Projektový manažment pre Sales a predajcov

efektívny predaj a relationship management

Innovation Project Management Leadership

 

Termín: o termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujteMiesto: Bratislava | Cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň | Kontakt, objednávka a viac informácii - kliknite sem

projektovy-manazment-pre-sales_3_n

Projektový manažment pre Sales a predajcov

 

sales alebo predaj zasahuje mimo hranice samotného predaja

najúspešnejší obchodníci sú agilní a rozvíjajú svoje znalosti s modernou dobou

predaj v súvislostiach firmy prináša nový pohľad na predajnú stratégi

moderné predajné a obchodnícke zručnosti

 

pre obchodníkov a predajcov je inovácia ich schopností kľúčovou cestou ako zostať relevantní a atraktívni pre trh

 

viac informácii o workshope nájdete v časti Projektový manažment pre Sales a predajcov - popis

 

 

Moderné prístupy pre Sales

 

inovatívne predajné a obchodnícke zručnosti a know - how

projektový manažment pre sales je postavený na základe najnovších objavov o fungovaní mozgu

workshop vychádza z overených svetových štandardov projektového manažmentu

kombinácia s dlhoročnými skúsenosťami z predaja prinášajú inovatívny pohľad na predaj

 

predaj nie je náhoda je to jasný štruktúrovaný proces s konkrétnymi pravidlami... a dá sa naučiť!

 

projektovy-manazment-pre-sales_4_n

Manažérska podpora - stabilizácia sales tímu, manažérske potreby a rast ľudí

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Benefity pre Predaj

 

rast predaja, získanie nových trhov a zákazníkov

ÚSPORY NA PROJEKTOCH: náklady o 20 – 30%, čas o 50%

 

predajcovia a obchodníci sa stávajú silnejšími v riadení predajných aktivít a projektov

lepšia a silnejšia pozícia Predaja a obchodníkov

vyšší prehľad o použitých zdrojoch a aktuálnom stave projektov

 

účastníci získavajú nový pohľad na predaj a jeho dopad na firmu, zamestnancov, zákazníkov a konkurenciu

 Projektovy manazment pre Marketing_7_w

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop projektového manažmentu pre manažérov a profesionálov v oblasti predaja a obchodu

 

Manažéri:

CSO – Sales manažéri

Manažéri predajných tímov

„Account executives“

Predajcovia, potenciálni predajcovia

Marketingoví a „brandingoví“ manažéri

Profesionálni sales špecialisti

Pracovníci podporujúci predaj

Každý, kto hľadá inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho predaja s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi

 

Projektovy manazment pre Marketing_9_w

projektovy-manazment-pre-sales_8_n

Hlavné témy a oblasti workshopu

 

Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

Biznis prostredie – prečo projekty u predajcov a v „sales“?

Čo je projekt, Parametre projektu

Projektový manažment a Projektový cyklus

Hranice projektu

Úvodné zadanie projektu

Projektový 3-uholník – Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet

Plánovanie projektových aktivít (WBS)

Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram

Plánovanie zdrojov

Ukončenie projektu

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH