Projektový manažment pre Shared Services Centers

produktivita & nákladová efektívnosť

Innovation Project Management Leadership

Shared Services Centers

aplikácia projektového manažmentu pre SSC segment biznisu

„Shared Services Centers“ & „Business Support“ + moderné know – how

 

Maximalizujete svoju efektívnosť:

efektívnosť procesov – produktivita – štíhla administratíva

inovácia a kreativita – štandardizácia – zvyšovanie kvality – nákladová efektívnosť

realizácia zmien – globálne štandardy – realizácia nových služieb a projektov

pre viac informácii nás kontaktujte

 

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_1_n

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_3_n

Výzvy „Shared Services Centers“ v 21. storočí

 

SSC Parametre a KPI

poskytovanie vyššej úrovne kvality služieb pri stále nižších nákladoch, efektívny workflow

štandardizácia nových procesov – správne nastavenie, implementácia a dodržiavanie, nízka chybovosť, správne KPI, benchmarking

 

Biznis výzvy

zvyšovanie zákazníckej spokojnosti

globálne štandardy procesov

nákladová efektívnosť, globálna konkurencia

LEAN štandardy, procesy, prístupy

štíhla administratíva, biznis inteligencia a analýzy

 

Čo sa naučíte

 

spoznáte a vyskúšate si komplexnú realizáciu projektu od plánovania – spôsoby realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu

úvodná úroveň workshopu - viac o znalostných úrovniach workshopov nájdete v časti Formy manažérskeho vzdelávania

 

spoznáte a vyskúšate si štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje Projektového manažmentu určené pre Shared Services Centers

bližší pohľad do našich workshopov nájdete v časti Galéria

 

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_7_n

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_5_n

Benefity projektového manažmentu pre SSC

 

HARD benefity SSC

vyššia biznis hodnota SSC projektov

nákladová efektívnosť, rastúca kvalita

vyššia produktivita, efektivita, globálne štandardy

vyššia biznis flexibilita, agilita, LEAN štandardy

schopnosť realizovať viac projektov súčasne

 

viac o benefitoch a prínosoch projektového manažmentu nájdete v časti Benefity manažérskeho vzdelávania

 

Benefity projektového manažmentu pre SSC

 

SOFT benefity SSC

stabilita SSC tímu a nižšia fluktuácia

otvorenosť voči zmenám a novým možnostiam

lepšia motivácia ľudí a projektových tímov

rozvoj systematického myslenia v súvislostiach

 

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_4_n

Projektovy manazment pre Shared Services Centers_6_n

Projektový manažment v praxi

 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb - štandardizácia a optimalizácia procesov

zníženie prevádzkových nákladov - efektívnejšie využívanie zdrojov a koncentrácia know-how

efektívny transfer nových projektov od materských spoločností a externých klientov

stabilizácia manažérskeho tímu, zvýšenie udržateľnosti zamestnancov, zníženie fluktuácie

 

ak máte záujem o ďalšie aplikácie a workshopy projektového riadenia, viac informácii nájdete v časti Projektový manažment

 

Projektový manažment pre Shared Services Centers

stiahnite si zo slideshare prehľadnú prezentáciu v PDF

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH