Workshopy - školenia projektového manažmentu

manažérske vzdelávanie, manažérske workshopy a programy projektového manažmentu

Projektovy manazment_19_n

Komplexný systém workshopov

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov - získajte viac informácii
Projektový manažment ŠTART
Projektový manažment BASIC - Nástroje a Princípy
Projektový manažment EXECUTIVE BIZNIS
Projektový manažment ADVANCED - Metódy a Procesy
Projektový manažment SOFT SKILLS - manažérske zručnosti
Projektový manažment RIADENIE RIZÍK
Projektový manažment RIADENIE ZMENY

stiahnite si katalóg workshopov projektového manažmentu

viac informácii o jednotlivých workshopoch nájdete nižšie na stránke alebo vám ich poskytneme osobne

 

Aplikovaný projektový manažment

Podľa vášho biznis zamerania / odvetvia si vyberte oblasť aplikácie projektového manažmentu. Realizujeme špecializované programy, workshopy, kurzy a školenia projektového manažmentu v špecifických podmienkach rôznych biznis prostredí.

Aplikovaný Projektový manažment je odpoveďou na dnešný dynamický spôsob riadenia.

Viac informácii nájdete v časti Aplikovaný projektový manažment

 

Systém školení projektového riadenia

 

manažérske vzdelávanie projektového manažmentu realizujeme od úplných základov projektového riadenia až po TOP know - how pre senior expertov v projektovom manažmente

 

Môžete začať workshopom Úvod do projektového manažmentu - základy projektového myslenia, kde získate potrebné know - how a znalosti potrebné pre úspešnú realizáciu projektového manažmentu vo firme.

Vaše manažérske vzdelávanie môžete postupne zvyšovať podľa vašich potrieb a vlastným tempom až do kompletnej znalosti projektového manažmentu.


Ak by ste sa z nejakého dôvodu rozhodli nerealizovať projekty vo vašej firme a nevyužívať projektový manažment, nadobudnuté know - how a skúsenosti vám pomôžu pri vašej denno - dennej manažérskej práci.

System workshopov projektoveho manazmentu_2_n

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

Komplexný systém workshopov

 

systém realizácie workshopov a školení projektového manažmentu prináša postupne náročnejšie a zvyšujúcejšie sa know - how a znalosti procesov, nástrojov a manažérskych zručností projektového riadenia

 

popisy a základné informácie o jednotlivých stupňoch znalostí projektového manažmentu nájdete nižšie v prehľadných blokoch, kde si môžete zároveň stiahnuť PDF prezentáciu príslušnej úrovne školenia projektového manažmentu

 

bližšie informácie o firemnej realizácii workshopov a vhodnej znalostnej úrovni vám radi poskytneme osobne

 

Úrovne znalostí a workshopov projektového manažmentu

Projektový manažment ŠTART

Projektový manažment BASIC

Projekt. manaž. EXECUTIVE BIZNIS

Projekt. manaž. Advanced – metódy & procesy

Projektový manažment SOFT SKILLS

Projektový manažment RIADENIE RIZÍK

SYSTÉM WORKSHOPOV PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

pyramída projektového manažmentu

 

Pyramida projektoveho manazmentu_2_w

 

vzdelávací program Projektový manažment obsahuje workshopy od základnej úrovne znalostí až po TOP expertné znalosti a know - how

pri otvorených workshopoch odporúčame individuálne účastníkom zvážiť akú úroveň znalostí a skúseností potrebujú vo svojej manažérskej praxi a podľa toho sa zúčastniť adekvátnej expertnej úrovne workshopu

pri interných - firemných workshopoch je určenie požadovanej úrovne súčasťou prípravy vzdelávacieho programu projektového manažmentu

stiahnite si katalóg workshopov projektového manažmentu alebo si pozrite prezentáciu workshopov projektového manažmentu nižšie

 

Pre koho je projektový manažment

strední manažéri

nižší manažéri

tím lídri

špecialisti a experti

technickí pracovníci

administratívni pracovníci

high potentials

budúci projektoví manažéri

členovia projektových tímov

exekutíva a TOP manažéri - získate strategický pohľad na projekty

 


 

naštatujte a podporte rast vašich ľudí (špecialistov, high potentials)

workshopy a manažérske vzdelávanie môžu byť súčasťou prípravy na manažérsku prácu a pozíciu

rozvíjate manažérov aj technických & administratívnych pracovníkov

podporíte tvorivosť, iniciatívnosť a možno aj skrytý potenciál vašich ľudí

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_34_w

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

Projektovy manazment_1

Čo sa naučíte v projektovom manažmete

 

získate schopnosti riadiť jednoduché projekty až po zložité nadnárodné projektové programy

komplexne spoznáte a naučíte sa projektový manažment

znalosti získavate od úplných základov až po pokročilú senior úroveň

spoznáte štandardné projektové prístupy

získate skúsenosti v oblasti moderných prístupov v projektovom manažmente - agilné projektové metódy

 

budete schopní aplikovať uvedené znalosti pri riadení projektov, ale aj v bežnej operatívnej a manažérskej praxi

 

Kde je možné používať projektový manažment?

Firemné oblasti - oddelenia

Firemné procesy

Prečo vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu

získajte manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu podporiť v rozvoji a aktívnom využívaní projektového manažmentu

VIDEOPOZVÁNKA - Projektový manažment pre Automotive a Výrobu

 

 

Ako efektívne riadiť Automotive a výrobné projekty

 

 

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

 

Projekty podporujú firemné ciele

 

porozumenie PREČO sa projekt realizuje

čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

PREČO?
Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

rast a rozvoj ľudí na projekte

projektové súvislosti v chápaní členov tímu

projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

Moderné manažérske vzdelávanie

Ako prebieha workshop

 

 

 

Projektový manažment sa učíte v praxi

 

počas workshopu projektového riadenia si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate vlastný MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – naučíte sa kompletný cyklus projektu - od začiatku projektu, cez plánovanie projektu, jeho realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie projektových výsledkov

 

v nasledovnej prezentácii workshopu projektového manažmentu nájdete priame skúsenosti manažérov, príklady riešených projektov, formu a spôsob realizácie workshopu projektového riadenia

pre viac informácii nás kontaktujte alebo kliknite nižšie a môžete si prezentáciu projektového manažment stiahnuť v PDF zo slideshare

 

prezrite si prezentáciu projektového manažmentu
MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

 

 

Manuál workshopu pre účastníkov

ako prebieha workshop a aktivity na workshope

štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

top problémy HR projektov

príklady HR projektov - projektová inšpirácia

top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

 

Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

Ganttov diagram – riadenie času

Plán zdrojov

Rozpočet projektu

 

Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

Projektové myslenie a HR prostredie

Trailer - Projektový manažment pre HR

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH