COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

COMM-PASS project management solutions

 

Pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

inšpirujte sa vybranými realizovanými projektami - manažérskymi riešeniami

prejdite do časti Príklady biznis solutions projektov

 

Inovácie a nové perspektívy v efektívnom riadení projektov

odhaľte vaše skryté rezervy a vytvorte lepšie prostredie a vhodné podmienky pre úspešné projekty

spoznajte ako môžete posunúť využívanie projektového manažmentu na vyššiu úroveň - stiahnite si inšpirácie COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_2_w

Čo získate

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

 

7 praktických blokov pre efektívnu realizáciu projektových cieľov a výsledkov

každý blok – workshop je zameraný na konkrétnu projektovú časť

postupujeme od definície, cez plánovanie a realizovanie až po ukončenie projektu

 

 

Poradenstvo „COMM-PASS Solutions“

odborné poradenstvo na linke „COMM-PASS Solutions“ je vám k dispozícií od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0905 COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_66_w85 22 31

 

alebo napíšte svoj problém na solutions@commpass.sk

 

 

 

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...

COMM-PASS Solutions_2_w

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

 

Ako to funguje

 

Aktívna podpora vašich ľudí od skúsených projektových manažérov:

tvorba konkrétnych projektových riešení v spolupráci s expertmi na projektový manažment

spolupráca s konkrétnym projektovým tímom na vybraných projektoch

aktívna podpora projektov zo strany exekutívy a vedenia spoločnosti

 

 

Realizácia biznis riešení

 

Trvanie riešiteľských projektových workshopov

štandardné trvanie jednotlivých riešiteľských blokov: od 0,5 dňa do 1 dňa

trvanie biznis projektov závisí od náročnosti realizovaných biznis riešení

 

Vstupná analýza

v prípade náročnejších a komplexnejších projektov je potrebné zrealizovať 0,5 dňovú vstupnú analýzu aktuálneho stavu projektu

 

Interim management

v prípade záujmu môžete využiť našich expertov, špecialistov a senior projektových manažérov

 

 

COMM-PASS_biznis riesenia_11_n

 

Project Management Office

Projektová kancelária

základné kroky implementácie

efektívna implementácia PMO v podmienkach vašej firmy

kompletná realizácia projektu implementácie PMO od inicializácie, cez plánovanie, realizáciu až po záverečnú podporu

získajte maximum z projektového manažmentu a podporte strategickú úlohu projektov v dosahovaní výsledkov a cieľov firmy

viac informácii získate v časti Projektová kancelária - Project Management Office

 

Popis základných oblastí - Biznis riešenia projektového manažmentu

Spolocenské suvislosti projektu

01

Inicializácia projektu

Definovanie projektu

Kategorizácia projektu a podpora vedenia

Analýza stakeholdrov a okolie projektu

Ohraničenie projektu – definícia cieľov a ne-cieľov projektu

Úvodné zadanie projektu

 

Výstup workshopu:

Zadefinovaný projekt, Spracovanie očakávaní zadávateľa projektu, Definovanie hraníc projektu, Identifikácie a pochopenie kľúčových stakeholdrov projektu, Definovanie projektových cieľov a necieľov, Tvorba Úvodného zadania projektu  

02

Plánovanie projektu

Aplikácia Projektového trojuholníka – základný princíp riadenia projektov

WBS – plánovanie projektových aktivít

Plánovanie času

Plánovanie zdrojov

Plánovanie

 

Výstup workshopu:

Pochopenie základného princípu projektového manažmentu, Naplánovanie si projektových činností a vytvorenie si Hlavného plánu prác – WBS, Definovanie si prácnosti a trvanie jednotlivých pracovných balíkov projektu, Definovanie potrebných zdrojov na realizáciu projektu, Vytvorenie rozpočtu projektu

Tvorba WBS_24

Tvorba WBS_14

03

Realizácia a riadenie projektu

Štruktúra a systém riadenia projektu

Efektívne projektové mítingy

Efektívny projektový reporting

Projektový marketing

Projektová komunikácia

Riadenie zmien na projekte

 

Výstup workshopu:

Vytvorenie štruktúry a systému riadenia projektu, Vytvorenie si agendy projektových stretnutí, Navrhnutie systému efektívneho reportingu projektu, Návrh internej a externej projektovej komunikácie, Príprava na realizáciu efektívnej projektovej komunikácie

04

Riadenie projektového tímu

Roly na projekte

Líniová vs. Projektová štruktúra riadenia

RACI matica - matica zodpovedností

 

Výstup workshopu:

Definovanie rolí na projekte, rozdelenie a akceptácia rolí na projekte, Definovanie priorít línia vs. projekt, Definovanie RACI matice – zodpovednosti a právomoci na projekte, Vytvorenie potrebnej podpory vedenia pre úspešnú realizáciu projektových cieľov, Definovanie systému riadenia zmien na projekte

Tvorba WBS_12

Formy realizacie Projektoveho Manazmentu

05

Ukončenie projektu a „Lessons learned“

Efektívne ukončenie projektu

Odovzdanie projektu

Poučenia z projektu a „Lessons learned“

Post – implementačný audit

 

Výstup workshopu:

Naplánovanie si jednotlivých krokov ukončenia projektu, Definovanie postupu pri odovzdávaní projektu do firemného štandardu, Vytvorenie poučení z projektu – Lessons Learned, Príprava na po-projektový audit

06

Projekty a riziká

Práca s projektovými rizikami

Analýza rizík

Riadenie rizík

Projektové krízy

 

Výstup workshopu:

Definovanie projektových rizík, Kvantitatívna a kvalitatívna analýza projektových rizík, Príprava plánu redukcie rizík, Priebežné riadenie rizík počas realizácie projektu, Efektívne postupy ako riadiť projektové krízy

Tvorba WBS_26

Tvorba WBS_46

07

Audity projektu - efektívny projektový audit

Návrh a tvorba plánu auditov

Návrh a tvorba obsahu auditov

Komunikácia auditu

Vyhodnotenie projektových auditov

Návrh akčného plánu

 

Výstup workshopu:

Navrhnutie potrebnej štruktúry projektových auditov, Ppríprava obsahu jednotlivých auditov, Príprava realizačného tímu na realizáciu a vyhodnotenie auditov, Návrh štruktúry akčného plánu aktivít po vyhodnotení auditu

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH