Spôsoby realizácie - Projektový manažment

spôsoby realizácie manažérskeho vzdelávania a prístup pri vzdelávaní projektového manažmentu

 

PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV

(Project Based Workshops)

efektívny spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

workshopy prinášajúce moderné manažérske know - how, podporené najnovšími formami učenia a prijímania nových informácii, podpora rozvoja mozgu a vitality, tvorba reálnych biznis výsledkov

 

1. VYSOKÁ PRIDANÁ HODNOTA – riešenie reálnych projektov prináša okamžité výsledky

2. UNIKÁTNOSŤ – reaguje na konkrétne požiadavky firmy a manažmentu

3. ADAPTABILITA – podľa náročnosti projektu a cieľov projektu

4. FLEXIBILITA – nie je nutné vykonávať každý krok v plnom rozsahu

5. PROFESIONALITA – každý krok sa realizuje cez manažérske nástroje

6. BEST PRACTISE – praxou overené postupy a riešenia

7. VEDECKÝ PRÍSTUP – vedecky podložené princípy a fakty

8. EXCELENTNOSŤ – rozvoj centier manažérskej a odborno – technickej excelentnosti

9. VÝNIMOČNOSŤ 21. STOROČIA – líderstvo, inovatívnosť, konkurencieschopnosť

10. MOTIVÁCIA A ZMENA – manažérska tvorivosť, iniciatíva, challege „status quo“

COMM-PASS_Manazersky restart_10_w

Tvorba WBS_36

Tréningové projekty

 

počas workshopu sa učíte a získavate nové manažérske znalosti na reálnych príkladoch z vašej praxe

vzdelávate sa na reálnych tréningových projektoch, ktoré realizujete so svojím projektovým tímom vo firme

 

Reálne tréningové projekty a práca v konkrétnych projektových tímoch už na školeniach, kurzoch a workhopoch vám ako účastníkom prinášajú oveľa vyššiu pridanú hodnotu. Po realizácii vzdelávania pokračujete v práci na vašich projektoch vo firme, čím si upevňujete získané znalosti a podporujete seba, svoj tím a vašu firmu.

Tréningové projekty vyberá vedenie firmy podľa aktuálnej biznis potreby a definuje ich spolu s vybranými projektovými manažérmi už pred školením, kurzom, alebo workshopom rozvoja projektového manažmentu.

 

 

 

Efektívne vzdelávanie

 

Zmeny na projektoch sú stále častejšie a je potrebné efektívne a dynamicky reagovať na potreby trhu

 

Zmeny na projektoch sú každodennou súčasťou.

Práca projektového manažéra je dnes oveľa komplexnejšia a vplyv  projektov na líniové štruktúry riadenia majú vyššiu prioritu a dopad ako pred pár rokmi.

Projekty a projektový manažment sa stávajú silnou súčasťou strategického riadenie firmy.

Preto je dôležité realizovať vzdelávanie a prípravu projektových manažérov efektívnym a praktickým spôsobom

Projektovy manazment_21_n

COMM-PASS Projektový model workshopov

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

Projektový manažment v praxi

 

1. Otvorené workshopy

manažérske vzdelávanie a rozvoj pre verejnosť

vyberte si zo širokej ponuky manažérskych školení pre verejnosť - pre viac informácii nás kontaktujte alebo získajte prehľadné informácie o workshopoch projektového manažmentu

 

2. Interné - firemné workshopy a vzdelávanie

pre bližšie informácie a podmienky realizácie školení projektového manažmentu nás kontaktujte alebo prejdite na stránku projektového manažmentu

 

Systém realizácie manažérskych workshopov

 

efektívne vzdelávanie projektového manažmentu realizujeme pomocou:

COMM-PASS Solutions - biznis riešenia v projektovom manažmte prejdite na bližšie informácie o riešeniach pre projektový manažment

Biznis inteligencia v manažérskom vzdelávaní

Projektový model workshopov

SMART Brain a výskumy neurovedy

Vitality manažment

TOP trendy vo vzdelávaní a manažmente

 

 

Akademia projektoveho manazmentu_6_w

Bližšie informácie o systéme realizácie manažérskeho vzdelávania

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH