stále pribúdajúce úlohy, arogantní klienti a zákazníci

 

Keď sa z práce stráca ľudskosť, lebo máme toľko úloh, zadaní a problémov, že nám nezostáva žiadny čas a energia venovať sa svojim kolegom a ľuďom okolo nás

 

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

prax ukazuje, že ľudia keď narazia na problém, tak buď dookola opakujú to čo už robili

alebo sa vzdajú, rezignujú a neurobia nič -  nehľadajú nič nové

TO INOVATÍVNE môže byť použitie projektového manažmentu...

 

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní inovačných projektových cieľov

získate praktické kroky úspešnej realizácie vašich inovácii

Prečo a kedy využiť naše služby expertnej podpory projektov?

 

Vysoká odbornosť našich expertných konzultantov v riadení projektov prináša konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

Získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

Ak nemáte špecialistov na riadenie projektov podľa svetových štandardov

Projektový špecialista je katalyzátor naštartovania zmeny a nového pohľadu na efektívnejšie riadenie projektov

Získavate expertný konzulting a tréning vášho tímu

Externá motivácia tímu a nové pohľady na projekt

Externá podpora tímu a ich znalostí

10 zásad úspešného štartu a realizácie projektu

Efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

 

1. Zrozumiteľný plán činností a úloh na projekte

Spoločne s vašimi odborníkmi a členmi tímu rozplánujeme váš projekt. Vytvoríme WBS - Work Breakdown Structure, čo znamená, že projekt rozdelíme na projektové fázy a pracovné balíky. Následne projekt rozpracujeme na konkrétne projektové úlohy tak, aby každý člen tímu vedel, aké činnosti je potrebné na projekte zrealizovať, aby sa dosiahol projektový cieľ.

 

2. Realistický a zodpovedný časový plán projektu

Vytvoríme  časový harmonogram projektu - tzv. Ganttov diagram, kde vizuálne uvidíte trvanie jednotlivých činností a ich vzájomné prepojenia, súvislosti a následnosti.

 

3. Adekvátna potreba a dostupnosť zdrojov

K jednotlivým činnostiam priradíme zdroje, ktoré budete potrebovať na ich realizáciu. Plán zdrojov bude definovať konkrétnu potrebu ľudských zdrojov, expertov, technikov, špecialistov alebo strojov, prístrojov, zariadení, podporných pomôcok, kancelárií, telefónov, či financií.

 

4. Zrozumiteľné financovanie

Ďalším krokom, ktorému sa budeme s vašim tímom venovať bude tvorba rozpočtu. Po správnom definovaní potreby zdrojov bude vytvorenie rozpočtu oveľa jednoduchšie ako bez predchádzajúcich činností. Vychádzať budeme z vašich minulých skúseností a kvalifikovaných odhadov.

 

5. Ako zabrániť pracovnému preťaženiu členov tímu

Podporíme vašich projektových manažérov pri definovaní systému práce. Pomôžeme im jasne definovať jednotlivé role na projekte. Každý člen tímu bude mat priradené právomoci a zodpovednosti na projekte. Pokiaľ budú niektorí členovia tímu pracovať na viacerých projektoch, alebo na štandardných operatívnych úlohách, definujeme ich priority na projektoch a odkomunikujeme ich s vedením.         

 

6. Žiadna zbytočná administratíva a strata času na meetingoch

Definujeme komunikačnú stratégiu projektu. Nastavíme štruktúru, frekvenciu a spôsob reportingu. Pripravíme prvotnú agendu pravidelných mítingov a definujem spôsob komunikácie s vedením – status report.

 

7. Plánovanie nie je strata času

Na plánovaní projektu sa bude aktívne zúčastňovať projektový manažér a jeho projektový tím alebo core tím. Pre zvýšenie angažovanosti s projektom sa procesu plánovania zúčastnia aj špecialisti, ktorí budú participovať na realizácií jednotlivých projektových úloh.

Pripravíme váš tím na realizáciu Plánovacieho mítingu, kde projektový manažér bude prezentovať projektový plán vedeniu firmy, vybraným manažérom, špecialistom a zamestnancom firmy, prípadne vaším zákazníkom alebo kľúčovým stakeholdrom.

 

8. Expertná podpora

Po spustení projektu budeme vášmu tímu poskytovať pravidelnú podporu podľa vopred definovaného plánu podpory vo forme skupinového, alebo individuálneho coachingu, mentoringu, ale aj shadowingu.   

 

9. Pravidelný prehľad a rýchla náprava

Na pravidelnej báze budeme pre vás realizovať audity, ktorí vám dajú nezávislý pohľad na realizáciu a stav vášho projektu. V prípade odchýlok, spoločne s vašim tímom vypracujeme návrh nápravných opatrení smerujúci k eliminácií zistených odchýlok.

 

10. Správne ukončenie projektu a dodanie výsledkov

Pred ukončením projektu pripravíme váš projektový tím na efektívne ukončenie projektu. Podporíme ich pri získavaní priebežnej akceptácie projektových výstupov, ako aj pri získaní formálnej zákazníckej akceptácie. Súčasťou podpory ukončovania projektu bude spolupráca na záverečnom post implementačnom audite, zosumarizovaní projektovej dokumentácie a poučení z projektu – lessons learned.

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

inšpirujte sa vybranými realizovanými projektami - manažérskymi riešeniami, prejdite do časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

rozbiehate nové projekty? získajte expertnú podporu - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov - viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

 

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH