Social Brain workshop

ľudský mozog v digitálnom svete a v sociálnych médiach

 

Spoznajt najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

BENEFITY

Social Brain workshop

 

sociálne média a degenerácia nášho mozgu

pochopíte našu potrebu nasledovania davu a potešenie mozgu z pravidiel

len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové

ako vplýva dopamín a oxytocín na naše sociálne vzťahy

 

neuroplasticita ukazuje vplyv prostredia na vývoj nášho mozgu

mozog zabezpečuje naše prežitie - prečo je prežitie v sociálnom prostredí také náročné

 

Motto: Mozog vníma sociálnu izoláciu ako ohrozenie života

Ciele a obsah workshopu

Social Brain workshop

 

ľudský mozog v digitálnom svete a v sociálnych médiach

 

1. Mozog a závislosť na sociálnych médiach

ako na nás vplýva sociálna konformita

prečo potrebujeme nasledovať pravidlá

prečo nie je ľahké získať nové vzorce správania a konania, okrem tých, ktoré nám diktujú sociálne média

ako fungujú „mirror neurons“ - zrkadlové neuróny pri správaní sa na sociálnych médiach

kedy vzniká slepota k zmene a ako náš mozog ignoruje vplyv sociálnych médii

morálka a mornálne rozhodnutia mozgu pri interakcii na sociálnych médiach

proces vzniku závislostí na sociálnych médiach

ako vplýva dopamín vznik našej závislosti na sociálnych médiach

 

 

2. Sociálne média menia náš mozog

ako sociálne média menia náš mozog

moderné média a mozog - ako sa mení vnútorná štruktúra nášho mozgu

sociálna komunikácia podľa potrieb mozgu

ako vplýva dopamín naše reakcie na sociálnych médiach

 

 

3. Sociálne média a chýbajúca sociálna interakcia

nadväzovanie vzťahov a tvorba oxytocínu

sociálne siete a reakcie mozgu

potreba sociálnej interakcie

potreba sociálnej skupiny

riziko a následky sociálneho odmietnutia

akú úlohu má oxytocín pri vzniku a rozvíjaní sociálnych vzťahov - dochádza k zmenám priamo v mozgu

 

 

4. Moderné technológie a ľudský mozog

moderný digitálny svet a jeho vplyv na ľudský mozog

technológia a vplyv na ľudský mozog

digitálna komunikácia a reakcie mozgu

vznik závislostí na technologických novinkách a vplyv dopamínu

 

 

5. Morálka mozgu a sociálne média

ako vzniká morálka a naše morálne zásady počas vývoja nášho mozgu

úloha podvedomia v procese spravodlivosti

nasledovanie davu a potešenie mozgu z pravidiel

chýbajúca slobodná vôľa a riziko manipulácie nášho mozgu

 

 

6. Systémové fungovanie nášho mozgu

prečo mozog potrebuje systém a vzorce

ako vznikajú vzorce nášho správania a ako ovplyvňujú náš život

sociálna konformita a nasledovanie davu, kopírovanie okolia

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH